Dosje javnega naročila 006116/2016
Naročnik: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Blago: Zamenjava in vzdrževanje sistema diskovnega polja
ZJN-3: Odprti postopek

JN006116/2016-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 07.10.2016
JN006116/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.12.2016
JN006116/2016-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.05.2017
JN006116/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 30.05.2017

    JN006116/2016-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2016/S 195-351000
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SŽ, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Darko Zakrajšek
darko.zakrajsek@slo-zeleznice.si
+386 12914687
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/
http://www.slo-zeleznice.si/
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/171442/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zamenjava in vzdrževanje sistema diskovnega polja
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Zamenjava in vzdrževanje sistema diskovnega polja
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 320.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamenjava in vzdrževanje sistema diskovnega polja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 64
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.11.2016   08:30
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.11.2016   09:30
Kraj: Ljubljana


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.10.2016   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SŽ, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.10.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.10.2016   08:53
VPRAŠANJE
Ali je lahko izjava principala v angleškem jeziku ?

ODGOVOR
V skladu s točko 2.2 razpisne dokumentacije mora biti izjava principala napisana v slovenskem jeziku. V primeru, da je napisana v angleškem jeziku, mora biti v ponudbi priložen tudi uradni prevod v slovenski jezik s strani zapriseženega stalnega sodnega prevajalca. Morebitne napake v prevodu gredo izključno v breme ponudnika.Datum objave: 21.10.2016   08:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali bo ustrezna ponudba z rešitvijo vodilnega svetovnega ponudnika diskovnih sistemov, ki nudi delovanje krmilnikov v active-active načinu z možnostjo brezprekinitvene (transparentne) uporabniško dirigirane prenastavitve obremenitev med krmilniki, ki pa ni samodejna?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Samodejna porazdelitev obremenitve med kontrolniki ni nujno potrebna. Pomembno je, da sta oba kontrolnika aktivna, da je obremenitev porazdeljena (ne nujno v enakih deležih), da lahko porazdelitev po potrebi upravljamo in da v primeru izpada kateregakoli kontrolnika delujoči kontrolnik transparentno in brezprekinitveno prevzame celotno obremenitev.Datum objave: 25.10.2016   15:12
VPRAŠANJE
V tehničnih zahtevah navajate "Proizvajalec diskovnega sistema mora biti uvrščen v zgornji desni kvadrant Gartner analitske hiše za diskovne sisteme na podlagi dokumenta »Magic Quadrant for General-Purpose Disk Arrays« izdanega oktobra 2015".
Je dovolj, da je proizvajalec na zgornji polovici Gartner Magic kvadranta glede na to, da že sam Gartner po definiciji ugotavlja, da je razlika med proizvajalci v levem in desnem zgornjem kvadrantu v trenutni vplivnosti posameznih brandov ( citiram - " Challengers - A vendor in the Challengers quadrant participates in the broad general-purpose disk array market and executes well enough to be a serious threat to vendors in the Leaders quadrant. They have strong products, as well as sufficient credible market position and resources to sustain continued growth. Financial viability is not an issue for vendors in the Challengers quadrant, but they lack the size and influence of vendors in the Leaders quadrant.") ?

ODGOVOR
Ne. Zahteva se visoko kakovostni diskovni sistem enega vodilnih proizvajalcev v tem segmentu, s katerim bo mogoče zagotavljati potrebno odzivnost in razpoložljivost aplikacij in podatkov.Datum objave: 25.10.2016   15:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1) v tehničnih specifikacijah zahtevate "Neto kapaciteta SSD diskov (RAID5 ali RAID DP + spare) (navedi št. diskov ter RAID in spare konfiguracijo)".
Ali lahko ponudimo sistem, ki omogoča zahtevano neto kapaciteto z uporabo R10 oziroma kombinacijo R10 in R5?
2) v tehničnih specifikacijah zahtevate "Neto kapaciteta SAS diskov ne večjih od 1,2TB (RAID5 ali RAID DP + spare) (navedi št. diskov ter RAID in spare konfiguracijo)"
Ali lahko ponudimo sistem, ki omogoča zahtevano neto kapaciteto z uporabo R10 oziroma kombinacijo R10 in R5?
3) v tehničnih specifikacijah zahtevate "Neto kapaciteta NL SAS diskov ne večjih od 4TB (RAID6 ali RAID DP + spare) (navedi št. diskov ter RAID in
spare konfiguracijo)"
Ali lahko ponudimo sistem, ki omogoča zahtevano neto kapaciteto z uporabo R10 DP (Dual Parity) oziroma kombinacijo R10DP in R6?

