Dosje javnega naročila NMV4371/2015
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Fasadarska in štukaterska dela
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 106.948,75 EUR

NMV4371/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.07.2015
NMV7418/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 18.11.2015
NMV7418/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.07.2016
NMV7418/2015-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 12.07.2016
    NMV4371/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Gradnje

Fasadarska in štukaterska dela

Datum objave: 16. 7. 2015
Številka objave: NMV4371/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: www.ljubljana.si, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13094440. Telefaks +386 13094407. E-pošta sonja.stramec@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: »Trubarjeva 8 – Petkovškovo nabrežje 9, obnova strehe in uličnih fasad s stavbnim pohištvom«
I.3)VRSTA NAROČILA: Gradnje.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: »Trubarjeva 8 – Petkovškovo nabrežje 9, obnova strehe in uličnih fasad s stavbnim pohištvom«
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 45410000 (Fasadarska in štukaterska dela)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/7/8093-86875000042171226157/LMM_Trub
arjeva_8-_Petkovskovo_nabrezje_9.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 31. 7. 2015
Čas: 09:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 31. 7. 2015
Čas: 11:00
Kraj: Mestna občina LJubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova ulica 1, Ljubljana, II. nadstropje, sejna soba
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU: Kulturnovarstvenimi pogoji številka: 35102-0876/2014-6 z dne 15.5.2015 je priloga in je objavljeno na: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/?type=244
I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 20. 7. 2015
Čas: 12:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 16. 7. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV7418/2015, Gradnje: Fasadarska in štukaterska dela; datum objave: 18. 11. 2015

.