Dosje javnega naročila NMV2095/2016
Naročnik: SŽ - VIT, d.o.o. 
Blago: Odbojniki in vlečne naprave
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 369.505,67 EUR

NMV2095/2016 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.03.2016
JN004513/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.08.2016
JN004513/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.08.2016
JN004513/2016-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 12.08.2016
    NMV2095/2016 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Blago

Odbojniki in vlečne naprave

Datum objave: 30. 3. 2016
Številka objave: NMV2095/2016


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): SŽ - VIT, d.o.o., Zaloška cesta 217, Kontakt: SŽ, d.o.o., Kolodvorska11, Ljubljana, V roke: Alenka Weissenbach, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 12914587. Telefaks +386 12914833. E-pošta alenka.weissenbach@slo-zeleznice.si.
Internetni naslovi: http://www.slo-zeleznice.si/
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Nabava odbojnikov, vzmeti za odbojne in vlečne naprave in delov za vlečne naprave.
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Nabava odbojnikov, vzmeti za odbojne in vlečne naprave in delov za vlečne naprave.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 34631200 (Odbojniki in vlečne naprave)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2016/3/3971-6782407412371163919/NMV_Odboj
niki_2016_.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 19. 4. 2016
Čas: 09:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 19. 4. 2016
Čas: 13:00
Kraj: Ljubljana.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 11. 4. 2016
Čas: 09:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 30. 3. 2016
SKLOP ŠT. 1
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Nabava odbojnikov z elastomersko vzmetjo.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34631200 (Odbojniki in vlečne naprave)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 2
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Nabava vzmetnih paketov za odbojne in vlečne naprave.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34631200 (Odbojniki in vlečne naprave)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 3
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Nabava delov za vlečne naprave.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34631200 (Odbojniki in vlečne naprave)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.04.2016   07:39
Ponudnik – prodajalec, ki ni proizvajalec, predloži reference proizvajalca proizvodov, ki so predmet razpisa. Reference naj se nanašajo na isti tip proizvoda, kot je podan v ponudbi.

Datum objave: 11.04.2016   15:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri vseh sklopih, pri Tehničnih zahtevah za ponudbo zahtevate, da mora ponudnik poleg ostalih dokumentov (certifikatov, načrtov,...), predložiti tudi naslednja dokumenta:
- V primeru, ko prodajalec ni hkrati tudi proizvajalec odbojnikov, podatek o proizvajalcu.
- Reference ponujenega tipa vlečnega kavlja – dokazilo oz. izjavo, da je enak tip vlečnega kavlja dobavil vsaj dvema registriranima imetnikoma v EU, za uporabo na železniških tovornih vagonih– izjavo lahko poda imetnik vagonov ali pa njegov pooblaščeni izvajalec.

Ali lahko ponudnik - prodajalec, ki ni proizvajalec, predloži reference proizvajalca proizvodov, ki so predmet razpisa?

Hvala in lep pozdrav!


ODGOVOR
Ponudnik – prodajalec, ki ni proizvajalec, predloži reference proizvajalca proizvodov, ki so predmet razpisa. Reference naj se nanašajo na isti tip proizvoda, kot je podan v ponudbi.