Dosje javnega naročila NMV6215/2015
Naročnik: SŽ - Infrastruktura, d.o.o. 
Blago: Material in pribor za gradnjo
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti

NMV6215/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.09.2015
    NMV6215/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Blago

Material in pribor za gradnjo

Datum objave: 30. 9. 2015
Številka objave: NMV6215/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): SŽ - Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Kontakt: vložišče SŽ, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 12914325. Telefaks +386 12914833. E-pošta aleksandra.lobe@slo-zeleznice.si.
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Nabava blaga za vzdrževanje infrastrukture.
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Nabava blaga za vzdrževanje infrastrukture.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 44100000 (Material in pribor za gradnjo)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE:I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Ekonomsko najugodnejša ponudba.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/9/13135-99270833393445164482/TRGOVSK
O_BLAGO.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 15. 10. 2015
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 15. 10. 2015
Čas: 12:00
Kraj: Slovenske železnice, Kolodvorska 11, Ljubljana, soba 606.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 9. 10. 2015
Čas: 11:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 30. 9. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.10.2015   09:59
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Prosimo, da umaknete diskriminatorna Merila za ocenjevanje ponudb točka 9 razpisne dokumentacije, saj so v nasprotju z 4.odstavkom Tehničnih pogojev pod točko 3 razpisne dokumentacije.

ODGOVOR:
» Poslovalnica ponudnika je opredeljena kot eno izmed meril in ne kot pogoj. Za naročnika je bližina lokacije ponudnika pomembna zaradi cilja zniževanja nepotrebnih stroškov v primerih, ko material prevzame naročnik sam in nenazadnje tudi takrat, ko material dostavi ponudnik-oddaljenost lokacije pomeni višje stroške dostave in zaradi tega višjo ceno materiala. Poleg tega je naročnik pogosto v situaciji, ko material zaradi preprečitve nastale škode na javni železniški infrastrukturi potrebuje takoj. Zaradi navedenega je naročnik opredelil bližino lokacij kot merilo.«

Datum objave: 05.10.2015   13:51
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Vse kar ste zmogli v petih dneh je to, da ste poiskali odgovor št. 2 iz javnega naročila JN15711/2013 za isti material in ga prekopirali. Niste se niti potrudili prebrati našega vprašanja in vaše razpisne dokumentacije. V razpisni dokumentaciji je v 4 odstavku Tehničnih pogojev, da mora ponudnik zagotoviti dostavo blaga. Nikjer v razpisni dokumentaciji ni navedeno, da bo naročnik sam prevzemal blago. Se pravi, da z vašim odgovorom spreminjate razpisno dokumentacijo. Namreč v razpisu je navedena dostava, v vašem odgovoru pa navajate, da boste blago sami prevzemali v poslovalnici ponudnika.
Prav tako naročnik ni v službi ponudnikov, da bi formiral cene ponujenih artiklov. Kako posamezni ponudnik formira cene je njegova stvar in ne stvar naročnika. Glede na to, da ima samo eden izmed ponudnikov toliko poslovalnic po Sloveniji, kot ste jih napisali vi, mu ne bo potrebno ponuditi nizkih cen, ker pač nima konkurence.
To je tudi edini razpis, ki so ga objavile Slovenske železnice dosedaj s takšnimi merili za izbor, pa prav tako potrebujete, kdaj kakšno blago nujno. Vedno je edino merilo samo najnižja cena. Očitno pa je da v tem primeru ne želite najnižjih cen, ampak točno določenega ponudnika, kar je v nasprotju z Zakonom o javnem naročanju, še posebno, ker vam tovrstno blago lahko zagotavlja več ponudnikov.
Prosimo do, postopate v skladu z Zakonom o javnem naročanju in racionalno porabo denarja.

ODGOVOR:
» Naročnikovo ravnanje je v tem postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s predpisi s področja javnega naročanja«.

