Dosje javnega naročila 006388/2016
Naročnik: MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota
: PRENOVO MESTNEGA SREDIŠČA MESTA MURSKA SOBOTA
ZJN-3: Odprti postopek

JN006388/2016-I01 - Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL), objavljeno dne 17.10.2016
JN006388/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.11.2016
JN006388/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.01.2017
JN006388/2016-J01 - Rezultati natečaja (EU 13 - SL), objavljeno dne 14.02.2017

    JN006388/2016-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL) 2016/S 201-363393
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA
Kardoševa ulica 2
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija
Služba za natečaje ZAPS
natecji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420680

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
ZAPS
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za natečaje (ZAPS)
natecaji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420680

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: PRENOVO MESTNEGA SREDIŠČA MESTA MURSKA SOBOTA
Referenčna številka dokumenta: 3505-0010/2016-11(700)
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.4 Opis javnega naročila
JAVNI, PROJEKTNI, ANONIMNI, ODPRTI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE IN IZBIRO IZDELOVALCA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA:

PRENOVO MESTNEGA SREDIŠČA MESTA MURSKA SOBOTA
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
1.8 Dopustnost udeležbe in pogoji glede usposobljenostiOddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
Natečajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogočati preverjanje vseh elementov, podanih v razpisnem gradivu. Ocenjevalna žirija elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, ne bo ocenjevala (glej končna določila).

Ocenjevalna komisija bo rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po naslednjih merilih:

1. celovita in dosledno zasnovana rešitev
2. upoštevanje identitete kraja in prepoznanih vrednot v prostoru
3. večuporabnost in prožnost rešitev za različne rabe prostora
4. varnost, odpornost proti vandalizmu
5. skladnost s trajnostnimi načeli oblikovanja javnih prostorov in uporaba okolju prijaznih materialov in izdelkov
6. gospodarnost izvedljivosti in vzdrževanja oz. racionalnost rešitve

IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
16.12.2016   16:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
• 1. nagrada 6,000 EUR
• 2. nagrada 4,000 EUR
• 3. nagrada 3,000 EUR
• dve priznanji po 1,500 EUR
skupaj nagradni sklad 16,000 EUR
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence

IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
Predsednik ocenjevalne komisije ZAPS: Aleksander Ostan, univ.dipl.inž.arh., podpredsednik ocenjevalne komisije naročnik: Angelca Dokl Mir, univ.dipl.inž.arh., Član naročnik: Andrej Kalamar, univ.dipl.inž.arh., Član naročnik: dr. Aleksander Jevšek, župan MOMS, Član ZAPS: Aleksandra Geršak Podbreznik, univ.dipl.inž.arh.MA, Namestnik člana naročnika: mag. Brigita Perhavec, direktorica ZKTŠ, Namestnik člana ZAPS: Sergej Hiti, univ.dipl.inž.kraj.arh., Izvedenec za kulturno dediščino: Srečko Štajnbaher, vodja OE Maribor , Izvedenec za oceno investicije: Robert Pangršič, gr.teh., Poročevalec A: Damjana Zaviršek Hudnik, univ.dipl.inž.arh., Poročevalec KA Nika Cigoj Sitar, univ.dipl.inž.kraj.arh., Skrbnica natečaja: Klara Sulič Fister univ.dipl.inž.kraj.arh.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.12.2016   00:00

Dodatne informacije:
Prvi rok za postavljanje vprašanj (priporočeno vsebinska) 7.11. 2016
Prvi rok za odgovore na vprašanja 14.11.2016
Drugi rok za postavljanje vprašanj (priporočeno formalna) 5.12. 2016
Drugi rok za odgovore na vprašanja
(6 dni pred rokom oddaje) 9.12. 2016

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA
Kardoševa ulica 2
9000
Murska Sobota
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.10.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.10.2016   12:30
V kolikor je sodeloval pri pripravi natečajnega gradiva, ne more sodelovati. Če študija ni vključena v natečajno gradivo, pa lahko sodeluje.

Datum objave: 14.11.2016   10:41
VPRAŠANJE
- kakšen je razlog za selitev avtobusne postaje?
- Ali je morda znana bodoča lokacija avtobusne postaje?
- Ali se za območje peščenega in asfaltiranega parkirišča, kjer je že sprejeti oppn načrt, pričakuje predlog alternativne rešitve ali dosledno upoštevanje v oppn določene urbanistične in arhitekturne zasnove?

ODGOVOR
- kakšen je razlog za selitev avtobusne postaje?
Odgovor:
Odločitev o selitvi AP je stara že več kot 20 let. Razlogov je več: predvsem združitev z obstoječo železniško postajo in umik avtobusnega prometa iz ožjega mestnega središča.

- Ali je morda znana bodoča lokacija avtobusne postaje?
Odgovor:
Nova AP je predvidena na lokaciji ob železniški postaji, vendar je predhodno potrebno izdelati in sprejeti OPPN.

