Dosje javnega naročila 006164/2016
Naročnik: Javne službe Ptuj d.o.o., Ulica heroja Lacka 3, 2250 Ptuj
Storitve: Prevzem gradbenih odpadkov v predelavo
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 78.193,12 EUR

JN006164/2016-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.10.2016
JN006164/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.11.2016
JN006164/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 16.02.2017
JN006164/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.02.2017
JN006164/2016-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 17.02.2017
JN006164/2016-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.04.2017
JN006164/2016-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 12.07.2017

    JN006164/2016-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javne službe Ptuj d.o.o.
Ulica heroja Lacka 3
2250
SI
Ptuj
Slovenija
Rajko Kaučič
rajko@js-ptuj.si
+386 26207340
+386 26207343

Internetni naslovi
http://www.js-ptuj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.js-ptuj.si
ESPD: http://www.js-ptuj.si
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prevzem gradbenih odpadkov v predelavo
Referenčna številka dokumenta: JN-AH-5/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Prevzem gradbenih odpadkov v predelavo
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Prevzem gradbenih odpadkov – čistih (brez primesi) - kl. št.: 17 01 07
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevzem gradbenih odpadkov v predelavo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Prevzem mešanih gradbenih odpadkov (s primesmi, ) - kl. št.: 17 09 04
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevzem gradbenih odpadkov v predelavo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Prevzem gradbenih materialov, ki vsebujejo azbest - kl. št.: 17 06 05
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevzem gradbenih odpadkov v predelavo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Prevzem gradbenih materialov na osnovi sadre, ki niso navedeni pod 17 08 01 – kl. št. : 17 08 02
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevzem gradbenih odpadkov v predelavo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Glej razpisno dokumentacijo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.10.2016   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.10.2016   10:30
Kraj: Prostori naročnika


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.10.2016   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.10.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.10.2016   07:56
VPRAŠANJE:
Spoštovani,

naročnika prosimo, da objavi okvirno količino gradbenih odpadkov, ki bodo predani v predelavo.

Lep pozdrav.


ODGOVOR:
V preteklem letu so bile predane naslednje količine:
17 01 07 1.315.386 KG
17 09 04 389.520 KG
16 06 05 327.840 KG
17 08 02 69.520 KG

Datum objave: 14.10.2016   07:28
VPRAŠANJE:
Spoštovani,

v razpsini dokumentaciji navajte, da je potrebno ponudbi priložiti tako obrazec 3 kot tudi ESPD izjavo, le-ta pa ni priložena razpisni dokumentaciji. Je dovolj, da ponudbi priložimo samo potrjen obrazec št. 3?

Lep pozdrav.


ODGOVOR:
ESPD obrazec je dosegljiv v obliki .xml znotraj datoteke, v kateri so razpisna dokumentacija in obrazci.