Že vnaprej hvala za vaše odgovore.


ODGOVOR
1) Da. Zagotovljeno mora biti ustrezno število »spare« diskov.
2) Da. Zagotovljeno mora biti ustrezno število »spare« diskov.
3) Da. Zagotovljeno mora biti ustrezno število »spare« diskov.Datum objave: 26.10.2016   14:43
VPRAŠANJE
Proizvajalec (principal) opreme, ki jo bomo ponudili na predmetnem javnem naročilu, nima ločene/posebne certifikacije za področje FC stikal ampak to področje pokriva certifikacija za celoten sistem diskovnega polja. Ali bo naročnik upošteval tovrsten certifikat?

ODGOVOR
Da.Datum objave: 26.10.2016   14:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji zahtevate "Programska oprema za nadzor in izdelovanje poročil o delovanju in zmogljivosti sistema » Performance Management« v trenutnem času z možnostjo spremljanja:
- utilizacije FC portov na
diskovnem sistemu in FC stikalih,
- utilizacijo CPU-jev na krmilnikih
- merjenje zakasnitev (»latency«),
»IOPS« in pretok (»thrughput«)
na nivoju LUN-ov in strežnikov
Omenjena programska oprema mora
biti licencirana za nadzor najmanj:
- 2x FC switch (48port)
- novo dobavljenega diskovnega
polja
- 10 x Hyper-V host
- 2 x VMware 4.1 host
- 8 x fizični strežnik"

Proizvajalec diskovnega sistema, ki ga bomo ponudili, je vodilni v svetovnem merilu, pa vendar orodje za nadzor in izdelovanje poročil med zahtevanimi funckionalnostnimi ne omogoča spremljanje utilizacije FC portov na SAN FC stikalih. Programsko orodje za upravljanje in nadzor diskovnih sistemov tudi pri ostalih prouzvajalcih v večini primerov ne omogoča spremljanje utilizacije portov na SAN FC stikalih, temveč je to funkcionalnost oziroma programska oprema, ki jo je potrebno uporabiti in kupiti od samega proizvajalca SAN FC stikal.

Ali lahko zahtevi po spremljanju utilizacije FC portov na SAN stikalih zagotovimo s programsko opremo proizvajalca SAN stikal (pri nekaterih proizvajalcih je to plačljiva licenca, pri drugih je ta funckonalnost že vključena v osnovno ceno)?

Že vnaprej hvala za odgovor.


ODGOVOR
Da. Zahtevana funkcionalnost spremljanja utilizacije FC portov na SAN stikalih je lahko zagotovljena s programsko opremo proizvajalca SAN stikal, lahko pa tudi s katerokoli drugo rešitvijo.Datum objave: 26.10.2016   14:44
VPRAŠANJE
Ali lahko za del zahtev pod točkami 28 in 29 ( Podpora za operacijske sisteme MS Windows Server 2003 in Vmware 4.1 ) ponudimo »best effort« podporo, ker sistemi pri večini proizvajalcev niso več uradno podprti in niso več v uradnih matrikah podpore ( Windows 2003 – datum prenehanja podpore 14.6.2015, Vmware 4.1. – datum prenehanja podpore 21.5.2014 ) ?

ODGOVOR
Da. Ponujeni sistem mora delovati tudi z navedenimi starejšimi operacijskimi sistemi in platformami, vendar za tiste, ki uradno niso več podprti, ustreza »best effort« podpora.