Dosje javnega naročila NMV1891/2015
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Storitve: Geodetske storitve
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 60.000,00 EUR

NMV1891/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.04.2015
NMV4289/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.07.2015
NMV4289/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.07.2015
NMV4289/2015-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 16.07.2015
NMV4289/2015-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 16.07.2015
NMV4289/2015-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 16.07.2015
NMV4289/2015-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 16.07.2015
    NMV1891/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Geodetske storitve

Datum objave: 9. 4. 2015
Številka objave: NMV1891/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, Kontakt: Miran Žnideršič, V roke: komisija za javna naročila, SI-5000 NOVA GORICA.
Tel. +386 53396600. Telefaks +386 53396705. E-pošta javna.narocila@elektro-primorska.si.
Internetni naslovi: http://www.elektro-primorska.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Geodetske storitve.
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Geodetske storitve.
Izdelava geodetskih posnetkov vodov EE objektov, izdelava geodetskih načrtov novih stanj EE vodov, izdelava elaborata geodetskega načrta kot osnovo za izdajo gradbenega dovoljenja,....
Podrobnejši opis je v razpisni dokumentaciji.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 71355000 (Geodetske storitve)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/4/1838-35127314843696939801/Razpisna
_dokumentacija_za_GEODETSKE_STORITVE.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 23. 4. 2015
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 23. 4. 2015
Čas: 10:30
Kraj: Elektro Primorska, d.d. Erjavčeva 22, Nova Gorica.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 14. 4. 2015
Čas: 10:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 8. 4. 2015
SKLOP ŠT. 1
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Geodetske storitve.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 71355000 (Geodetske storitve)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 2
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Geodetske storitve.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 71355000 (Geodetske storitve)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 3
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Geodetske storitve.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 71355000 (Geodetske storitve)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 4
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Geodetske storitve.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 71355000 (Geodetske storitve)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 5
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Geodetske storitve.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 71355000 (Geodetske storitve)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV4289/2015, Storitve: Geodetske storitve; datum objave: 14. 7. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.04.2015   08:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani

V razpisnih pogojih poglavje 2.10 (Dokumenti, ki jih je ponudnik dolžan predložiti kot dokazila o sposobnosti) pod zaporedno številko 12 navajate:

Ponudnik mora priložiti v ponudbi najmanj tri potrdila o referencah potrjene s strani končnega naročnika, da je v obdobju od 1.1.2012 do dneva oddaje ponudbe izvajal geodetske storitve za infrastrukturne objekte po CC-SI 22140 in CC-SI 22240. Skupna vrednost priloženih referenc ne sme biti manjša od 5.000,00 EUR (brez DDV) za posamezen ponujen sklop.


Ali to pomeni, da je potrebno (v kolikor se želimo javiti na vseh pet sklopov) priložiti reference v skupni vrednosti najmanj 25.000,00 eur brez DDV in skupaj najmanj 15 potrdil (nerazumno veliko glede na vrednost naročila).
Ali se lahko iste reference za posamezni sklop (tri potrdila v skupni vrednosti najmanj 5.000,00 eur brez DDV) uporabi tudi za ostale sklope (skratka, da se jih 5 krat kopira).

S spoštovanjem

ODGOVOR:
Naročnik zahteva tri (3) potrdila o referencah v skupni vrednosti najmanj 5000 EUR za obdobje od 1.1.2012 do dneva oddaje ponudbe, ne glede na to ali se ponudnik prijavlja za en, dva ali več sklopov ali vse sklope.

Datum objave: 14.04.2015   08:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Glede na to, da je predmet javnega naročila razdeljen na sklope in je eden od pogojev za kandidaturo tudi predložitev potrjenih referenc in sicer tri za vsak sklop posebej, vas sprašujemo ali bo zadoščeno pogoju, če predložimo enake tri reference za vsako sklop posebej.

Že v naprej hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Odgovorjeno v odgovoru št. 1.

Datum objave: 14.04.2015   14:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
V točki 5.2 Ostale zahteve naročnika (zahteve naročnika o vsebini geodetskih storitev-podrobno) je navedeno, da se posnetek izvedenega stanja nadzemnih vodov izdela na vsako starn od osi EE voda širine od 10 do 15 m.
Zahteva ni v skladu s Pravilnnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03-ZZK-1) V., 8.člen, alineja(2).


ODGOVOR:
Skladno s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Ur. list RS št. 40/2004) , 8. člen, 2. odstavek popravljamo: … EE voda širine do 25 m.