Dosje javnega naročila 900780/2016
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO 
Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
ZJN-2: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 14.851.885,54 EUR

JN780/2016 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 03.02.2016
JN835/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.02.2016
JN1537/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.03.2016
JN1879/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.03.2016
JN2038/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.03.2016
JN000482/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.04.2016
JN003321/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.07.2016
JN003367/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.07.2016
JN006509/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 19.10.2016
JN006509/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.10.2016
JN006509/2016-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 26.02.2018
Zahtevek za revizijo

    JN006509/2016-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2016/S 203-366430

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.drsi@gov.si
+386 22341421
+386 22341495

Internetni naslovi
http://www.di.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba del na projektu Modernizacija kočevske proge 2. faza 2. etapa
Referenčna številka dokumenta: 43001-7/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba del na projektu Modernizacija kočevske proge 2. faza 2. etapa
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 12.173.676,67 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba del na projektu Modernizacija kočevske proge 2. faza 2. etapa
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN780/2016
Številka obvestila v UL: 2016/S 024-037764
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 03.02.2016
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: 43001-7/2016
Številka sklopa: 1
Naslov: Izvedba del na projektu Modernizacija kočevske proge 2. faza 2. etapa

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
30.09.2016
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 7
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 3
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
KOLEKTOR KOLING d.o.o.
Arkova ulica 43
5280
SI
Idrija
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 12.173.676,67 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 12.173.676,67 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
ZPVPJN
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.10.2016