Dosje javnega naročila NMV2284/2016
Naročnik: SŽ, d.o.o. 
Storitve: Storitve podjetniškega in managerskega svetovanja
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti

NMV2284/2016 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 31.03.2016
JN003310/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.07.2016
    NMV2284/2016 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Storitve podjetniškega in managerskega svetovanja

Datum objave: 31. 3. 2016
Številka objave: NMV2284/2016


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): SŽ, d.o.o., KOLODVORSKA ULICA 11, Kontakt: Slobodanka Rosić, V roke: Vložišče SŽ (služba za nabavo in investicije), SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 12914439. Telefaks +386 12914833. E-pošta slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si.
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Svetovanje pri vodenju transakcije in izračunu sinergij pri postavitvi modela strateškega partnerstva
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Svetovanje pri vodenju transakcije in izračunu sinergij pri postavitvi modela strateškega partnerstva med SŽ in ÖBB.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 79410000 (Storitve podjetniškega in managerskega svetovanja)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2016/3/7869-77812500040264325569/RD_-_Sve
tovanje_pri_postavitvi_modela_strateskega_partnerstva.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 12. 4. 2016
Čas: 09:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 12. 4. 2016
Čas: 13:00
Kraj: Ljubljana
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 6. 4. 2016
Čas: 09:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 31. 3. 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.04.2016   08:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zanima nas, ali lahko predlagamo vsebinske spremembe členov vzorca pogodbe, ki je del tenderske dokumentacije, oziroma ali lahko pogodbo dopolnimo z dodatnimi členi?

Najlepša hvala,
Andreja Mamilovič
A.T. Kearney Svetovanje d.o.o.

ODGOVOR
Ponudnik lahko navede predlagane spremembe vezane na razpisno dokumentacijo preko Portala javnih naročil. Naročnik se bo potem na podlagi tega opredelil in objavil odgovor na portalu.