Dosje javnega naročila 005965/2016
Naročnik: SŽ - Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava varilnega materiala 2017 - 2019
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 337.923,29 EUR

JN005965/2016-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.10.2016
JN005965/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.11.2016
JN005965/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.01.2017
JN005965/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.01.2017

    JN005965/2016-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
SŽ - Infrastruktura, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
vložišče SŽ Ljubljana
olga.zupancic@slo-zeleznice.si
+386 12914326
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si
http://www.slo-zeleznice.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/171148/razpisna_dokumentacija.zip
ESPD: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/171148/espd/ESPD.zip
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava varilnega materiala 2017 - 2019
Referenčna številka dokumenta: 99/2016/22
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44110000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava varilnega materiala 2017 - 2019
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava varilnega materiala 2017 - 2019
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.10.2016   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.10.2016   12:00
Kraj: Slovenske železnice, Kolodvorska 11, Ljubljana, soba 606


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.10.2016   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.10.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.10.2016   13:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Imamo težave z odpiranjem vašega ESPD obrazca. Ali je ta obrazec nujno potreben ?

Hvala za odgovor.ODGOVOR

Ponudnik lahko izkaže izpolnjevanje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije na mesto s predložitvijo ESPD, z drugo lastno izjavo, ki jo izrazi na razpisnih obrazcih v razpisni dokumentaciji

Datum objave: 20.10.2016   13:43
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V Obrazcih št. 4 in 5 je potrebno podati izjavo nekaznovanosti podjetja oz. pravnega zastopnika podjetja. Ali zadostuje izjava ali je potrebno že s ponubo oddati tudi potrdilo od pristojnega registra države.

V točki 4.2 je navedeno, da mora ponudnik predložiti originalne reference. Glede na to, da število ni predpisano nas zanima, ali je dovolj ena refenca.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Na obrazcih 4 in 5 je zadostuje podpis / potrditev Pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, tako kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

V skladu z zahtevo v razpisni dokumentaciji je potrebno ponudbenemu obrazcu 15 priložiti originalno podpisano referenco (eno ali več), ki dokazuje zahtevano količino dobave.

Datum objave: 21.10.2016   11:45
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Glede na to, da nam ni poznano določilo standarda, ki predpisuje terensko testiranje (zahteva naročnika), nas zanima, ali zadostuje izjava proizvajalca o izpolnjevanju teh zahtev?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR


Da. Zadostuje.