Dosje javnega naročila 006733/2016
Naročnik: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Blago: Nabava windstopper jaken
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 154.747,97 EUR

JN006733/2016-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 26.10.2016
JN006733/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.11.2016
JN006733/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.01.2017
JN006733/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.02.2017
JN006733/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.10.2017
JN006733/2016-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 04.10.2017
JN006733/2016-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 04.10.2017
JN006733/2016-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 04.10.2017
JN006733/2016-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 04.10.2017
JN006733/2016-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 04.10.2017

    JN006733/2016-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SŽ, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Slobodanka Rosić
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/

SŽ - Infrastruktura, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Slobodanka Rosić
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/

SŽ - Tovorni promet, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Slobodanka Rosić
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/

SŽ - Potniški promet, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Slobodanka Rosić
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/

SŽ - VIT, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Slobodanka Rosić
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.sz-vit.si/

SŽ - ŽIP, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Slobodanka Rosić
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.sz-zip.si/

SŽ - ŽGP Ljubljana, d.d.
Ob zeleni jami 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Slobodanka Rosić
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
https://www.sz-zgp.si/

SŽ - ŽELEZNIŠKA TISKARNA LJUBLJANA d.d.
Hladilniška pot 28
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Slobodanka Rosić
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.sztiskarna.si/

Prometni institut Ljubljana d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Slobodanka Rosić
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.prometni-institut.si/

FERSPED, d.o.o.
Parmova ulica 37
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Slobodanka Rosić
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.fersped.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/175732/RD_NMV_-_Nabava_windstopper_jaken.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava windstopper jaken
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18220000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nabava windstopper jaken
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava windstopper jaken
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 10.11.2016
Konec: 28.02.2017
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.11.2016   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.11.2016   12:00
Kraj: Ljubljana.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.11.2016   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.10.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.11.2016   13:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,


- podana je skupna količina windstoperjev. Prosim, da določite število moških in ženskih winstoperjev.
- je potrebno, da imajo vzorci natisnjene logotipe ali je dovolj, da logotip predložimo na A4 formata materiala,, iz katerega je izdelan windstoper?


Hvala.

ODGOVOR

Okvirno število:
- moških jaken: 6628 kosov in
- ženskih jaken: 1372 ženskih

Ponudniki predložijo vzorce jaken brez logotipa.Datum objave: 07.11.2016   13:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

imamo registrirano dejavnost 46.900 - NESPECIALIZIRANA TRGOVINA NA DEBELO. Se lahko prijavimo s podizvajalcem iz tujine, ki šiva delovna oblačila?

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Gospodarski subjekt mora imeti registrirano dejavnost, za eno od naslednjih dejavnosti:
- proizvodnja delovnih oblačil (šifra dejavnosti: C14.120)
- proizvodnja drugih vrhnjih oblačil (C14.130)
- proizvodnja drugih oblačil, pokrival ter dodatkov (C14.190)
- posredništvo pri prodaji tekstila in oblačil (46.160)
- trgovina na debelo z oblačili in obutvijo (46.420)
- trgovina na debelo s tekstilom (46.410)
in za opravljanje te dejavnosti vsa potrebna dovoljenja.

Pogoj mora izpolnjevati ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci.Datum objave: 07.11.2016   13:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Zanima nas kje je mogoče videti vzorce in če je možna dobava oblačil po velikostni tabeli S-3XL.
Hvala, pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik nima vzorcev.
Dobava oblačil po velikostni tabeli XS-3XL je možna, s tem da morajo številke ustrezati navedenim meram naročnika. Naročnik bo objavil popravek velikostne tabele.Datum objave: 07.11.2016   13:57
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Imamo vprašanje glede roka odpiranja ponudb, in sicer 10.11. 2016. Glede na to, da so specifikacije jaken zelo specifične, izdelava vzorca zahteva več časa kot podano. Prosimo za podaljšanje dostave vzorca in posledično roka odpiranja ponudb.

Vprašanje glede registracije dejavnosti.
Bo zadostovalo , če imamo pod glavno dejavnost zavedeno pod šifro dejavnosti po 4. členu zprs-1:
- 46.490 trgovina na debelo z drobnimi izdelki široke porabe

Hvala za odgovor in lep pozdrav,
Ural prodaja d.o.o.


ODGOVOR
Naročnik bo podaljšal rok za prejem in odpiranje ponudb. Objavljen bo popravek roka za prejem in odpiranje ponudb.

Ne, ponudnik mora imeti registrirano eno od dejavnosti, navedeno v razpisni dokumentaciji.Datum objave: 07.11.2016   14:02
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Zanima nas česa se držimo glede velikosti jaken, EN340 standarda, kjer so številke različne od mer, ki ste jih priložili v tehnični specifikaciji. Preverili smo pri številnih evropskih proizvajalcih oblačil in mere, ki ste jih podali, so premajhne glede na velikosti obstoječih jaken. Predvsem je problem v podanih velikostih pasu. Pri vaših merah tudi ni informacije o dolžini rokava.

V zvezi s prvim vprašanjem tangiranim na šifro dejavnosti. V družbeni pogodbi imamo navedene sledeče specifikacije:

G46.4-TRGOVINA NA DEBELO Z IZDELKI ZA ŠIROKO RABO
G46.49-TRGOVINA NA DEBELO Z DRUGIMI IZDELKI ŠIROKE PORABE
G46.7-DRUGA SPECIALIZIRANA TRGOVINA NA DEBELO
G49.9-NESPECIALIZIRANA TRGOVINA NA DEBELO
G46.19-NESPECIALIZIRANO POSREDNIŠTVO PRI PRODAJI RAZNOVRSTNIH IZDELKOV
G46.7-DRUGA SPECIALIZIRANA TRGOVINA NA DEBELO

Bo karkoli od slednjega zadostovalo?


Hvala za odgovor,
Ural prodaja d.o.o.

ODGOVOR
Naročnik bo iz tehničnih zahtev črtal zahtevani standard EN340. Objavljen bo popravek.
Z merami o dolžini rokava naročnik ne razpolaga.

Odgovor glede šifre dejavnosti se glasi: Ne. Naročnikove zahteve ostanejo nespremenjene. Gospodarski subjekt mora imeti registrirano eno od dejavnosti, ki je navedena v razpisni dokumentaciji. Pogoj mora izpolnjevati ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci.

Datum objave: 07.11.2016   14:02
VPRAŠANJE
Spoštovani

Zaradi zahtevnosti količin ter izdelave vzorcev naprošamo za podaljšanje razpisne roka za oddajo ponudb za 20 dni.

ODGOVOR
Naročnik bo podaljšal rok za prejem in za odpiranje ponudb. Objavljen bo popravek.Datum objave: 07.11.2016   14:04
VPRAŠANJE
Naročniku predlagamo podaljšanje roka za oddajo ponudbe za 10 dni.
Od datuma objave razpisne dokumentacije in do roka za oddajo ponudb, lahko ponudbo in vzorce pripravi samo ponudnik, ki je bil že prej seznanjen z deli razpisne dokumentacije in ima ustrezne vzorce ali material za izdelavo vzorcev že pri sebi.
Ostali, ki moramo vzorce ali material za izdelavo vzorcev pridobiti iz tujine, v tako kratkem roku ne moremo pripraviti ponudbe.

ODGOVOR
Naročnik bo objavil popravek roka za oddajo in roka za odpiranje ponudb.


Datum objave: 07.11.2016   14:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas glede roka oddaje ponudb. Namreč, premalo časa je, da se izdela vzorec. Prosimo za prolongiranje roka.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik bo objavil popravek roka.