Datum objave: 05.10.2015   13:53
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Navedeno merilo, ki je ekonomsko najugodnejša ponudba, je razdeljeno na ceno 75 točk in poslovalnice ponudnika v bližini naročnika 25 točk.
Merilo poslovalnice v bližini naročnika katerega navajate je v nasprotju z ZJN. Zakonodaja v 48. členu ZJN-E nikjer ne navaja poslovalnice, bližina poslovalnice naročnika, kot možnost merila pri ekonomsko najugodnejši ponudbi. Pozivamo vas, da razpisno zakonodajo prilagodite na obstoječo zakonodajo in iz dokumentacije črtate merilo poslovalnice v bližini naročnika. Ker se pogoj vztrajno pojavlja izključno pri tem razpisu in seveda je izbran vedno isti ponudnik bomo v primeru, da naročnik ne spremeni nezakonito, diskriminatorno merilo bomo ob morebitni ponovne izbiri dolgoletnega dobavitelja vso dokumentacijo in vaše odgovore (tudi predhodnih razpisov) poslali v medijem in računskem sodišču. Naj se potem javnost in računsko sodišče ugotavljajo ali vaša dokumentacija,vaši odgovor in vaša izbira vsebuje tudi sum na koruptivna dejanja.ODGOVOR:
« Merila so določena v skladu z 49. členom Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS). Bližina lokacije ni pogoj ampak merilo.«

Datum objave: 06.10.2015   07:10
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnikov odgovor:
"Za naročnika je bližina lokacije ponudnika pomembna zaradi cilja zniževanja nepotrebnih stroškov v primerih, ko material prevzame naročnik sam in ne nazadnje tudi takrat, ko material dostavi ponudnik - oddaljenost lokacije pomeni višje stroške dostave in zaradi tega višjo ceno materiala. Poleg tega je naročnik dostikrat v poziciji, ko material zaradi preprečitve nastale škode na javni železniški infrastrukturi potrebuje takoj. Zaradi navedenega je naročnik opredelil bližino lokacij v merilo. Bližina lokacije ni pogoj ampak merilo."
Glede na vsebino odgovora naročnika sumimo, da je naročnik v službi pri "ponudniku".
1. V razpisno dokumentacijo vnese merilo poslovalnic,( to je edini razpis v katerem vnese merilo poslovalnic)- to gre v prid samo enemu ponudniku(samo 1 ponudnik lahko dobi 25 točk iz naslova poslovalnic, vsi ostali ne moremo pridobiti nobene točke iz naslova poslovalnic). To lahko naročnik preveri tudi iz prejšnjega razpisa.
2.. V odgovoru navajate , "Za naročnika je bližina lokacije ponudnika pomembna zaradi cilja zniževanja nepotrebnih stroškov v primerih, ko material prevzame naročnik sam". Naročnika iz previdnosti opozarjamo, da moramo vsi ponudniki podati ceno za vse artikle v razpisu z vključeno dostavo. Naročnik v razpisni dokumentaciji zahteva cene z dostavo. Nikjer tudi v predračuni ne obstaja možnost npr. popusta za osebni dvig naročnika. Zato odgovor naročnika ne razumemo oziroma bi lahko odgovor naročnika razumel samo ponudnik, kateri bi imel kakšen nezakonit dogovor in bi lahko ponudil ceno artiklov v razpisu katera ne vsebuje dostave saj bi naročnik blago osebno dvigoval pri takšnem ponudniku.
3. Naročnik v svojem odgovoru navaja" ko material dostavi ponudnik - oddaljenost lokacije pomeni višje stroške dostave in zaradi tega višjo ceno materiala." Naročnika iz previdnosti opozarjamo, da moramo vsi ponudniki podati ceno za vse artikle v razpisu z vključeno dostavo. Vsak ponudnik bo oblikoval prodajno ceno v skladu z razpisno dokumentacijo in svojo prodajno politiko. Najcenejši ponudnik bo pridobil posel. . Zato odgovor naročnika ne razumemo oziroma bi lahko odgovor naročnika razumel samo ponudnik, kateri bi imel kakšen nezakonit dogovor in bi lahko zato ponudil nižjo ceno artiklov v razpisu.
Če povzamemo , kako je razpis pisan na kožo določenem ponudniku:
-Naročnik navaja merilo (25% vrednosti, kar je odločilen faktor pri izbiri) tudi bližino poslovalnic- gre na roku določenem ponudniku,
-Naročnik v odgovoru brez zadržkov navede, da bo blago prevzemal v poslovalnicah (čeprav moramo ponudniki v skladu z razpisno dokumentacijo vračunati strošek dostave)- tudi ta podatek gre na roku določenemu ponudniku,
-Naročnika skrbi , da bodo zaradi oddaljenosti poslovalnic ponudniki ponudili višjo ceno- Nepotrebno zavajanje naročnika, saj bo izbran ponudnik z najnižjo ceno, ne tisti kateri bo ponudil najvišjo ceno ( to se lahko zgodi samo v primeru, če bo naročnik vztrajal pri merilu bližina poslovalnic.) V tem primeru bo lahko izbran ponudnik z najvišjo ceno, vendar bo lahko izbran zaradi diskriminatornega, nezakonitega merila izbran ponudnik z najvišjo ceno)
- Naročnik navaja "je naročnik dostikrat v poziciji, ko material zaradi preprečitve nastale škode na javni železniški infrastrukturi potrebuje takoj"
Prvič, če ima ponudnik poslovalnico, še ne pomeni , da ima blago na zalogi, Glede na razpis bi lahko imel ponudnik npr. poslovalnice z živilskim blagom. Vendar pa Slovenija tako majhna, da bi naročnik v 120 min bil na kateri koli lokaciji v Sloveniji, če bi bilo tako nujno oziroma bi mu kateri koli ponudnik zagotovil blago v 2 urah, če bi bilo to tako nujno.