- Ali se za območje peščenega in asfaltiranega parkirišča, kjer je že sprejeti oppn načrt, pričakuje predlog alternativne rešitve ali dosledno upoštevanje v oppn določene urbanistične in arhitekturne zasnove?
Odgovor:
Pričakujemo idejno alternativno rešitev, ne glede na veljavni OPPN.

Datum objave: 14.11.2016   10:41
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Prosimo vas za pojasnila in odgovore na naslednja vprašanja:
1. V natečajni podlagi ožjega območja »D_natečajne_podlage_3_Slovenska cesta« je promet predviden z enosmerno cesto , medtem ko je v širši podlagi »D_natecajne podlage_1_geodetski posnetek« predviden dvosmerni promet. Je potrebno katero izmed dveh rešitev upoštevati, ali lahko izbiramo med vsemi štirimi variantnimi rešitvami, podanimi v natečajni nalogi?
2. Ali lahko obstoječo avtobusno postajo na idejnem delu območja - B1 predvidimo tudi zunaj območja B1?
3. Ali je v projektnem delu območja obstaja območje z zaščitenim tlakovanjem, ki bi ga bilo potrebno ohraniti?
4. Ali lahko na projektnem območju A1 ukinjamo parkirna mesta?
5. Ali lahko na projektnem območju A2 ukinjamo parkirna mesta?

Najlepša hvala za odgovore.

ODGOVOR
1. V natečajni podlagi ožjega območja »D_natečajne_podlage_3_Slovenska cesta« je promet predviden z enosmerno cesto , medtem ko je v širši podlagi »D_natecajne podlage_1_geodetski posnetek« predviden dvosmerni promet. Je potrebno katero izmed dveh rešitev upoštevati, ali lahko izbiramo med vsemi štirimi variantnimi rešitvami, podanimi v natečajni nalogi?
Odgovor:
Natečajniki lahko izberejo eno od štirih variantnih rešitev, lahko pa v skladu s konceptom svoje celovite rešitve predlagajo tudi nov prometni režim.

2. Ali lahko obstoječo avtobusno postajo na idejnem delu območja - B1 predvidimo tudi zunaj območja B1?
Odgovor:
Lahko. AP je v bodočnosti predvidena za selitev izven območja mestnega središča in sicer k obstoječi železniški postaji.

3. Ali je v projektnem delu območja obstaja območje z zaščitenim tlakovanjem, ki bi ga bilo potrebno ohraniti?
Odgovor:
Posebne zaščite tlakovanja v projektnem delu območja sicer ni. Je pa zaželeno, da natečajniki upoštevajo tlakovanje pločnikov v južnem delu na vzhodni strani Slovenske ulice. Tlak je kombiniran in je večji del iz pohorskega granita. Ureditve na tem območju so dokaj nove in menjava zaradi visokih finančnih sredstev ni smiselna.

4. Ali lahko na projektnem območju A1 ukinjamo parkirna mesta?
Odgovor:
Delno se lahko ukinejo.

5. Ali lahko na projektnem območju A2 ukinjamo parkirna mesta?
Odgovor:
Delno se lahko ukinejo.
Datum objave: 14.11.2016   10:42
VPRAŠANJE
Na vprašanje o dopustnosti udeležbe eksperta za promet, ki je sodeloval v ekipi, ki je izdelala Poenostavljeno prometno študijo, ste odgovorili, da če je ekspert za promet sodeloval pri pripravi natečajnega gradiva, ne more sodelovati v natečajni ekipi, lahko pa sodeluje v primeru, če Študija ni vključena v natečajno gradivo.
Vprašanje postavljamo ponovno, saj ne razumemo, ali se smatra Poenostavljena študija kot del natečajnega gradiva, ali pa je k natečajnemu gradivu priložena le kot priloga oz. kot vir informacij iz predhodno izdelanih študij. Zato prosimo za konkreten odgovor (DA ali NE), ali sme član ekipe, ki je sodeloval pri pripravi Poenostavljene prometne študije, sodelovati v natečajni ekipi?

ODGOVOR

Skladno z natečajnimi pogoji, točka 1.8. Dopustnost udeležbe in pogoji glede usposobljenosti:
V sestavi natečajnika ne sme nastopati oseba, ki:
2. je izdelala ali sodelovala pri izdelavi natečajnega gradiva ter pripravi gradiv in izdelavi preveritev pred objavo natečaja, kot so:
- strokovne podlage za natečajno območje kot izhodišče za razpis natečaja
Zato je odgovor: NE, ne sme sodelovati.


Datum objave: 30.11.2016   17:04
Javno odpiranje bo dne 19.12.2016 ob 16:30 uri na ZAPS, Vegova ulica 8, 1000 Ljubljana.