Dosje javnega naročila 801909/2016
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA RIHARDA JAKOPIČA 
Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 153.063,86 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

NMV1909/2016 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.03.2016
NMV2123/2016 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 30.03.2016
JN000036/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.04.2016
JN000065/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.04.2016
JN000076/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.04.2016
JN005173/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 02.09.2016
JN801909/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2016
JN801909/2016-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2016
JN801909/2016-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2016
JN801909/2016-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2016
JN801909/2016-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2016
JN801909/2016-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2016
JN801909/2016-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2016
JN801909/2016-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2016
JN801909/2016-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2016
JN801909/2016-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2016
JN801909/2016-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2016
JN801909/2016-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2016
JN801909/2016-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2016
JN005173/2016-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 26.04.2017
JN005173/2016-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 26.04.2017
JN005173/2016-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 05.07.2017
JN005173/2016-X05 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 07.03.2018
JN005173/2016-X06 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 24.04.2018
JN005173/2016-X07 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.07.2018
JN005173/2016-X08 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 19.10.2018
Zahtevek za revizijo
    NMV1909/2016 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Blago

Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

Datum objave: 24. 3. 2016
Številka objave: NMV1909/2016


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): OSNOVNA ŠOLA RIHARDA JAKOPIČA, Derčeva ulica 1, Kontakt: Mestna uprava, Služba za javna naročila, V roke: Viktorija Strajnar, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 13064447. Telefaks +386 013064407. E-pošta viktorija.strajnar@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe OŠ Riharda Jakopiča.
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Predmet naročila je sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Osnovne šole Riharda Jakopiča.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
15200000 (Pripravljene in konzervirane ribe)
15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
15500000 (Mlečni izdelki)
15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
15800000 (Razna živila)
15900000 (Pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Ekonomsko najugodnejša ponudba.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2016/3/14972-13194444411527765818/OBJAVA.zip
I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 12. 4. 2016
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 12. 4. 2016
Čas: 12:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, Ljubljana, II nadstropje, Velika sejna soba.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU: Merila za izbor ponudnikov:
1. Ponudbena vrednost: do 90 točk
2. Več ekoloških živil: do 5 točk
3. Embalaža: do 5 točk

Merila za izbor ponudnikov za sklope ekoloških živil:
1. Ponudbena vrednost: do 95 točk
Embalaža: do 5 točk

Pri sklopih svežega sadja in zelenjave bo naročnik konkurenco med izbranimi ponudniki odpiral na tri mesece
I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 4. 4. 2016
Čas: 12:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 24. 3. 2016
SKLOP ŠT. 1
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA V razpisni dokumentaciji
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU V razpisni dokumentaciji
SKLOP ŠT. 2
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA V razpisni dokumentaciji
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15500000 (Mlečni izdelki)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU V razpisni dokumentaciji
SKLOP ŠT. 3
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA V razpisni dokumentaciji
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15500000 (Mlečni izdelki)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU V razpisni dokumentaciji
SKLOP ŠT. 4
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA V razpisni dokumentaciji
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15500000 (Mlečni izdelki)
15540000 (Siri)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU V razpisni dokumentaciji
SKLOP ŠT. 5
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA V razpisni dokumentaciji
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15500000 (Mlečni izdelki)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU V razpisni dokumentaciji
SKLOP ŠT. 6
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA V razpisni dokumentaciji
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15500000 (Mlečni izdelki)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU V razpisni dokumentaciji
SKLOP ŠT. 7
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA V razpisni dokumentaciji
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU V razpisni dokumentaciji
SKLOP ŠT. 8
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA V razpisni dokumentaciji
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU V razpisni dokumentaciji
SKLOP ŠT. 9
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA V razpisni dokumentaciji
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU V razpisni dokumentaciji
SKLOP ŠT. 10
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA V razpisni dokumentaciji
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU V razpisni dokumentaciji
SKLOP ŠT. 11
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA V razpisni dokumentaciji
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU V razpisni dokumentaciji
SKLOP ŠT. 12
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA V razpisni dokumentaciji
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU V razpisni dokumentaciji
SKLOP ŠT. 13
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA V razpisni dokumentaciji
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU V razpisni dokumentaciji
SKLOP ŠT. 14
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA V razpisni dokumentaciji
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15332410 (Suho sadje)
15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU V razpisni dokumentaciji
SKLOP ŠT. 15
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA V razpisni dokumentaciji
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU V razpisni dokumentaciji
SKLOP ŠT. 16
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA V razpisni dokumentaciji
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU V razpisni dokumentaciji
SKLOP ŠT. 17
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA V razpisni dokumentaciji
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15320000 (Sadni in zelenjavni sokovi)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU V razpisni dokumentaciji
SKLOP ŠT. 18
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA V razpisni dokumentaciji
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15800000 (Razna živila)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU V razpisni dokumentaciji
SKLOP ŠT. 19
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA V razpisni dokumentaciji
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15800000 (Razna živila)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU V razpisni dokumentaciji
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV2123/2016, Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki; datum objave: 30. 3. 2016

