Dosje javnega naročila NMV1279/2015
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Blago: Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 175.680,00 EUR

NMV1279/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.03.2015
NMV2728/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 18.05.2015
NMV2728/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.05.2015
    NMV1279/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Blago

Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov

Datum objave: 10. 3. 2015
Številka objave: NMV1279/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, Kontakt: Miran Žnideršič, V roke: komisija za javna naročila, SI-5000 NOVA GORICA.
Tel. +386 53396600. Telefaks +386 53396705. E-pošta javna.narocila@elektro-primorska.si.
Internetni naslovi: http://www.elektro-primorska.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: SN STIKALNI BLOKI Z DALJINSKIM VODENJEM ZA DE KOPER
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Dobava srednjenapetostnih blokov z daljinskim vodenjem. Natančnejši opis je naveden v priloženi razpisni dokumentaciji.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 31210000 (Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE:I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/3/1838-44421296312088425531/6_SN_sti
kalni_bloki_z_daljinskim_vodenjem.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 31. 3. 2015
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 31. 3. 2015
Čas: 10:30
Kraj: Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 25. 3. 2015
Čas: 10:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 10. 3. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV2728/2015, Blago: Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov; datum objave: 18. 5. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.03.2015   07:51
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
ALI lahko ponudimo kompaktne celice brez SF6 plina, renomiranega proizvajalca, ki se prav tako uspešno že vgrajujejo v Slovenski EES.

ODGOVOR:
Ne, oprema mora biti skladna z razpisno dokumentacijo ( kontakti stikalnih aparatov morajo biti v izolacijskem mediju SF6 )

Datum objave: 18.03.2015   07:52
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani
Na strani 4 je navedeno:
Novo stikališče TP Jašek bodo sestavljale 3 celice v dveh ali več plinsko zaključenih celotah z:
- 1 x vodna celica z odklopnikom, zbiralčnim ločilnikom in ozemljilnim ločilnikom
- 1 x vodna celica z odklopnim ločilnikom, ozemljilnim ločilnikom
1x transformatorska celica z odklopnim ločilnikom, ozemljilnim ločilnikom in varovalkami....

glede na nadaljni opis te TP bi se najbrž dokumentacija morala glasiti:
Novo stikališče TP Jašek bodo sestavljale 4 celice v dveh ali več plinsko zaključenih celotah z:
- 2 x vodna celica z odklopnikom, zbiralčnim ločilnikom in ozemljilnim ločilnikom
- 1 x vodna celica z odklopnim ločilnikom, ozemljilnim ločilnikom
1x transformatorska celica z odklopnim ločilnikom, ozemljilnim ločilnikom in varovalkami....

Lahko potrdite eno ali drugo, lepo prosimo...
Hvala za odgovor

ODGOVOR:
Novo stikališče TP Jašek bodo sestavljale 4 celice vsaka v svoji plinsko zaključeni celoti z:
- 2 x vodna celica z odklopnikom, zbiralčnim ločilnikom in ozemljilnim ločilnikom
- 1 x vodna celica z odklopnim ločilnikom, ozemljilnim ločilnikom
x transformatorska celica z odklopnim ločilnikom, ozemljilnim ločilnikom in varovalkami
Osnovne karakteristike 20 kV stikališča:
Un = 20 kV -nazivna napetost omrežja (SIST IEC 60038)
Um = 24 kV - najvišja napetost opreme (SIST IEC 60038)
Ud = 50 kV - nazivna vzdržna napetost omrežne frekvence (IEC 62271)
Up = 125 kV - nazivna atmosferska udarna napetost (IEC 62271)
fn = 50 Hz - nazivna frekvenca
- 5 °C do +40 °C - temperatura stikališča
h < 1000 m - nadmorska višina
< 95 % - vlažnost v 24 h
< 90 % - vlažnost v času 1 meseca
Lista 2 - nazivna stopnja izolacije (IEC 60071)
Ith(1 s) = 16 kA - nazivni kratkotrajni termični tok (1 s)
Inz = 630 A - nazivni tok zbiralnic
Inz = 630 A - nazivni tok izvodov
IP3X - stopnja zaščite
Dodaten opis tudi v točki 2.1.2.


Datum objave: 23.03.2015   15:19
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani

V tehnični dokumentaciji je navedeno, da ponudnik mora za TP Jašek v celici J03 ponuditi SN odvodnike prenapetosti.
Ali je potrebno ponuditi odvodnike tudi za druge celice te postaje in če da, za katere celice?
Hvala za odgovor in
Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Da. Še v celici J02. To pomeni, da morajo odvodniki prenapetosti biti vgrajeni v dveh dovodnih celicah ( J02 + J03 )