Dosje javnega naročila 006833/2016
Naročnik: SŽ - Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Blago: Železniški pragovi 2017-2020
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 3.748.726,57 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN006833/2016-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 27.10.2016
JN006833/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.11.2016
JN006833/2016-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.11.2016
JN006833/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.02.2017
JN006833/2016-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 03.04.2017
JN006833/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.05.2017
JN006833/2016-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 11.05.2017
JN006833/2016-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 11.05.2017
JN006833/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.01.2018
JN006833/2016-F02 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 07.03.2018
JN006833/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.03.2018
JN006833/2016-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 16.03.2018
JN006833/2016-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.01.2019
JN006833/2016-F03 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 26.03.2019
JN006833/2016-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 23.04.2019
JN006833/2016-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 23.04.2019
JN006833/2016-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006833/2016-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2016/S 209-378955
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
SŽ - Infrastruktura, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
vložišče SŽ Ljubljana
olga.zupancic@slo-zeleznice.si
+386 12914326
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura
http://www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/175735/Železniški_pragovi_2017-2020.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Železniški pragovi 2017-2020
Referenčna številka dokumenta: 98/2016/22
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44190000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Železniški pragovi
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 7.100.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Železniški bukovi pragovi
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava železniških bukovih pragov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Kretniški hrastovi pragi
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava kretniških hrastovih pragov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Mostni hrastovi pragi
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava mostnih hrastovih pragov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.12.2016   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.12.2016   12:00
Kraj: Slovenske železnice, Kolodvorska ulica 11, Ljubljana; Soba 606


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.11.2016   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SŽ - Infrastruktura, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.10.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.11.2016   11:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali lahko v lotu I. ponudimo namesto bukovih, tirne hrastove pragove?ODGOVOR


V lotu I. lahko ponudnik ponudi hrastove lesene železniške pragove, ki morajo ustrezati tehničnim pogojem razpisne dokumentacije.

Datum objave: 10.11.2016   08:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V posebnih tehničnih pogojih ref. 30501-7/2015-3 je navedeno, da morajo biti pragovi impregnirani s kreozotnim oljem tipa C - GX Plus. GX Plus je le komercialno ime olja tipa C enega proizvajalca. Ali gre torej za preferiranje olj enega proizvajalca, ker EU direktiva dovoljuje vse tipe C olj?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Na portalu JN objavljen popravek Posebni tehnični pogoji za kakovosten prevzem, dobavo in impregnacijo lesenih tirnih bukovih in hrastovih kretniških in mostnih pragov. Št. dokumenta 30501-7/2016-1.

VPRAŠANJE
Spostovani!
V tehnicni dokumentaciji se pojavlja kot vrsta kreozotnega olja ime GX plus. Po evropski klasifikaciji sta na območju EU v uporabi olja WEI tip B (pogojno v določenih državah) in WEI tip C (v splošni uporabi). Navedeno olje je le ime olja dolocenega proizvajalca in bi kot tako lahko pomenilo preferiranje samo enega proizvajalca. Prosim za pojasnilo.

ODGOVOR

Na portalu JN objavljen popravek Posebni tehnični pogoji za kakovosten prevzem, dobavo in impregnacijo lesenih tirnih bukovih in hrastovih kretniških in mostnih pragov. Št. dokumenta 30501-7/2016-1.


Datum objave: 10.11.2016   09:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali moramo izpolniti vzorec pogodbe ali ga je potrebno le parafirati ter podpisati?

ODGOVOR


Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji
2.22 / Vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti, parafirati vsako stran posebej in pogodbo podpisati in v točki
2.9 / ...Vzorec pogodbe, kjer je ponudnikom dopuščeno, da ne izpolnijo podatkov na koncu osnutka, in sicer: št., kraj in datum.

Datum objave: 11.11.2016   12:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Imamo težavo pri odpiranju ESPD obrazca, ali nam lahko pomagate?

Hvala za odgovor,

ODGOVOR


Obrazec ESPD smo pripravili skladno z navodili za izpolnitev Ministrstva za JP.

Datum objave: 11.11.2016   12:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vezano na vaš razpis vas prosimo za naslednji odgovor:

III. LOT Mostovni pragi ; Prosimo, da dopolnite specifikacijo za mostovne neipregnirane hrastove pragove z natančnimi dimenzijami po količinah in destinacijah za razklad.

