Dosje javnega naročila 002255/2016
Naročnik: MZI, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
Storitve: Izdelava strokovnih podlag za oblikovanje Energetskega koncepta Slovenije za obdobje do leta 2055
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 146.370,72 EUR

JN002255/2016-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 06.06.2016
JN002255/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.06.2016
JN002255/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.09.2016
JN002255/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 21.10.2016
JN002255/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.10.2016
Zahtevek za revizijo

    JN002255/2016-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2016/S 205-371218

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MZI
Langusova ulica 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
mzip.jn@gov.si
mzip.jn@gov.si
+386 14788000
+386 14788140

Internetni naslovi
http://www.mzi.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava strokovnih podlag za oblikovanje Energetskega koncepta Slovenije za obdobje do leta 2055
Referenčna številka dokumenta: 430-27/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71314000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava strokovnih podlag za oblikovanje Energetskega koncepta Slovenije za obdobje do leta 2055.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 119.976,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71314000
71314300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Na podlagi novega energetskega zakona EZ-1 se uvajajo spremembe na področju strateških dokumentov na energetskem področju. Nacionalni energetski program bo nadomestil Energetski koncept Slovenije (EKS), ki bo bolj dolgoročen (za obdobje 40 let) in hkrati krajši, saj bo določal le strateške usmeritve na področju energetike. S tem bo jasen okvir za potencialne investitorje v energetiko, saj gre za dolgoročne investicije. Lani so bile za namen oblikovanja stališč glede Podnebno-energetskega okvira oz. za podnebno-energetske cilje za leto 2030 izdelane Dolgoročne energetske bilance za obdobje do leta 2030. Dolgoročne bilance je treba posodobiti z novejšimi izhodiščnimi podatki in nadgraditi še za obdobje do leta 2055, pri čemer je treba upoštevati, da je treba do leta 2050 emisije toplogrednih plinov zmanjšati za najmanj 80% na ravni celotne Slovenije. V tem segmentu je bistveno oceniti potrebe po energiji ter izdelati analizo stroškov in koristi za različne stopnje energetske neodvisnosti
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Ponudbe, katerih cena bo presegala zagotovljena sredstva naročnika (126.000,00 EUR brez DDV), bo naročnik ocenil kot nedopustne (nesprejemljive) in jih ne bo upošteval v postopku ugotavljanja najugodnejšega ponudnika.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN002255/2016-B01
Številka obvestila v UL: 2016/S 108-192557
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 03.06.2016
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
13.10.2016
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
E3-Modelling P.C.
Eleftheriou Venizelou 38, Neo Psichiko
15451
GR
Atene
Grčija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 126.998,50 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 119.976,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije

Dodatne informacije:
Vse zahteve za dodatne informacije v zvezi s postopkom se posredujejo na portal www.enarocanje.si. Vse dodatne informacije so objavljene izključno na omenjenem portalu in jih naročnik ne bo posebej posredoval.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MZI
Langusova ulica 4
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.10.2016