Naročnika pozivamo, da umakne pogoj glede poslovalnic in naj omogoči enakovreden boj med vsemi ponudniki. Le na takšen način bo naročnik prišel do najnižjih cen , kar vodilo naročnikov , katerih se ukvarjajo z porabo javnih sredstev.
V primeru, da bo naročnik vztrajal na prvotnih pogojih bodo pa morali odgovorni za potek razpisa prevzeti odgovornost in pojasniti odgovornim inštitucijam zakaj so izpeljali razpis kot so ga.

ODGOVOR:
»Poslovalnica ponudnika je opredeljena kot merilo in ne kot pogoj. Pogoji navedeni v razpisni dokumentaciji ne omejujejo konkurence med ponudniki, vsem zainteresiranim in usposobljenim ponudnikom je omogočena oddaja ponudbe pod enakimi pogoji.«

Datum objave: 07.10.2015   13:01
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Vaš odgovor št. 3 za postavljeno vprašanje:
Merila so določena v skladu z 49. členom Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS). Bližina lokacije ni pogoj ampak merilo.«

Ali se zavedate, da so vaša merila v nasprotju z 49. členom Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev in da so diskriminatorna do ostalih ponudnikov. Res je, da ne omejujete, da tudi ostali ponudniki oddajo ponudbo. Čemu pa bi si nekdo delal delo zaradi dela, če je že v naprej odločeno, kdo bo izbrani ponudnik in ta vam bo ponudil bistveno višje cene, kot bi jih lahko dobiti na tem razpisu, če bi umaknili merilo v vrednosti 25 % - število poslovalnic.

Namreč merilo najugodnejše ponudbe predpisuje, da mora biti naročniku cilj dobiti najugodnejšo ponudbo tudi z vidika stroškov poslovanja, stroškovne učinkovitosti. Vaše merilo pa povečuje stroške poslovanja in stroškovno učinkovitost, ker se vam prevzemanje blaga v poslovalnicah ponudnika povečujete stroške poslovanja. Prav tako z vašim odgovorom spreminjate razpisno dokumentacijo.
ODGOVOR:
Z odgovorom na vprašanje št. 3 , naročnik ni v ničemer spremenil razpisne dokumentacije.