Hvala za odgovor.ODGOVOR


Na Portal JN smo posredovali dopolnitev / korekcijo razpisne dokumentacije, ki vključuje tudi specifikacijo mostnih pragov za dobavo v letu 2017. V korekciji razpisne dokumentacije je delno spremenjena tudi struktura dobave (količine) v letih 2017 - 2020, vendar le za mostne prage.

Datum objave: 15.11.2016   07:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosim za obvestilo, kje so shranjeni popravki in dopolnitve.
Ne najdem spremembe za kreozotno olje in dopolnitve dimenzije za hrastove pragove.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Korekcije so bile objavljene na Portalu včeraj, 14.11.2016 (Razpisna dokumentacija v celoti).


Datum objave: 16.11.2016   08:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,
katero podjetje bo vršilo prevzem pragov?

ODGOVOR

Dobavitelj se obvezuje, da naročniku omogoči kakovosti prevzem belih in impregniranih pragov pri proizvajalcu pred začetkom dobave. Prevzemnika določi naročnik pred prevzemom. Protokol prevzema določajo standardi.


Datum objave: 16.11.2016   08:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali morajo imeti pragovi luknje za pritrditev pribora? Če da, katera pritrditev se bo uporabljala (Pandrol, SKL)?
Ali je v dobavo potrebno vključiti tudi pritrditveni material? Če da, kateri ?

ODGOVOR

Tako kot določa razpisna in tehnična dokumentacija. Kupujemo le pragove (tirne, kretniške in mostne) in ne pritrdilnega materiala. Pragi morajo imeti poskoblana ležišča v isto ravnino, vrtane difuzne luknje na spodnji strani in žebelj – numerator z letnico izdelave in impregnacije praga.
Datum objave: 16.11.2016   13:59
VPRAŠANJE
ODGOVOR

Tako kot določa razpisna in tehnična dokumentacija. Kupujemo le pragove (tirne, kretniške in mostne) in ne pritrdilnega materiala. Pragi morajo imeti poskoblana ležišča v isto ravnino, vrtane difuzne luknje na spodnji strani in žebelj – numerator z letnico izdelave in impregnacije praga.

Vprašanje:

Kateri pragi so poskoblani ? (tirni, kretniški, mostovni)
Kateri pragi imajo difuzne luknje na spodnji strani ? (tirni, kretniški, mostovni)

Prosim za jasen odgovor.ODGOVOR

Odgovor na zgornji vprašanji je naveden v SIST EN 13145 v točkah 3.12 in 7.2.1


Datum objave: 23.11.2016   13:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

sprašujem glede referenc: ali so minimalne navedene količine (20.000 kos bukovih oz. 600 m3 kretniških in 100 m3 mostnih pragov) potrebne v vsakem letu posebej ali je količina mišljena za zadnja 3 leta skupaj.

ODGOVOR

ZAHTEVANA KOLIČINA JE MIŠLJENA ZA ZADNJA 3 LETA SKUPAJ IN NE V VSAKEM LETU POSEBEJ.


Datum objave: 23.11.2016   13:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,


ali se zahtevajo reference proizvajalca ali ponudnika ?

ODGOVOR

V skladu s točko 2.7.3 razpisne dokumentacije mora ponudnik predložiti referenčno listo proizvajalca h kateri priloži pisno potrdilo referenc z žigom in podpisom naročnika (razpisni obrazec 9).


Datum objave: 23.11.2016   13:21
VPRAŠANJE
Spoštovani

Je za vrsto hrasta dovoljeno ponuditi HRAST CER (Quercia cerris oak)???

lp

ODGOVOR

ZA HRASTOVE PRAGOVE NI DOVOLJENO PONUDITI HRASTA CER (Quercia cerris oak).


Datum objave: 23.11.2016   13:22
VPRAŠANJE
V poglavju 2.7.3 Tehnična in strokovna usposobljenost
Kako so mišljene količine:
-⁠ v enem letu zahtevane količine
-⁠ za vsa tri leta zahtevane količine
-⁠ v vseh treh letih zahtevane količine

Drugo vprašanje:
na osnovi česa so vzete te količine, kajti če so letne, pomeni, da nekdo, ki je bil do sedaj izključno samo vaš dobavitelj (in nima drugih kupcev) sploh nima referenc?