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.03.2016   11:41
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Za sklop 1. Mesni izdelki, me zanima sledeče:
1. Pršut narezan- Kakšen pršut vam ponudimo- suhi, kuhani, pečeni?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR - 1. sklop: Mesni izdelki
7 - pršut narezan: pršut narezan, suhi
Naročnik bo objavil popravek predračunskega obrazca.


Datum objave: 30.03.2016   11:42
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni.

V sklopu 8. vas prosimo za umik artikla Brez glutena, ker gre za specifičen izdelek, ki ni nujno eko, temveč gre za izdelek ki potrebuje izdelavo iz posebne surovine (moke brez glutena).

Prav tako pri kruhih popravite in dodajte predpono mešan (pirin, koruzni, ovseni), kot to najbrž želi naročnik in se po pravilniku tako poimenuje, pa je le napaka v govornem poimenovanju. Prav tako pri pecivu št. 11,12,13,14. Takih kruhov na certifikatih nimamo, ker jih ne moremo imeti.

Pod artikel št. 15 ste pa mislili morda polnozrnato žemljo, katera ima največ vlaknin ali ste želeli omejiti prijavo le enemu ponudniku? Vlaknine so v vseh semenih - morda mislite tudi "s semeni"?

Prosimo za popravke.

ODGOVOR – 8. sklop: Ekološki kruh in ekološko pekovsko pecivo (brez aditivov)
5 - Bio koruzni kruh štruca rezan od 0, 75 do 1 kg štruca ali model: Naročnik bo popravil opis artikla: Ponudite: Bio mešani koruzni kruh štruca rezan od 0, 75 do 1 kg štruca ali model
6 - Bio ovseni kruh štruca rezan od 0, 75 do 1 kg štruca ali model: Naročnik bo popravil opis artikla: Ponudite: Bio mešani ovseni kruh štruca rezan od 0, 75 do 1 kg štruca ali model
7 - Bio pirin kruh štruca rezan od 0, 75 do 1 kg štruca ali model: Naročnik bo popravil opis artikla: Ponudite: Bio mešani pirin kruh štruca rezan od 0, 75 do 1 kg štruca ali model
11 - Bio koruzno pecivo 60 g: Naročnik bo popravil opis artikla: Ponudite: Bio mešano koruzno pecivo 60 g
12 - Bio koruzno pecivo 80 g: Naročnik bo popravil opis artikla: Ponudite: Bio mešano koruzno pecivo 80 g
13 - Bio pirino pecivo 60 g: Naročnik bo popravil opis artikla: Ponudite: Bio mešano pirino pecivo 60 g
14 - Bio pirino pecivo 80 g: Naročnik bo popravil opis artikla: Ponudite: Bio mešano pirino pecivo 80 g
15 - Bio žemlja bela z manj soli, dodane vlaknine 80g: Naročnik bo popravil opis artikla: Ponudite: Bio polnozrnato žemljo, brez dodanih vlaknin, 80g

Skladno z navedenim bo objavljen popravek predračunskega obrazcaDatum objave: 30.03.2016   11:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

še vedno nismo dobili odgovora na vprašanje za Sklop 1. Mesni izdelki
1. Pršut narezan- ali ponudimo suhega, kuhanega ali pečenega?

