Dosje javnega naročila NMV5279/2015
Naročnik: SŽ - VIT, d.o.o. 
Blago: Navadne kovine
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti

NMV5279/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.08.2015
NMV5802/2015 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 14.09.2015
NMV121/2016 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 07.01.2016
    NMV5279/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Blago

Navadne kovine

Datum objave: 24. 8. 2015
Številka objave: NMV5279/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): SŽ - VIT, d.o.o., Zaloška cesta 217, Kontakt: SŽ, d.o.o., Kolodvorska11, Ljubljana, V roke: Alenka Weissenbach, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 12914587. Telefaks +386 12914833. E-pošta alenka.weissenbach@slo-zeleznice.si.
Internetni naslovi: http://www.slo-zeleznice.si/
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Črna metalurgija
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Nabava izdelkov iz črne metalurgije.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 14700000 (Navadne kovine)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/8/3971-72615740794880641742/RD_NMV_-
_Crna_metalurgija.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 15. 9. 2015
Čas: 9:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 15. 9. 2015
Čas: 9:00
Kraj: Slovenske železnice, d.o.o.
Služba za nabavo in investicije
Kolodvorska ulica 11
1506 Ljubljana
Sejna soba 606
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 7. 9. 2015
Čas: 9:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 24. 8. 2015
SKLOP ŠT. 1
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Nabava cevi raznih profilov.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 14700000 (Navadne kovine)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 2
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Nabava jekla, kotnikov in nosilcev.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 14700000 (Navadne kovine)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 3
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Nabava pločevine.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 14700000 (Navadne kovine)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO

.