ODGOVOR
ZAHTEVANA KOLIČINA JE MIŠLJENA ZA ZADNJA 3 LETA SKUPAJ IN NE V VSAKEM LETU POSEBEJ.Datum objave: 23.11.2016   14:04
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE ŠT. 1: Spoštovani, prosimo pojasnite ali lahko ponudnik razpisne obrazce, ki služijo dokazovanju izpolnjevanja pogojev iz razpisne dokumentacije in so vsebovani v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudb (»Razpisni obrazci«), predloži v dvojezični obliki (slovensko/nemški obrazec), če je dodan pristavek, da v primeru kakršnih koli razlik med jezikovnima verzijama obrazcev, prevlada slovenska verzija obrazca?

ODGOVOR 1:
V skladu s točko 2.9 razpisne dokumentacije mora biti ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo napisana v slovenskem jeziku. V drugem (angleškem ali nemškem jeziku) je lahko samo propagandni material, tehnična dokumentacija, strokovna literatura, certifikati in podobno.

VPRAŠANJE ŠT. 2: Spoštovani, prosimo pojasnite ali morajo biti podpisi pooblaščenih oseb na ponudbi ali katerikoli drugi dokument, ki se priloži k ponudbi, notarsko overjen?

ODGOVOR 2:
NE, ni potrebno, da so podpisi pooblaščenih oseb na ponudbi notarsko overjeni.

VPRAŠANJE ŠT. 3: Spoštovani, v skladu s točko 2.7.4 navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe mora ponudnik kot finančno zavarovanje predložiti (i) garancijo za resnost ponudbe (bančna ali garancija zavarovalnice) in (ii) garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (bančna ali garancija zavarovalnice). Naročnik v isti točki tudi zahteva, da mora biti vsebina bančne garancije skladna z vzorci garancije iz razpisnih obrazcev št. 11 in 12.

V primeru, da ponudnik pridobi bančno garancijo pri poslovni banki, ki ima svoj sedež zunaj Republike Slovenije, takšna banka zagotovo ne bo pripravljena izdati bančne garancije v slovenskem jeziku ter na vnaprej predpisanem obrazcu. Zato vas sprašujemo, ali je dovoljeno, da ponudnik predloži bančno garancijo v tujem jeziku, katere vsebina je skladna z vzorci garancij in služi enakemu namenu (tj. razpisna obrazca št. 11 in 12), zraven pa priloži še uradni prevod garancije v slovenski jezik, opravljen s strani zapriseženega stalnega sodnega prevajalca?

VPRAŠANJE ŠT. 4: V primeru, da bančno garancijo izda EU banka s sedežem izven Slovenije, ali je sprejemljivo, da je garancija urejena po pravu ene izmed članic EU, ki ni Slovenija in da je za spore iz te garancije pristojno sodišče v eni od članic EU, ki ni Slovenija? Ponudnik je namreč pravna oseba iz EU s sedežem izven Slovenije, prav tako so tudi vse poslovne banke, s katerimi sodeluje, EU banke s sedežem izven Republike Slovenije, tuja banka pa zagotovo ne bo pripravljena izdati bančne garancije, ki se ureja po slovenskem pravu.

ODGOVOR 3, 4:
Ponudnik lahko kot finančno zavarovanje (bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje) predloži bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje tuje banke ali zavarovalnice s sedežem v državi članici EU. Bančni garanciji ali kavcijskem zavarovanju v tujem jeziku je potrebno priložiti uradni prevod v slovenskem jeziku.

VPRAŠANJE ŠT. 5: Spoštovani, v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije mora ponudnik v ponudbi (ali kasneje na zahtevo naročnika) kot dokazilo izpolnjevanja nekaterih zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije, predložiti potrdila pristojnih organov. Ali bo v primeru, da pristojni organ države članice določena potrdila izdaja samo v elektronski obliki (brez žiga in podpisa oz. elektronskega podpisa pristojnega organa), naročnik tako dokazilo (tj. natisnjena kopija potrdila, ki ga je ponudnik od pristojnega organa pridobil v elektronski obliki) štel za ustrezno ter ponudniku priznal izpolnjevanje pogoja iz razpisne dokumentacije?

ODGOVOR 5:
DA, priložen pa mora biti tudi uradni prevod v slovenskem jeziku.

VPRAŠANJE ŠT. 6: Spoštovani, v skladu s točko 2.15 navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe morajo biti ponudbe veljavne 150 dni po datumu, ki je določen za skrajni rok oddaje ponudbe, medtem ko je v točki IV.2.6 obvestila o objavi javnega naročila (portal eNaročanje) določen rok 5 mesecev od datuma za prejem ponudb. Prosimo, da pojasnite, kateri rok je pravilen in zahtevan s strani naročnika.

ODGOVOR 6:
Pravilen rok za veljavnost ponudbe je 150 dni po datumu, ki je določen kot skrajni rok za oddajo ponudbe.

VPRAŠANJE ŠT. 7: Spoštovani, v primeru da ponudnik pri javnem naročilu namerava sodelovati s partnerjem in podizvajalcem, ali je dovoljeno, da ponudnik, njegov partner in podizvajalec vsak podpiše svojo kopijo razpisnih obrazcev ločeno?

ODGOVOR 7:
DA

VPRAŠANJE ŠT. 8: Spoštovani, v povezavi z razpisnim obrazcem št. 4 nas zanima, ali morajo ta obrazec izpolniti in podpisati vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali zadostuje, da razpisni obrazec št. 4 izpolnijo in podpišejo samo osebe, ki so kot člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika vpisane v ustreznem registru in je to razvidno tudi iz izpiska iz registra?

ODGOVOR 8:
Razpisni obrazec št. 4 izpolnijo in podpišejo samo osebe, ki so kot člani upravneg , vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika v pisane v ustreznem registru in je to razvidno iz izpiska registra.

VPRAŠANJE ŠT. 9: Spoštovani, v povezavi z zahtevo razpisne dokumentacije iz točke 2.7.2, vas prosimo, da odgovorite na naslednji vprašanji:

1. Prosimo za potrditev, da razpisni obrazec št. 5 potrjuje in da se podpisuje za obdobje zadnjih 6 mesecev pred objavo tega javnega naročila, to je 27. 10. 2016.

ODGOVOR 9/1:
DA, razpisni obrazec št. 5 se potrjuje in podpisuje za obdobje zadnjih 6 mesecev pred objavo tega javnega naročila.

2. Ali je potrebno razpisni obrazec št. 5 predložiti tudi za podizvajalca.

ODGOVOR 9/2:
NE

VPRAŠANJE ŠT. 10: Spoštovani, v povezavi z zahtevo razpisne dokumentacije iz točke 2.7.3 navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, vas prosimo, da odgovorite na naslednja vprašanja:

1. Prosimo za potrditev, ali je ponudnik poleg razpisnega obrazca št. 9 naročniku dolžan predložiti tudi pisna potrdila navedenih referenc (s strani njegovih naročnikov oz. pogodbenih partnerjev).

ODGOVOR 10/1:
V skladu s točko 2.7.3 razpisne dokumentacije mora ponudnik predložiti referenčno listo proizvajalca h kateri priloži pisno potrdilo referenc z žigom in podpisom naročnika (razpisni obrazec 9).

2. Prosimo za potrditev, da mora ponudnik izpolnjevati referenčno zahtevo oz. količine iz točke 2.7.3 navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe v vsakem od zadnjih treh let posebej.

ODGOVOR 10/2:
Zahtevana količina je mišljena za zadnja 3 leta skupaj in ne v vsakem letu posebej.

3. Prosimo za potrditev, da se reference ponudnika, njegovega partnerja in podizvajalca presojajo kumulativno (se seštevajo).

ODGOVOR 10/3:
DA, reference ponudnika, njegovega partnerja in podizvajalca se seštevajo.

VPRAŠANJE ŠT. 11: Spoštovani, ali zadostuje, da razpisna obrazca št. 17 in 18 podpiše in parafira samo glavni ponudnik, in ne tudi morebitni partnerji in podizvajalci.

ODGOVOR 11:
DA

VPRAŠANJE ŠT. 12: Spoštovani, prosimo za potrditev, da mora ponudnik k svoji ponudbi predložiti samo predvidene razpisne obrazce ter garancije, namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi in tretje osebe pa odda izpolnjen ESPD obrazec (za ponudnika, partnerja in podizvajalca). Ponudnik tudi razume, da če bo to potrebno, da se zagotovi pravilna izvedba postopka javnega naročanja, bo naročnik ponudnika med postopkom pozval k predložitvi dodatnih dokazil. Prosimo za potrditev.

