Dosje javnega naročila 006661/2016
Naročnik: OBČINA RENČE - VOGRSKO, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga
Gradnje: Energetska sanacija javnih stavb v občinah Hrpelje - Kozina, Divača in Renče - Vogrsko
ZJN-3: Odprti postopek

JN006661/2016-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.10.2016
JN006661/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.12.2016
JN006661/2016-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.12.2016
Zahtevek za revizijo

    JN006661/2016-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA RENČE - VOGRSKO
Bukovica 43
5293
SI
Volčja Draga
Slovenija
beti.cufer@rence-vogrsko.si
beti.cufer@rence-vogrsko.si
+386 53384500
+386 53384510

Internetni naslovi
http://www.rence-vogrsko.si/

OBČINA DIVAČA
Kolodvorska ulica 3A
6215
SI
Divača
Slovenija
obcina@divaca.si
+386 57310930
+386 57310940

Internetni naslovi
http://www.divaca.si/

OBČINA HRPELJE - KOZINA
Reška cesta 14
6240
SI
Kozina
Slovenija
obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si
+386 56800150
+386 56800180

Internetni naslovi
http://www.hrpelje-kozina.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/175369/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Energetska sanacija javnih stavb v občinah Hrpelje - Kozina, Divača in Renče - Vogrsko
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je energetska sanacija javnih stavb v občinah Hrpelje - Kozina, Divača in Renče - Vogrsko.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Občina Hrpelje - Kozina
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212222
45214000
45214100
45214200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI024 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Hrpelje - Kozina
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila v okviru sklopa Občina Hrpelje - Kozina je energetska sanacija Osnovne šole Dragomirja Benčiča - Brkina Hrpelje in energetska sanacija Vrtca Sežana - Enota Hrpelje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 15.12.2016
Konec: 15.08.2017
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Javno naročilo je delno sofinancirano s strani Evropske unije in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«.
II.2.14 Dodatne informacije
Naročnik je na njegovi uradni spletni strani objavil tudi Tehnična poročila in popise del s ponudbenim predračunom, kar mora ponudnik v polnosti upoštevati pri pripravi ponudbe. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi vse izpolnjene popise (excel datoteke).

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Občina Divača
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214200
45215100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI024 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Divača
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila v okviru sklopa Občina Divača je energetska sanacija Zdravstvene postaje Divača in energetska sanacija Podružnične šole Vreme.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 15.12.2016
Konec: 15.08.2017
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Javno naročilo je delno sofinancirano s strani Evropske unije in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«.
II.2.14 Dodatne informacije
Naročnik je na njegovi uradni spletni strani objavil tudi Tehnična poročila in popise del s ponudbenim predračunom, kar mora ponudnik v polnosti upoštevati pri pripravi ponudbe. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi vse izpolnjene popise (excel datoteke).

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Občina Renče - Vogrsko
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI023 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina renčne - Vogrsko
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila v okviru sklopa Občina Rečne - Vogrsko je energetska sanacija Podružnične osnovne šole Bukovica.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 30.06.2017
Konec: 30.06.2018
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Javno naročilo je delno sofinancirano s strani Evropske unije in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«.
II.2.14 Dodatne informacije
Naročnik je na njegovi uradni spletni strani objavil tudi Tehnična poročila in popise del s ponudbenim predračunom, kar mora ponudnik v polnosti upoštevati pri pripravi ponudbe. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi vse izpolnjene popise (excel datoteke).


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z Razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Skladno z Razpisno dokumentacijo.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.11.2016   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 06.01.2017
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.11.2016   10:00
Kraj: Občina Renče - Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.11.2016   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA RENČE - VOGRSKO
Bukovica 43
5293
Volčja Draga
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.10.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.10.2016   08:17
VPRAŠANJE
pozdravljeni


popisi v xls obliki na štimajo saj je v zavihku objavljena samo rekapitulacija in nič drugega prosimo za objavo ostalih popisov oziroma zavihkov
hvala lepa in lp

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, kot je že navedeno v objavi in Razpisni dokumentaciji, da so popisi za posamezen objekt ter Tehnična poročila objavljeni na uradnih straneh naročnikov, torej Občine Hrpelje Kozina, Občine Divača in Občine Renče - Vogrsko.Datum objave: 28.10.2016   12:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika vljudno prosimo za podaljšanje roka zaradi prihajajočih praznikov in šolskih počitnic, zaradi katerih so mnogi dobavitelji odsotni, kar nam onemogoča pripravo kvalitetne ponudbe.

Hvala za razumevanje!

ODGOVOR

Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljševal. Dejstvo je namreč, da je za izvedbo javnega naročila predvideno sofinanciranje s strani Evropske unije in sicer iz Kohezijskega sklada, ki v Javnem razpisu za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin kot eno izmed zahtev določa, da mora imeti naročnik za možnost pridobitve sredstev izbranega izvajalca najkasneje do 12. 12. 2016. Posledično torej naročnik roka ne more podaljšati v kolikor želi imeti do zahtevanega roka izbranega izvajalca.Datum objave: 28.10.2016   12:59
Dodatno pojasnilo:

Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da so z današnjim dnem na uradnih spletnih straneh občin objavljeni korigirani popisi. Naročnik poziva vse potencialne ponudnike, da pri pripravi ponudbe v polnosti upoštevajo korigirane popise del s ponudbenim predračunom. V kolikor namreč ponudniki pri pripravi ponudb ne bodo upoštevali korigiranih popisov, bo naročnik take ponudbe izključil iz postopka oddaje javnega naročila.

