Dosje javnega naročila 006070/2016
Naročnik: SŽ - VIT, d.o.o., Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana
Storitve: Dobava in montaža antigrafitne folije na elektromotorne vlake
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006070/2016-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.10.2016
JN006070/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.10.2016
JN006070/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.11.2016
JN006070/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 28.11.2016

    JN006070/2016-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
SŽ - VIT, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sandi Mesarič
sandi.mesaric@slo-zeleznice.si
+386 12914532
+386 12914833

Internetni naslovi
https://www.sz-vit.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/171447/NMV_Dobava_in_montaža_antigrafitne_folije_na_elektromotorne_vlake.zip
ESPD: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/171447/espd/Narocnik_ESPD.zip
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža antigrafitne folije na elektromotorne vlake
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34600000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Dobava in montaža antigrafitne folije na tri-člensko elektromotorno garnituro - 20 kos
Dobava in montaža antigrafitne folije na dvo-člensko elektromotorno garnituro - 6 kos
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: SŽ-Vleka in tehnika, d.o.o., Center Ljubljana, Zaloška 217, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in montaža antigrafitne folije na tri-člensko elektromotorno garnituro - 20 kos
Dobava in montaža antigrafitne folije na dvo-člensko elektromotorno garnituro - 6 kos
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 26
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.10.2016   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.10.2016   12:00
Kraj: Slovenske železnice, d.o.o.
Sektor za nabavo
Kolodvorska ulica 11,
1506 Ljubljana
Sejna soba 606


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.10.2016   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.10.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.10.2016   09:05
Odgovor št. 1:

Pozdravljeni,

naročnik bo poskrbel za zunanje čiščenje koša v okviru rednega pranja vozil, preden prične z odstranjevanjem grafitov in folij izvajalec.
Obsežnost obstoječih grafitov ter obseg sanacije poškodovanega koša si je možno ogledati, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
Gre za manjše površine, ki jih ni možno oblepiti. Peči ne zagotavljamo.

Lep pozdrav


Datum objave: 13.10.2016   08:00
Odgovor št. 2:

Pozdravljeni,

folija se mora lepiti s prekrivanjem.
Ral 9005 in 7024 sta navedena za podstavne vozičke, ki se ne lepijo. Predmet lepljenja je koš elektromotornega vlaka.

Lep pozdrav

Datum objave: 13.10.2016   08:03
Odgovor št. 3:

Pozdravljeni,

skladno z določbami razpisne dokumentacije mora ponudnik navesti podatke iz katerih bo razvidno, da je v zadnjih petih letih pred dnevom objave tega javnega razpisa izvedel montažo antigrafitne folije na železniška vozila, vsaj enemu železniškemu prevoznemu podjetju ali pooblaščeni delavnici za vzdrževanje železniških vozil, ki so članice UIC.

V kolikor ponudbo predloži posrednik ali zastopnik, mora predložiti pisno pooblastilo izvajalca, da lahko predloži ponudbo v imenu izvajalca na predmetno javno naročilo.

V kolikor pa se ponudnik sklicuje na reference drugih gospodarskih subjektov (podizvajalcev, partnerjev) pa mora naročniku predložiti dokazilo, da bo imel na voljo sredstva, potrebna za izvedbo naročila. Kot dokazilo lahko na primer šteje pisni dogovor teh subjektov, sklenjen za ta namen. Ponudnik lahko uporabi reference drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te reference.

Lep pozdrav

Datum objave: 14.10.2016   09:47
Spoštovani,

dopolnjujemo Odgovor št.2, objavljen 13.10.2016 ob 08:00, ki se sedaj glasi:
"Folija se mora lepiti s prekrivanjem najmanj 5 mm."

Lep pozdrav

Datum objave: 14.10.2016   09:59
VPRAŠANJE:
1. Prosimo za objavo vprašanj na katera se nanašajo objavljeni odgovori.
2. Glede na to, da je možen termin ogleda 17.10.2016 prosimo za podaljšanja roka za oddajo vprašanj na 18.10.2016.
3. Akrilna lepila so kratkotrajna - ste s tem mislili solventna lepila?
4. Ali se stekla lepijo s CAST barvno in antigrafitno prozorno folijo ali samo z antigrafitno prozorno folijo?

Hvala vnaprej za odgovore.


ODGOVOR:
Spoštovani,

podaljšali smo rok za sprejemanje vprašanj ponudnikov, ravno tako rok za oddajo ponudb oz. prijav za sodelovanje.

Izvajalec naj uporabi ustrezno lepilo, ki bo izpolnjevalo zahteve naročnika glede garancijske dobe, ki je navedena v razpisni dokumentaciji.

Steklene površine niso predmet lepljenja oz. se ne lepijo.

Lep pozdrav


Datum objave: 16.10.2016   20:14
Spoštovani,

objavljamo še prva tri zastavljena vprašanja, na katera smo že podali odgovore.

Lep pozdrav

--------------------
Datum prejema: 12.10.2016 10:44
Ali lahko ponudnik, za dokazovanje tehnicne in strokovne sposobnosti, predlozi reference proizvajalca atigrafitnih folij oz. izvajalca montaze antigrafitnih folij, od katerega je pooblascen za predlozitev ponudbe? Hvala za odgovor!