Datum objave: 07.10.2015   13:02
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnikov odgovor:
"Za naročnika je bližina lokacije ponudnika pomembna zaradi cilja zniževanja nepotrebnih stroškov v primerih, ko material prevzame naročnik sam in ne nazadnje tudi takrat, ko material dostavi ponudnik - oddaljenost lokacije pomeni višje stroške dostave in zaradi tega višjo ceno materiala. Poleg tega je naročnik dostikrat v poziciji, ko material zaradi preprečitve nastale škode na javni železniški infrastrukturi potrebuje takoj. Zaradi navedenega je naročnik opredelil bližino lokacij v merilo. Bližina lokacije ni pogoj ampak merilo."
Glede na vsebino odgovora naročnika sumimo, da je naročnik v službi pri "ponudniku".
1. V razpisno dokumentacijo vnese merilo-bližina poslovalnic,( to je edini razpis v katerem vnese merilo poslovalnic)- to gre v prid samo enemu ponudniku(samo 1 ponudnik lahko dobi 25 točk iz naslova poslovalnic, vsi ostali ne moremo pridobiti nobene točke iz naslova poslovalnic). To lahko naročnik preveri tudi iz prejšnjega razpisa.
2.. V odgovoru navajate , "Za naročnika je bližina lokacije ponudnika pomembna zaradi cilja zniževanja nepotrebnih stroškov v primerih, ko material prevzame naročnik sam". Naročnika iz previdnosti opozarjamo, da moramo vsi ponudniki podati ceno za vse artikle v razpisu z vključeno dostavo. Naročnik v razpisni dokumentaciji zahteva cene z dostavo. Nikjer tudi v predračuni ne obstaja možnost npr. popusta za osebni dvig naročnika. Zato odgovor naročnika ne razumemo oziroma bi lahko odgovor naročnika razumel samo ponudnik, kateri bi imel kakšen nezakonit dogovor in bi lahko ponudil ceno artiklov v razpisu katera ne vsebuje dostave saj bi naročnik blago osebno dvigoval pri takšnem ponudniku.
3. Naročnik v svojem odgovoru navaja" ko material dostavi ponudnik - oddaljenost lokacije pomeni višje stroške dostave in zaradi tega višjo ceno materiala." Naročnika iz previdnosti opozarjamo, da moramo vsi ponudniki podati ceno za vse artikle v razpisu z vključeno dostavo. Vsak ponudnik bo oblikoval prodajno ceno v skladu z razpisno dokumentacijo in svojo prodajno politiko. Najcenejši ponudnik bo pridobil posel. Zato odgovor naročnika ne razumemo oziroma bi lahko odgovor naročnika razumel samo ponudnik, kateri bi imel nezakonit dogovor in bi lahko zato ponudil nižjo ceno artiklov v razpisu.
Če povzamemo , kako je razpis pisan na kožo določenem ponudniku:
-Naročnik navaja merilo (25% vrednosti, kar je odločilen faktor pri izbiri) tudi bližino poslovalnic- gre na roku določenem ponudniku,
-Naročnik v odgovoru brez zadržkov navede, da bo blago prevzemal v poslovalnicah (čeprav moramo ponudniki v skladu z razpisno dokumentacijo vračunati strošek dostave)- tudi ta podatek gre na roku določenemu ponudniku,
-Naročnika skrbi , da bodo zaradi oddaljenosti poslovalnic ponudniki ponudili višjo ceno- Nepotrebno zavajanje naročnika, saj bo izbran ponudnik z najnižjo ceno, ne tisti kateri bo ponudil najvišjo ceno ( to se lahko zgodi samo v primeru, če bo naročnik vztrajal pri merilu bližina poslovalnic.) V tem primeru bo lahko izbran ponudnik z najvišjo ceno, vendar bo lahko izbran zaradi diskriminatornega, nezakonitega merila izbran ponudnik z najvišjo ceno)
- Naročnik navaja "je naročnik dostikrat v poziciji, ko material zaradi preprečitve nastale škode na javni železniški infrastrukturi potrebuje takoj"
Prvič, če ima ponudnik poslovalnico, še ne pomeni , da ima blago na zalogi, Glede na razpis bi lahko imel ponudnik npr. poslovalnice z živilskim blagom. Vendar pa Slovenija tako majhna, da bi naročnik v 120 min bil na kateri koli lokaciji v Sloveniji, če bi bilo tako nujno oziroma bi mu kateri koli ponudnik zagotovil blago v 2 urah, če bi bilo to tako nujno.

Naročnika pozivamo, da umakne merilo glede poslovalnic in naj omogoči enakovreden boj med vsemi ponudniki. Le na takšen način bo naročnik prišel do najnižjih cen , kar vodilo naročnikov , katerih se ukvarjajo z porabo javnih sredstev.
V primeru, da bo naročnik vztrajal na prvotnih pogojih bodo pa morali odgovorni za potek razpisa prevzeti odgovornost in pojasniti odgovornim inštitucijam zakaj so izpeljali razpis kot so ga.


ODGOVOR:
Navedba v vprašanju, da merilo bližine poslovalnic pomeni odločilen faktor pri izbiri ne drži. V točki 9. Ocenjevanje in merila pri ocenjevanju ponudb je jasno navedeno, da bo naročnik oddal naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe z uporabo merila 1. Cena=75 točk in 2. Poslovalnice ponudnika v bližini lokacije naročnika =25 točk.

Datum objave: 07.10.2015   13:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
ODGOVOR:
»Poslovalnica ponudnika je opredeljena kot merilo in ne kot pogoj. Pogoji navedeni v razpisni dokumentaciji ne omejujejo konkurence med ponudniki, vsem zainteresiranim in usposobljenim ponudnikom je omogočena oddaja ponudbe pod enakimi pogoji.«

Merilo poslovalnice onemogočajo konkurenco na način, da samo 1 ponudnik izpolnjuje merilo poslovalnic. Vsi ostali ponudniki pa imamo na izhodiščno ceno 25% "dodatka", ker moremo izpolniti merila poslovalnic. Kako nesmiselno je tudi merilo poslovalnic govori tudi podatek, da naročnika ne zanima ali gre za poslovalnice z drugim blagom( lahko z živilskim) kot ga naročnik razpisuje, ali bodo imele te poslovalnice blago katerega so razpisali na zalogi 100%.
Naročnika zato tudi mi pozivamo, da umakne merilo bližina poslovalnic. Samo na tako bo lahko dobil najboljšo ponudbo, kar mora biti v interesu naročnika.

