Dosje javnega naročila NMV4497/2014
Naročnik: DARS d.d. 
Blago: Asfalt
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 83.936,00 EUR

NMV4497/2014 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.10.2014
NMV4670/2014 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 28.10.2014
NMV1900/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.04.2015
NMV1900/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.05.2015
    NMV1900/2015 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA MALE VREDNOSTI

Blago

Asfalt

Datum objave: 9. 4. 2015
Številka objave: NMV1900/2015


Podatki o obvestilu o naročilu, na katero se nanasa to obvestilo o oddaji naročila:
NMV4497/2014, Blago: Asfalt; datum objave: 21. 10. 2014 (NMV1)
Naročnik: DARS d.d., ULICA XIV. DIVIZIJE 4, SI-3000 CELJE, kontakt: Oddelek za JN, v roke: Ida Car Meh, tel.: +386 13009-908, telefaks: +386 13009-929, e-pošta: ida.car@dars.si

Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE: DARS d.d., ULICA XIV. DIVIZIJE 4, Kontakt: Oddelek za JN, V roke: Ida Car Meh, SI-3000 CELJE.
Tel. +386 13009-908. Telefaks +386 13009-929. E-pošta ida.car@dars.si.
Internetni naslovi: http://www.dars.si
I.2)NAZIV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: DOBAVA HLADNE ASFALTNE MASE.
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O OKVIRNEM SPORAZUMU ALI DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU:Če se obvestilo nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma, s koliko ponudniki je ta sklenjen?V okvirnem sporazumu so opredeljeni vsi pogodbeni pogoji, zato se bodo posamezna naročila oddajala brez ponovnega odpiranja konkurence med strankami okvirnega sporazuma:I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: DOBAVA HLADNE ASFALTNE MASE NA AVTOCESTNE BAZE NAROČNIKA.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 44113620 (Asfalt)
I.7)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČIL: Vrednost: 83936,00 EUR, z 22 % DDV
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)INFORMACIJE O ELEKTRONSKI DRAŽBI Uporabljena je elektronska dražba: ne.
I.10)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
I.11)PREJŠNJE OBJAVE V ZVEZI Z ISTIM NAROČILOM NA PORTALU JAVNIH NAROČIL: Številka objave na Portalu javnih naročil: NMV4497/2014 z dne 21. 10. 2014
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 9. 4. 2015
SKLOP ŠT. 1
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 9. 2. 2015
2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 3
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: VIANOVA SLOVENIJA d.o.o., IOC Zapolje III 11, SI-1370 Logatec.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 76000,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 68800,00 EUR, brez DDV
Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma: 24 mesecev.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA