Dosje javnega naročila 807680/2015
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO 
Storitve: Razne storitve
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 54.037,00 EUR

NMV7680/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.11.2015
JN000274/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.04.2016
JN000274/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.05.2016
JN001435/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 18.05.2016
JN001435/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.05.2016
JN006318/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.10.2016
JN006318/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2016
JN000274/2016-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 02.06.2017
JN000274/2016-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 12.06.2017
JN000274/2016-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 14.11.2017
Zahtevek za revizijo

    JN006318/2016-X01 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
jn.drsi@gov.si
+386 014788337

Internetni naslovi
http://portal.drsc.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: D-43/15; Izdelava cenitev vrednosti nepremičnin za potrebe urejanja dokončnega premoženjskopravnega in zemljiškoknjižnega stanja že rekonstruiranih odsekov državnih cest na območju severne Slovenije
Referenčna številka dokumenta: 43001-169/2015
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava cenitev vrednosti nepremičnin za potrebe urejanja dokončnega premoženjskopravnega in zemljiškoknjižnega stanja že rekonstruiranih odsekov državnih cest na območju severne Slovenije SKLOP 3
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 7.520,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: NMV7680/2015
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 30.11.2015


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
13.10.2016
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 5
Število prejetih ponudb MSP-jev: 5
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ROMAN HABJANIČ
Konjiška cesta 10
2317
SI
OPLOTNICA
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 6.557,38 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 7.520,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.10.2016