ODGOVOR:
Naročnik ne bo umaknil merila bližina poslovalnic in ne bo spremenil razpisne dokumentacije.

Datum objave: 09.10.2015   06:51
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Sem eden izmed potencialnih ponudnikov na predmetnem javnem razpisu. Berem vaše cinične odgovore in vaše norčevanje iz nas ponudnikov.
Dejstvo je da ste v vaši razpisni dokumentaciji zapisali:
2.3.
Izbrani ponudnik mora naročeno blago na lastne stroške dostaviti na lokacijo naročnika in ga tudi razložiti.
2.4.
Izbrani ponudnik mora blago dostaviti najkasneje v roku 5 delovnih dni od dneva premejam pisnega naročila.
Rok dobave za naročila, ki jih bo naročnik označil kot NUJNO, je 24 ur od prejema pisnega naročila.

Tudi nam ni jasno, čemu tako togo vstrajate pri navedenih merilih. 75 % cena in 25 % bližina poslovalnic. 25 % vrednosti merila za bližino poslovalnic dejansko pomeni, da noben drug ponudnik ni konkurenčen ponudniku Merkur, ki je edini, ki ima takšno število poslovalnic po Sloveniji, ki ste jih opisali v merilih. Tudi sami opisi artiklov so prepisani iz sistema ponudnika in dosedanjega dobavitelja Merkur.
Upravičeno se jaz in tudi ostali ponudniki sprašujemo, kdo vam je pripravil ta razpis? Očitno ga sami niste sposobni in sedaj za uslugo, ker so vam pripravili ta javni razpis na vsak način vstrajate, da so takšna merila edino pravilna. Verjetno pa to ni edina usluga, saj drugače ne bi ustrajali na teh merilih.

V dobro vas in vaših vodilnih bi bilo smotrno, da merilia spremenite in omogočite vsem ponudnikom enakovredno obravnavo.
ODGOVOR:
»Merila navedena v razpisni dokumentaciji zagotavljajo enakopravno obravnavo ponudnikov in jih naročnik ne bo spremenil. Za naročnika je bližina lokacije ponudnika pomembna zaradi cilja zniževanja nepotrebnih stroškov v primerih, ko material prevzame naročnik sam in nenazadnje tudi takrat, ko material dostavi ponudnik-oddaljenost lokacije pomeni višje stroške dostave in zaradi tega višjo ceno materiala. Poleg tega je naročnik pogosto v situaciji, ko material zaradi preprečitve nastale škode na javni železniški infrastrukturi potrebuje takoj. Zaradi navedenega je naročnik opredelil bližino lokacij kot merilo.«

Datum objave: 09.10.2015   09:49
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali so trgovine, ki bi vam ustrezale, lahko tudi z živilskim blagom, ali mora biti trgovina s tehničnim blagom. Prosim za opredelitev.

ODGOVOR:
»V razpisni dokumentaciji je v točki 2.3, stran 3 navedeno, da mora izbrani ponudnik omogočiti predstavniku naročnika nabavo blaga tudi v svojih poslovalnicah, v kolikor jih ima. Za naročnika je pomembno, da je poslovalnica v bližini njegovih organizacijskih enot in da ponuja blago, ki je predmet tega javnega naročila.«

Datum objave: 09.10.2015   12:42
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
v RD navajate, da mora biti ponujeno blago iste ali boljše kvalitete kot je zahtevano. ali boste ponudnika, ki bo ponudil slabšo kvaliteto od npr. Jupola ali Tessarol izločili iz postopka.
ODGOVOR:
V skladu s točko 3 Tehnični pogoji 8 (zahteve) naročnika, bo naročnik izločil ponudbo ponudnika,ki bo ponudil blago slabše kakovosti od zahtevane.

Datum objave: 09.10.2015   12:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali lahko namesto blaga, kjer je v opisu navedena blagovna znamka, ponudimo blago druge blagovne znamke, ki je po kvaliteti enakovredno oz. boljše in ustreza opisu?ODGOVOR:
Da.