Hvala

ODGOVOR – 1. sklop: Mesni izdelki

7 - pršut narezan: pršut narezan, suhi
Naročnik bo objavil popravek predračunskega obrazca.


Datum objave: 05.04.2016   12:12
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Vljudno prosimo za odgovore na naslednja vprašanja. Hvala že v naprej.
12. SKLOP: KEKSI
1 keksi ovseni od 500 g do 1000 g – ali lahko ponudimo izdelek v 250g pakiranju?
16. SKLOP: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
5 Koruzni kosmiči 100-300 g – ali lahko ponudimo izdelek v 375g pakiranju?
17. sklop: SOKOVI, NEKTARJI IN SIRUPI
2 100% sirup, gozdni sadeži(brez dodanega sladkorja) ,5 -6 L – ali lahko ponudimo 700ml pakiranje slovenskega proizvajalca? Ceno bi podali na iskano enoto mere. Glede na majhno razpisano količino, mislimo, da ne bi smelo biti večjih težav (5 kantic)
3 jagodni nektar, min, 40 % sd 1/1L (brez dodanega sladkorja) – vsi nektarji na trgu vsebujejo sladkor. Ali lahko ponudimo izdelek z dodanim sladkorjem? V kolikor potrebuje naročnik sok, je možno poleg razpisanih okusov dobiti še ananas, multivitamin, jabolko-korenje-pomaranča. Omenjeni okusi so 100% sokovi in ne vsebujejo dodanega sladkorja. Prosimo, sporočite, kaj ponudimo.
5 100 % sirup 1 L – limona – na trgu ne najdemo 100% sirupa limona. V kolikor ima naročnik informacijo za katero blagovno znamko gre, nam jo prosim zaupa (zgolj informativno). Ali je naročnik imel v mislih 100% limonin sok 1l?
6 jabolčni sok 100% sd 0,2 L (brez dodanega sladkorja) – ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju?
8 pomarančni sok 100% sd, 0,2 L (brez dodanega sladkorja) – ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju? Ceno lahko podamo na kos, tako bo naročnik dobil več soka za isto ceno.
18. sklop: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
8 čaj filter – hibiskus 500-1000 g – ali naročnik potrebuje čisti hibiskus ali mešanico s šipkom?
19 čokolada v prahu 500-1000 g – ali lahko ponudimo izdelek v 5kg pakiranju?
26 margarina (becel oz. podobno) 250 g – ali lahko ponudimo 500g pakiranje? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere.
27 marmelada jagodna (minimalno 60% delež sadja) 200 do 500 g – ali lahko ponudimo ekstra domačo marmelado brez konzervansov s 50% sadnim deležem v 850g pakiranju?
28 marmelada marelična (minimalno 60% delež sadja) 200 do 500g – ali lahko ponudimo ekstra domačo marmelado brez konzervansov s 50% sadnim deležem v 850g pakiranju?
29 marmelada mešana (minimalno 60% delež sadja) 3 do 5 kg – ali lahko ponudimo ekstra domačo marmelado s 50% sadnim deležem? Izdelka s tako visokim sadnim deležem ne najdemo v gastro pakiranju. Prosimo za popravek.
30 marmelada, jagoda (minimalno 60% delež sadja) 3 do 5 kg– ali lahko ponudimo ekstra domačo marmelado s 50% sadnim deležem? Izdelka s tako visokim sadnim deležem ne najdemo v gastro pakiranju. Prosimo za popravek.
31 marmelada, marelica(minimalno 60% delež sadja) 3 do 5 kg – ali lahko ponudimo ekstra domačo marmelado s 50% sadnim deležem? Izdelka s tako visokim sadnim deležem ne najdemo v gastro pakiranju. Prosimo za popravek.
35 napolitanke, čokoladne 1/1 – ali lahko ponudimo izdelek v 700g pakiranju?
36 napolitanke, lešnikove 1/1 – ali lahko ponudimo izdelek v 700g pakiranju?
43 vlakninska ploščica- različni okusi 25 do 30 g – ali naročnik povprašuje po ploščici (kot kruhki crispy) obliti s prelivom ali sprašuje po klasiščni žitni rezini obliti s prelivom? Hvala za pojasnilo.
19. SKLOP: DIETNO PREHRAMBENO BLAGO
2 Veganska pašteta s šampinjoni do 50 g – proizvajalec je ukinil pašteto s slednjim okusom. Ali lahko ponudimo vegansko pašteto z okusi naravna, otroška, paradižnik-rukola, paprika, bazilika in drobnjak?
3 Namazi brez mleka, jajc in glutena 50 -100 g – ali lahko ponudimo izdelek v 125g pakiranju?
10 Hrustljavi müsli brez sladkorja in glutena do 2 kg – vsi izdelki, ki ustrezajo pogoju brez glutena vsebujejo sladkor. Ali lahko ponudimo izdelek brez glutena in s sladkorjem? V kolikor ima naročnik informacijo, da ta izdelek obstaja, naj nam prosim posreduje informacijo o blagovni znamki – zgolj informativno. Hvala
13 Keksi brez glutena 250-500 g – ali lahko ponudimo izdelek v 175g pakiranju?
15 Čokoladna tablica brez mleka in glutena do 40 g – ali lahko ponudimo izdelek v 50g pakiranju? V 40g pakiranju ga ne najdemo.
Lep pozdrav!


