Dosje javnega naročila NMV4076/2014
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 257.601,80 EUR

NMV4076/2014 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 01.10.2014
NMV4013/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 02.07.2015
NMV4013/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.07.2016
NMV4013/2015-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 12.07.2016
NMV4013/2015-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 12.07.2016
    NMV4076/2014 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Gradnje

Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah

Datum objave: 1. 10. 2014
Številka objave: NMV4076/2014


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Ana Gazvoda, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +01 3064401. Telefaks +01 3064407. E-pošta ana.gazvoda@ljubljana.si.
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: MIKLOŠIČEVA 18 - OBNOVA STREHE IN ULIČNE FASADE S STAVBNIM POHIŠTVOM V OKVIRU LJUBLJANA - MOJE MESTO.
I.3)VRSTA NAROČILA: Gradnje.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: IZVEDLA SE BO OBNOVA STREHE IN ULIČNE FASADE S STAVBNIM POHIŠTVOM NA OBJEKTU MIKLOŠIČEVA 18 V OKVIRU PROJEKTA LJUBLJANA - MOJE MESTO.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 45211000 (Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah)
45212000 (Gradbena dela na stavbah, ki so namenjene prostemu času, športu, kulturi, nastanitvi in prehrani)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/10/6906-82581018527771348792/RD-__Mi
klosiceva_18,_29.10._2014_-_za_objavo_.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 21. 10. 2014
Čas: 09:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 21. 10. 2014
Čas: 13:00
Kraj: SLUŽBA ZA JAVNA NAROČILA, DALMATINOVA 1, 1000 LJUBLJANA.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 14. 10. 2014
Čas: 15:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 1. 10. 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV4013/2015, Gradnje: Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah; datum objave: 2. 7. 2015

.