Dosje javnega naročila NMV3264/2014
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela na poslovnih stavbah
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 124.822,90 EUR

NMV3264/2014 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 26.08.2014
NMV4710/2014 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.10.2014
NMV4710/2014-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.07.2016
NMV4710/2014-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 12.07.2016
NMV4710/2014-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 12.07.2016
    NMV3264/2014 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Gradnje

Gradbena dela na poslovnih stavbah

Datum objave: 26. 8. 2014
Številka objave: NMV3264/2014


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Ana Gazvoda, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13064401. Telefaks +386 013064407. E-pošta ana.gazvoda@ljubljana.si.
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: MESTNI TRG 27 - OBNOVA STREHE IN ULIČNE FASADE S STAVBNIM POHIŠTVOM V OKVIRU LMM.
I.3)VRSTA NAROČILA: Gradnje.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: MESTNI TRG 27 - OBNOVA STREHE IN ULIČNE FASADE S STAVBNIM POHIŠTVOM V OKVIRU LMM.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 45213100 (Gradbena dela na poslovnih stavbah)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/8/6906-33993055695902273590/Razpisna
_dokumentacija,_26.8._2014.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 2. 9. 2014
Čas: 09:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 2. 9. 2014
Čas: 13:00
Kraj: Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 29. 8. 2014
Čas: 15:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 26. 8. 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV4710/2014, Gradnje: Gradbena dela na poslovnih stavbah; datum objave: 30. 10. 2014

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.08.2014   14:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani !

Vljudno Vas prosimo za pojasnilo in sicer :

z ozirom na to da smo ponudbo oddali na prvotni datum to je 26.08.2014 in smo kot jamstvo za resnost ponudbe vplačali varščino, varščina pa je bila vplačana na datum 25.08.2014 nas zanima ali bo naša ponudba z ozirom na novi datum oddaje ustrezna in pravilna.Prav tako nas zanima ali se opcija ponudbe veže na novi datum oddaje ponudbe, ki je sedaj od 02.09.2014 dalje.

Hvala za hiter odgovor

ODGOVOR:

Spoštovani.

Vaša ponudba bo, z ozirom na novi datum oddaje ustrezna in pravilna.

Opcija ponudbe se veže na novi datum oddaje ponudbe.

Lep pozdrav.