Dosje javnega naročila 802084/2016
Naročnik: SŽ - VIT, d.o.o. 
Storitve: Tirna vozila in njihovi deli
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti

NMV2084/2016 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.03.2016
JN002189/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 03.06.2016
Zahtevek za revizijo
    NMV2084/2016 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Tirna vozila in njihovi deli

Datum objave: 30. 3. 2016
Številka objave: NMV2084/2016


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): SŽ - VIT, d.o.o., Zaloška cesta 217, Kontakt: Sandi Mesarič, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 12914532. Telefaks +386 12914833. E-pošta sandi.mesaric@slo-zeleznice.si.
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Storitev popravila osnih pogonov za DMV 711.
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Storitev popravila osnih pogonov za DMV 711.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 34600000 (Tirna vozila in njihovi deli)
50220000 (Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve, povezane z železniškim prevozom in drugo opremo)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2016/3/13692-74444444489190137470/Storite
v_popravila_osnih_pogonov_za_DMV_711.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 14. 4. 2016
Čas: 8:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 14. 4. 2016
Čas: 9:00
Kraj: Slovenske železnice d.o.o.
Kolodvorska 11
1506 Ljubljana
sejna soba 606
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 8. 4. 2016
Čas: 11:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 30. 3. 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.04.2016   13:04
Spoštovani,

tuji ponudnik lahko predloži ponudbo neodvisno od tega ali ima ali nima zastopnika ali pooblaščeni servis v Republiki Sloveniji. Naročnik je v točki 1.7 razpisne dokumentacije navedel, da morajo tuji ponudniki imenovati pooblaščenca v Republiki Sloveniji za vročanje. To pomeni, da ponudnik lahko pooblasti določeno osebo, ki naj se ji vročajo vsi dokumenti (vabila, pozivi, odločitve) v predmetnem postopku javnega naročanja. Če bo tuj ponudnik imenoval pooblaščenca za vročanje, bo naročnik vročal vse dokumente temu pooblaščencu.

Stališče naročnika je, da mora ponudnik podati referenco izvedene storitve popravila osnih pogonov izključno na železniškem vozilu DMV serije 711.

Lep pozdrav

Sandi Mesarič