ODGOVOR - sklopi: 12,16,17,18 in 19

12. SKLOP: KEKSI
1 keksi ovseni od 500 g do 1000 g – ali lahko ponudimo izdelek v 250g pakiranju? Ne.

16. SKLOP: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
5 Koruzni kosmiči 100-300 g – ali lahko ponudimo izdelek v 375g pakiranju? Da.

17. sklop: SOKOVI, NEKTARJI IN SIRUPI
2 100% sirup, gozdni sadeži(brez dodanega sladkorja) ,5 -6 L – ali lahko ponudimo 700ml pakiranje slovenskega proizvajalca? Ceno bi podali na iskano enoto mere. Glede na majhno razpisano količino, mislimo, da ne bi smelo biti večjih težav (5 kantic) Da.

3 jagodni nektar, min, 40 % sd 1/1L (brez dodanega sladkorja) – vsi nektarji na trgu vsebujejo sladkor. Ali lahko ponudimo izdelek z dodanim sladkorjem? V kolikor potrebuje naročnik sok, je možno poleg razpisanih okusov dobiti še ananas, multivitamin, jabolko-korenje-pomaranča. Omenjeni okusi so 100% sokovi in ne vsebujejo dodanega sladkorja. Prosimo, sporočite, kaj ponudimo.
Ponudite jagodni nektar, min, 40 % sd 1/1L (s sladkorjem).

5 100 % sirup 1 L – limona – na trgu ne najdemo 100% sirupa limona. V kolikor ima naročnik informacijo za katero blagovno znamko gre, nam jo prosim zaupa (zgolj informativno). Ali je naročnik imel v mislih 100% limonin sok 1l?
Ponudite 100% limonin sok, 1L.

6 jabolčni sok 100% sd 0,2 L (brez dodanega sladkorja) – ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju? Ne.

8 pomarančni sok 100% sd, 0,2 L (brez dodanega sladkorja) – ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju? Ceno lahko podamo na kos, tako bo naročnik dobil več soka za isto ceno. Ne.

18. sklop: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
8 čaj filter – hibiskus 500-1000 g – ali naročnik potrebuje čisti hibiskus ali mešanico s šipkom? Ponudite čaj filter – hibiskus, mešanica s šipkom 500-1000g.

19 čokolada v prahu 500-1000 g – ali lahko ponudimo izdelek v 5kg pakiranju? Ne.

26 margarina (becel oz. podobno) 250 g – ali lahko ponudimo 500g pakiranje? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere. Ne.