ODGOVOR 12:
DA, PRAVILNO JE RAZUMLJENO.

VPRAŠANJE ŠT. 13: Spoštovani, prosimo za pojasnitev, kakšni so pogoji za zamenjavo podizvajalca.

ODGOVOR 13:
V skladu s 94. členom ZJN-3 mora glavni dobavitelj poslati naročniku informacijo o nameravani zamenjavi podizvajalca najkasneje v petih dneh po spremembi. Skupaj z obvestilo mora glavni podizvajalec poslati tudi podatke o novih podizvajalcih določenih v točki 2.6 (PONUDBA S PODIZVAJALCI) razpisne dokumentacije.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje pogodbenih obveznosti in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

VPRAŠANJE ŠT. 14: Spoštovani, prosimo za odgovore na naslednja vprašanja:

1. Na kakšen način mora ponudnik oddati ESPD obrazec (npr. elektronsko preko portala javnega naročanja, v pisni obliki priložen ponudbi..)?
ODGOVOR 14/1:
Ponudnik skupaj s ponudbo lahko odda ESPD obrazec v pisni obliki.

2. Prosimo za potrditev, da so vsi pogoji, merila oz. zahteve naročnika pri predmetnem javnem naročilu vsebovani v navodilih za izdelavo ponudbe, ne glede na to, kakšne podatke mora ponudnik vnesti v ESPD obrazec.
ODGOVOR 14/2:
DA, vsi pogoji, merila oz. zahteve naročnika so vsebovani v navodilih v razpisni dokumentaciji.

3. Ali mora podizvajalec izpolniti ločen ESPD obrazec, ali se podatki, ki se nanašajo na podizvajalca vnesejo v ESPD obrazec, ki ga izpolnjuje ponudnik.
ODGOVOR 14/3:
Podizvajalec mora izpolniti ločen ESPD obrazec.

4. V primeru, če se ESPD obrazec odda elektronsko, ali ponudnik dobi potrdilo o oddaji obrazca?
ODGOVOR 14/4:
ESPD obrazec se odda pri ponudbi.

VPRAŠANJE ŠT. 15: Da bi lahko pri predmetnem javnem naročilu svojo ponudbo oddali tudi ponudniki iz drugih držav članic EU, je bilo potrebno celotno razpisno dokumentacijo prevesti v tuj jezik, saj slovenskega jezika ne razumejo, razpisna dokumentacija pa ni na razpolago v tujem jeziku. Sprotnemu prevajanju so podvržena tudi vprašanja potencialnih ponudnikov in naročnikovi odgovori nanje, ki so bili objavljeni preko portala javnih naročil. Zaradi navedenega tuji ponudniki potrebujemo več časa za pripravo ponudbe. Trenutno postavljeni rok je namreč diskriminatoren do tujih ponudnikov, saj so domači ponudniki v bistveni prednosti, ker jim ni potrebno prevajati razpisne dokumentacije (npr. obrazce, podpisane s strani podizvajalcev).

Ob upoštevanju zgoraj navedenega ter zaradi številnih nejasnosti, povezanih z izpolnitvijo ESPD obrazca, in ker je naročniku zagotovo v interesu, da pridobi čim večje število kakovostno pripravljenih ponudb vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb ter podaljšanje roka za postavljanje vprašanj naročniku.

ODGOVOR 15:
Rok za oddajo ponudb in postavljanje vprašanj naročniku se ne podaljša.
Datum objave: 23.11.2016   14:06
VPRAŠANJE
V točki 2.7.3 je pod dokazila navedeno: "Ponudnik mora predložiti referenčno listo proizvajalca h kateri priloži pisno potrdilo referenc z
žigom in podpisom naročnika (Razpisni obrazec 9)."
Ali je za dokazilo zahtevana referenčna lista proizvajalca in kot priloga pisno potrdilo naročnika saj razpisni obrazec 9 ni skladen z zahtevo?
Prosimo za jasno obrazložitev.

ODGOVOR

V skladu s točko 2.7.3 razpisne dokumentacije mora ponudnik predložiti referenčno listo proizvajalca h kateri priloži pisno potrdilo referenc z žigom in podpisom naročnika (razpisni obrazec 9).