Dosje javnega naročila 801815/2016
Naročnik: PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PODGRAD 
Blago: Gasilska vozila
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 111.142,00 EUR

NMV1815/2016 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.03.2016
JN001606/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.05.2016
JN001606/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.05.2016
Zahtevek za revizijo
    NMV1815/2016 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Blago

Gasilska vozila

Datum objave: 23. 3. 2016
Številka objave: NMV1815/2016


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PODGRAD, Podgrad 75A, SI-6244 Podgrad.
Tel. +386 40606946. Telefaks +386 57141284. E-pošta spilarluka@gmail.com.
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Izdelava nadgradnje za gasilsko vozilo GCGP-2.
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Javni razpis za izdelavo nadgradnje za gasilsko vozilo GCGP-2.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 34144210 (Gasilska vozila)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Ekonomsko najugodnejša ponudba.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2016/3/7822-87951388935849472086/Razpisna
_dokumentacija_-_nadgradnja_GCGP-2.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 6. 4. 2016
Čas: 17:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 6. 4. 2016
Čas: 18:00
Kraj: Prostovoljno gasilsko društvo Podgrad
Podgrad 75a
6244 Podgrad
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU: Naročnik bo oddal javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, z uporabo naslednjih meril:
1. Merilo ponudbena cena predstavlja skupaj največ 75 točk;
2. Merilo referenčne dobave predstavlja skupaj največ 10 točk;
3. Merilo garancijski rok predstavlja skupaj največ 15 točk.
I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 30. 3. 2016
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 22. 3. 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.