Dosje javnega naročila 902475/2016
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO 
Gradnje: Gradbena dela na cestah
ZJN-2: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 5.521.333,33 EUR

JN2475/2016 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 31.03.2016
JN000204/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.04.2016
JN000600/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.04.2016
JN001134/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.05.2016
JN001135/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.05.2016
JN001204/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.05.2016
JN006057/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 06.10.2016
JN006057/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.10.2016
JN006057/2016-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 11.07.2017
JN006057/2016-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 11.07.2017
JN006057/2016-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 11.07.2017
JN009566/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.11.2017
JN006057/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.11.2017
JN006057/2016-Dod04 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 06.12.2017
JN006057/2016-Dod05 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 29.01.2018
JN006057/2016-Dod06 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 22.06.2018
JN006057/2016-Dod07 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 16.11.2018
Zahtevek za revizijo

    JN006057/2016-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2016/S 194-348645

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
jn.drsi@gov.si
+386 14788336

Internetni naslovi
http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-48/16; Obvoznica Krško - izgradnja mostu pri Žadovinku in priključne ceste z navezavo na občinsko cesto
Referenčna številka dokumenta: 43001-17/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Obvoznica Krško - izgradnja mostu pri Žadovinku in priključne ceste z navezavo na občinsko cesto
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 3.882.027,98 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Obvoznica Krško - izgradnja mostu pri Žadovinku in priključne ceste z navezavo na občinsko cesto
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN2475/2016
Številka obvestila v UL: 2016/S 066-114219
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 31.03.2016
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
03.10.2016
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 6
Število prejetih ponudb MSP-jev: 5
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
KOLEKTOR KOLING d.o.o.
Arkova ulica 43
5280
SI
Idrija
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 6.068.428,41 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 3.882.027,98 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.10.2016