Dosje javnega naročila NMV5346/2015
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Blago: Energetski števci
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 80.616,38 EUR

NMV5346/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 27.08.2015
NMV6931/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.10.2015
NMV6931/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.10.2015
NMV6931/2015-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 29.10.2015
    NMV5346/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Blago

Energetski števci

Datum objave: 27. 8. 2015
Številka objave: NMV5346/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, Kontakt: Miran Žnideršič, V roke: komisija za javna naročila, SI-5000 NOVA GORICA.
Tel. +386 53396600. Telefaks +386 53396705. E-pošta javna.narocila@elektro-primorska.si.
Internetni naslovi: http://www.elektro-primorska.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Elektronski števci.
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Dobava trifaznih statičnih števcev z GPRS komunikacijskim vmesnikom. Natančnejši opis je v razpisni dokumentaciji.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 38551000 (Energetski števci)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/8/1838-81909722295459469710/Razpisna
_dokumentacija_za__ELEKTRONSKI_STEVCI_2015.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 15. 9. 2015
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 15. 9. 2015
Čas: 10:30
Kraj: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 5. 9. 2015
Čas: 10:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 27. 8. 2015
SKLOP ŠT. 1
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA 1. Trifazni statični kombinirani števec z GPRS komunikacijskim vmesnikom.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 38551000 (Energetski števci)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 2
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA 1. Trifazni statični kombinirani števec z GPRS komunikacijskim vmesnikom.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 38551000 (Energetski števci)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV6931/2015, Blago: Energetski števci; datum objave: 29. 10. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.09.2015   13:07
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

V razpisni dokumentaciji se v točki 2.10
12. Seznam o že izvedenih dobavah.
Ponudniku se prizna sposobnost, v kolikor dostavi potrjene reference za blago, ki ga ponuja, katero je bilo v obdobju od 1.1.2011 do roka za oddajo ponudb, dobavljeno končnim kupcem na področju ENTSO-E in se nanaša na dobavo v skupni vrednosti za sklop 1 najmanj 30.000,00 EUR (brez DDV) in za sklop 2 najmanj 20.000,00 EUR (brez DDV)

zahtevajo potrjene reference za blago dobavljeno končnim kupcem na področju ENTSO-E.

Ali s tem smatrate DRŽAVE, iz katereih so podjetja ki so vključena v ENTSO-E ali PODJETJA?
Namreč, v razpisu so zahtevani števci razreda 1 in 0.5, ki se uporabljajo na distributivnem nivoju,
ENTSO-E po so prenosna podjetja, ki v glavnem uporabljajo števce razreda 0.2.

Vprašanje?
Ali se reference nanašajo na države ENTSO-E ali na podjetja vključena v ENTSO-E?

Hvala lepa

ODGOVOR:
Reference se nanašajo na države ENTSO-E