Dosje javnega naročila 003368/2016
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri nadgradnji odseka železniške proge Zidani Most - Celje; izvennivojskih križanj v Marija Gradcu in Rimskih Toplicah ter mostu čez Savinjo v Marija Gradcu
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.023.292,32 EUR

JN003368/2016-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.07.2016
JN003368/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.09.2016
JN003368/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 19.10.2016
JN003368/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.10.2016
JN003368/2016-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 19.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003368/2016-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2016/S 203-367031

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Matjaž Kovač
matjaz.kovac@gov.si
+386 22341430
+386 22341495

Internetni naslovi
http://www.di.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri nadgradnji odseka železniške proge Zidani Most - Celje; izvennivojskih križanj v Marija Gradcu in Rimskih Toplicah ter mostu čez Savinjo v Marija Gradcu
Referenčna številka dokumenta: 43001-143/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71600000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri nadgradnji odseka železniške proge Zidani Most - Celje; izvennivojskih križanj v Marija Gradcu in Rimskih Toplicah ter mostu čez Savinjo v Marija Gradcu
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 838.764,20 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zidani Most - Celje
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri nadgradnji odseka železniške proge Zidani Most - Celje; izvennivojskih križanj v Marija Gradcu in Rimskih Toplicah ter mostu čez Savinjo v Marija Gradcu
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
2431-16-0016 – železniški projekti - IPE – nacionalna ovojnica
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN003368/2016-B01
Številka obvestila v UL: 2016/S 127-227908
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 01.07.2016
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: 43001-143/2016
Številka sklopa: 1
Naslov: IZVAJANJE ZUNANJE KONTROLE KAKOVOSTI PRI NADGRADNJI ODSEKA ŽELEZNIŠKE PROGE ZIDANI MOST – CELJE TER PRI GRADNJAH IZVENNIVOJSKIH KRIŽANJ V MARIJA GRADCU IN RIMSKIH TOPLICAH TER MOSTU ČEZ SAVINJO V MARI

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
07.10.2016
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE firma v angleškem jeziku: SLOVENIAN NATIONAL BUILDING AND CIVIL ENGINEERING INSTITUTE
Dimičeva ulica 12
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
ZRMK d.d.
Dimičeva ulica 12
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 838.764,20 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 838.764,20 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
ZPVPJN
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.10.2016