27 marmelada jagodna (minimalno 60% delež sadja) 200 do 500 g – ali lahko ponudimo ekstra domačo marmelado brez konzervansov s 50% sadnim deležem v 850g pakiranju?
Ponudite: marmelado jagodno (minimalno 50% sd) brez konzervansov, 850g

28 marmelada marelična (minimalno 60% delež sadja) 200 do 500g – ali lahko ponudimo ekstra domačo marmelado brez konzervansov s 50% sadnim deležem v 850g pakiranju?
Ponudite: marmelado marelično (minimalno 50% sd) brez konzervansov,850g

29 marmelada mešana (minimalno 60% delež sadja) 3 do 5 kg – ali lahko ponudimo ekstra domačo marmelado s 50% sadnim deležem? Izdelka s tako visokim sadnim deležem ne najdemo v gastro pakiranju. Prosimo za popravek. Da.

30 marmelada, jagoda (minimalno 60% delež sadja) 3 do 5 kg– ali lahko ponudimo ekstra domačo marmelado s 50% sadnim deležem? Izdelka s tako visokim sadnim deležem ne najdemo v gastro pakiranju. Prosimo za popravek. Da.

31 marmelada, marelica(minimalno 60% delež sadja) 3 do 5 kg – ali lahko ponudimo ekstra domačo marmelado s 50% sadnim deležem? Izdelka s tako visokim sadnim deležem ne najdemo v gastro pakiranju. Prosimo za popravek. Da.

35 napolitanke, čokoladne 1/1 – ali lahko ponudimo izdelek v 700g pakiranju? Da.

36 napolitanke, lešnikove 1/1 – ali lahko ponudimo izdelek v 700g pakiranju? Da.

43 vlakninska ploščica- različni okusi 25 do 30 g – ali naročnik povprašuje po ploščici (kot kruhki crispy) obliti s prelivom ali sprašuje po klasični žitni rezini obliti s prelivom? Hvala za pojasnilo. Ponudite vlakninsko ploščico - žitno rezino - različni okusi 25 do 30 g

19. SKLOP: DIETNO PREHRAMBENO BLAGO
2 Veganska pašteta s šampinjoni do 50 g – proizvajalec je ukinil pašteto s slednjim okusom. Ali lahko ponudimo vegansko pašteto z okusi naravna, otroška, paradižnik-rukola, paprika, bazilika in drobnjak? Da

3 Namazi brez mleka, jajc in glutena 50 -100 g – ali lahko ponudimo izdelek v 125g pakiranju? Da.

10 Hrustljavi müsli brez sladkorja in glutena do 2 kg – vsi izdelki, ki ustrezajo pogoju brez glutena vsebujejo sladkor. Ali lahko ponudimo izdelek brez glutena in s sladkorjem? V kolikor ima naročnik informacijo, da ta izdelek obstaja, naj nam prosim posreduje informacijo o blagovni znamki – zgolj informativno. Hvala.
Ponudite hrustljave müslije brez glutena do 2 kg.

13 Keksi brez glutena 250-500 g – ali lahko ponudimo izdelek v 175g pakiranju? Da.

15 Čokoladna tablica brez mleka in glutena do 40 g – ali lahko ponudimo izdelek v 50g pakiranju? V 40g pakiranju ga ne najdemo. Da.

Glede na podane odgovore bo naročnik objavil popravke predračunskih obrazcev.Datum objave: 05.04.2016   12:12
VPRAŠANJE
OBRZEC PRILOGA 5 - IZJAVA ZAKONITEGA ZASTPNIKA PRAVNE OSEBE

Spremenite obrazec, imate navedeno OŠ Trnovo namesto OŠ Riharda Jakopiča

ODGOVOR - Priloga 5
Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije.

Datum objave: 05.04.2016   12:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,

17. sklop: SOKOVI, NEKTARJI IN SIRUPI
3.) jagodni nektar, min, 40 % sd 1/1L (brez dodanega sladkorja)-JAGODNI NEKTAR BREZ BODANEGA SLADKORJA NE OBSTAJA. Vsi izdelki, ki imajo manjši sadni delež od 100% vsebujejo dodan sladkor. Prosim odstranite zahtevo, ki se nanaša na sladkor v oklepaju.
ODGOVOR - Sokovi, nektarji in sirupi
3 jagodni nektar, min, 40 % sd 1/1L (brez dodanega sladkorja): Ponudite: jagodni nektar, min, 40% sd 1/1 L (s sladkorjem)
Naročnik bo objavil popravek predračunskega obrazca.