--------------------
Datum prejema: 11.10.2016 15:49
Pozdravljeni,

nas pa zanima, če se folija lepi rob na rob ali se prekriva za 1cm (kar je tudi priporočljivo, saj drugače lahko pride do odstopanj)? Saj to potem spremeni kvadraturo folije.
Ter pa glede RAL 9005 IN RAL 7024, ki sta si povsem različna, vi pa navajate, da se lahko izbira med njima. Torej se lahko odločimo sami zgolj za enega izmed teh?


Hvala.

-------------------
Datum prejema: 11.10.2016 08:33
Spoštovani,

imam par vprašanj glede obveznosti in zahtev naročnika ter samo časovno izvedbo.

Pri obveznostih naročnika piše, da bo naročnik poskrbel za zunanje čiščenje koša, torej bo izvajalec najprej odstranil obstoječe grafite in folije, nato pa bo naročnik poskrbel za korektno zunanje čiščenje koša, da bo nato izvajalec lahko nalepil folije?
Zanima nas tudi obsežnost obstoječih grafitov, saj se ne more določiti obsežnosti dela in seveda cene za odstranitev le-teh, dokler se ne vidi koliko jih je. Naslednji problem je sanacija poškodovanega koša, oksidacija aluminija in poliestrskih delov, nemogoče je kar zastaviti neko ceno, dokler ni razvidno, kako poškodovani so vlaki. Glede na poškodbe se nato lahko določi koliko materiala se bo porabilo (kit, trdilec ipd.) in kolikšni bodo stroški materiala in dela.
Zahtevate tudi, da se deli, ki jih ni mogoče oblepiti z anti-grafitno celoto, pobarvajo z antigrafitno barvo. Ker se bodo dela izvajala v prostorih naročnika, nam boste zagotovili peč in vse potrebno za barvanje?


Hvala za vaše odgovore.

Datum objave: 16.10.2016   20:18
VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

glede ogleda vlakov, verjetno 14.10. in pa 17.10., na ogledu obsežnosti obstoječih grafitov, tam ne bodo na voljo vsi vlaki, ki se bodo obnavljali...?
Verjetno pa tudi vsi vlaki niso enako poškodovani, tako da nam te ogledi še vedno ne pomagajo pri določitvi obsega sanacije poškodb na vlakih.
Kako naj se torej določi stroške materiala in dela? Kar tako, pavšalno?


ODGOVOR:
Spoštovani,

za vse dele katerih ni možno oblepiti z antigrafitno folijo, v katere sodi tudi guma, se pobarva z antigrafitno barvo.
Vlaki so približno enako ohranjeni, sicer se stanje vlakov, ki se bodo lepili zadnji, lahko spremeni glede na sedanje stanje.

Lep pozdrav

Datum objave: 16.10.2016   20:23
VPRAŠANJE (na katerega je že podan odgovor):
Pozdravljeni, če prav razumemo, se steklene površine in guma ne lepita s folijo? Najtežje je seveda očistiti grafite z gum okoli stekel, včasih je to celo nemogoče, ste morda razmišljali o novih gumah oziroma o zaščiti le-teh?
Hvala

Datum objave: 17.10.2016   09:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

na to vprašanje še nismo dobili odgovora:
Najtežje je seveda očistiti grafite z gum okoli stekel, včasih je to celo nemogoče, ste morda razmišljali o novih gumah oziroma o zaščiti le-teh?

ODGOVOR
Spoštovani,

za vse dele katerih ni možno oblepiti z antigrafitno folijo, v katere sodi tudi guma, se pobarva z antigrafitno barvo.

Lep pozdravDatum objave: 18.10.2016   11:43
VPRAŠANJE
1. Prosimo za objavo vseh vprašanj na katere se nanašajo vsi vaši dosedanji odgovori za omenjeno javno naročilo.
2. Iz današnjega ogleda ni bilo mogoče pridobiti ustreznih podatkov za celotno pripravo konkurenčne ponudbe, saj ni bil možen ogled načina izdelave lokomotive, ki ima referenčne lastnosti.
a) sporočite termin, kdaj si lahko ogledamo referenčno lokomotivo
b) prosimo za podaljšanje roka za vprašanja na en dan od termina ogleda referenčne lokomotive

Hvala vnaprej za odgovore.

ODGOVOR
Spoštovani,

ponudbo je mogoče sestaviti brez ogleda načina izdelave elektromotorne garniture (lokomotive), ki ima referenčne lastnosti. Tehnične specifikacije in zahteve predmetnega javnega naročila zadostujejo za pripravo dopustnih, medsebojno primerljivih in konkurenčnih ponudb.

Podajamo še podatek o številu elektromotornih garnitur, ki so polepljene z reklamnimi folijami:
Tri-členska elektromotorna garnitura - 2 kos
Dvo-členska elektromotorna garnitura - 5 kos

Izbrani ponudnik mora pred montažo antigrafitne folije, ki je predmet tega javnega naročila, odstraniti obstoječe reklamne folije z navedenih elektromotornih garnitur.

Lep pozdrav.

Datum objave: 18.10.2016   11:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede delovnih ur, se vlaki lepijo ponoči, ko vlaki ne vozijo? Ob katerih urah ste predvideli delo?

ODGOVOR
Spoštovani,

prostor za izvedbo storitve bo izvajalcu na razpolago od ponedeljka do sobote med 6.00 in 18.00 uro.

Lep pozdrav.