Vezano na možnost ogleda objektov naročnik pojasnjuje, da je ta mogoč in sicer po predhodni najavi pri kontaktni osebi naročnika.

Datum objave: 28.10.2016   12:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji je za sklop 1 zahtevana referenca:

Gospodarski subjekt mora navesti reference in sicer najmanj 3 reference v skupni vrednosti vseh referenc najmanj 1.000.000,00 EUR brez DDV za izvedbo enakovrednih del (gradbena dela s področja izgradnje, rekonstrukcije ali sanacije nestanovanjske stavbe po enotni klasifikaciji objektov CC-Si 12) v zadnjih 5 letih, kjer je gospodarski subjekt nastopal kot glavni izvajalec del...

Predvidevamo, da so kot enakovredna dela šteta gradbena, obrtniška in inštalacijska dela (GOI dela) s področja izgradnje, rekonstrukcije ali sanacije nestanovanjske stavbe po enotni klasifikaciji objektov CC-Si 12) v zadnjih 5 letih, kjer je gospodarski subjekt nastopal kot glavni izvajalec del?

V razpisni dokumentacijo je v obrazcu 8 potrebno izpolniti "Pogodbeni znesek (brez DDV)", ki se nanaša na referenčno delo in tudi "Celotna vrednost pogodbe (brez DDV)". Kaj točno tu razlika med obema vrednostima? Pogodbeni znesek, ki se nanaša na celotno referenčno delo in celotna vrednost pogodbe je lahko torej enak znesek?

Hvala.


ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da je razumevanje zastavljavca vprašanja pravilno - kot enakovredna dela v okviru obravnavanega pogoja se štejejo gradbena dela (kar vključuje gradbena, obrtniška in inštalacijska dela) s področja izgradnje, rekonstrukcije ali sanacije nestanovanjske stavbe po enotni klasifikaciji objektov CC-Si 12) v zadnjih 5 letih, kjer je gospodarski subjekt nastopal kot glavni izvajalec del.

Vezano na drugi del vprašanja naročnik pojasnjuje, da je v okviru postavke "Pogodbeni znesek(brez DDV), ki se nanaša na referenčno delo" potrebno vnesti vrednost, ki se nanaša izključno na gradbena dela s področja izgradnje, rekonstrukcije ali sanacije nestanovanjske stavbe po enotni klasifikaciji objektov CC-Si 12, v okviru postavke "Celotna vrednost pogodbe (brez DDV)" pa celotno vrednost sklenjene pogodbe - namreč v okviru posameznega referenčnega projekta oziroma pogodbe je bila lahko poleg gradnje naročena še dobava kakršnegakoli blaga ali podobno. Celotna pogodbena vrednost gre torej v drugi stolpec, vrednost gradbenih del pa v prvi stolpec. V kolikor je pogodba sklenjena samo za gradbena dela, sta vrednosti potem identični.Datum objave: 28.10.2016   13:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kot že pojasnjeno, so popisi za posamezen objekt ter tehnična poročila objavljeni na uradnih straneh naročnikov (Občine Hrpelje Kozina, Občine Divača in Občine Renče - Vogrsko). Na Občini Hrpelje Kozina je objavljen popis del za sklop 1, na Občini Renče - Vogrsko je objavljen popis del za sklop 3, na Občini Divača pa je objavljen popis del za vse tri sklope. Ker se popis del za sklop 1, ki je objavljen na Občini Hrpelje-Kozina in popis del za sklop 1, ki je objavljen na občini Divača razlikuje nas zanima kateri popis del za sklop 1 je pravilen oziroma katerega upoštevamo. Prav tako nam točno pojasnite, kateri popis za sklop 2 in 3 je pravilen, torej iz katere občine ga prenesemo? Hvala.


ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da naj ponudniki upoštevajo popise, ki jih je za vsak posamezen sklop objavila občina, katera posamezni sklop oddaja - torej popisi za sklop 1, ki so objavljeni na uradni spletni strani Občine Hrpelje - Kozina, sklop 2, popisi, ki so objavljeni na uradni spletni strani Občine Divača in sklop 3 popisi, ki so objavljeni na uradni spletni strani Občine Renče - Vogrsko.

Ob tem naročnik skladno z že podanim pojasnilom ponovno izpostavlja, da so z današnjim dnem objavljeni korigirani popisi, ki jih morajo ponudniki pri pripravi ponudbe v polnosti upoštevati. V kolikor ponudniki pri pripravi ponudbe ne bodo upoštevali zadnje verzije popisov, bo naročnik tako ponudbo izključil iz postopka oddaje javnega naročila.