Dosje javnega naročila 002747/2016
Naročnik: DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Storitve: Najem licenčne programske opreme Microsoft
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.203.492,06 EUR

JN002747/2016-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.06.2016
JN002747/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.09.2016
JN002747/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 26.10.2016
JN002747/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.10.2016
Zahtevek za revizijo

    JN002747/2016-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2016/S 208-376732

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DARS d.d.
Ulica XIV. divizije 4
3000
SI
Celje
Slovenija
Oddelek za JN, Ida Car Meh
ida.car@dars.si
+386 13009908
+386 13009929

Internetni naslovi
http://www.dars.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Naročnik v lasti države
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gradnja in vzdrževanje avtocest v RS


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Najem licenčne programske opreme Microsoft
Referenčna številka dokumenta: 000095/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Najem licenčne programske opreme Microsoft za obdobje od 1.11.2016 do 31.10.2019.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 986.468,90 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Najem licenčne programske opreme Microsoft za obdobje od 1.11.2016 do 31.10.2019.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN002747/2016-B01
Številka obvestila v UL: 2016/S 116-205795
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 15.06.2016
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: 000095/2016
Naslov: Najem licenčne programske opreme Microsoft

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
13.10.2016
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
Cigaletova ulica 15
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 1.165.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 986.468,90 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:
Vrednost brez DDV: 937.618,53 EUR
Delež: %

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:
Dobava licenc.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DARS d.d.
Ulica XIV. divizije 4
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.10.2016