Dosje javnega naročila 006834/2016
Naročnik: SŽ - Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Blago: Tirnice 2017-2020
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.373.670,00 EUR

JN006834/2016-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 27.10.2016
JN006834/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.11.2016
JN006834/2016-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.11.2016
JN006834/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.02.2017
JN006834/2016-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 08.05.2017
JN006834/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.05.2017
JN006834/2016-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.02.2018
JN006834/2016-F02 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 19.03.2018
JN006834/2016-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.02.2019
JN006834/2016-F03 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.03.2019
JN006834/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.04.2019

    JN006834/2016-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2016/S 209-378956
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
SŽ - Infrastruktura, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
vložišče SŽ Ljubljana
olga.zupancic@slo-zeleznice.si
+386 12914326
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura
http://www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/175789/Tirnice_2017-2020.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Tirnice 2017-2020
Referenčna številka dokumenta: 100/2016/22
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
14710000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava tirnic
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Tirnice 60 E1, HBW (od 350-390)
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
14710000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Tirnice 2017-2020
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Tirnice 49 E1 HBW (od 260-300)
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
14710000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Tirnice 2017 - 2020
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Tirnice 49 E, HBW (od 350-390)
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
14710000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Tirnice 2017-2020
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.12.2016   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.12.2016   12:00
Kraj: Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana; Soba 606


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.11.2016   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SŽ - Infrastruktura, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.10.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.11.2016   11:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Ali more ponudnik v ponudbi dati cene samo za leto 2017 ali ceno za vsako leto posebej do 2020?

Če velja ponuditi cene do 2020:
-V razpisni dokumentaciji manjkajo obrazci za cene za leto 2018/2019/2020.
-Garancija za resnost ponudbe:
Ali mora garancija veljati za 3% skupne vrednosti za vsa leta (2017/2018/2019/2020)?
-Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:
Ali mora garancija veljati za 10% skupne vrednosti za vsa leta (2017/2018/2019/2020)?

ODGOVOR

- PONUDNIK V PONUDBI IZPOLNI PONUDBENI PREDRAČUN S CENAMI LE ZA LETO 2017 (razpisni obrazec 6)

- GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE MORA BITI PRILOŽENA PONUDBI, SKLADNO Z RAZPISNIMI POGOJI. VIŠINA GARANCIJE JE 3 % PONUDBENE VREDNOSTI (OD PONUDBENE VREDNOSTI ZA LETO 2017)

- GARANCIJO ZA DOBRO IZVEDBO DEL JE (BO) DOLŽAN PRILOŽITI LE IZBRANI PONUDNIK, S KATERIM BO NAROČNIK PODPISAL POGODBO ZA DOBAVO IN NI SESTAVNI DEL PONUDBENE DOKUMENTACIJE. SESTAVNI DEL PONUDBENE DOKUMENTACIJE JE LE VZOREC GARANCIJE.Datum objave: 08.11.2016   12:05
VPRAŠANJE
Spoštovani

Prosim za razložitev sledečega:
Če ponudnik A ponudi najugodnejšo ceno za 2017 vendar je za ostala leta dražji kot ponudnik B.
Kdo zmaga razpis?

ODGOVOR

- NAROČNIK BO NA PODLAGI OBJAVE TEGA NAROČILA PODPISAL OKVIRNE SPORAZUME Z VSAKIM PONUDNIKOM, KI BO PREDLOŽIL PRAVOČASNO PONUDBO IN BO NJEGOVA PONUDBA USTREZALA POTREBAM IN ZAHTEVAM NAROČNIKA DOLOČENIM V TEJ RAZPISNI DOKUMENTACIJI IN NE BO IZPOLNJEVAL RAZLOGOV ZA IZKLJUČITEV, POLEG TEGA PA BO NA PODLAGI PREJETIH PONUDB IN EDINEGA MERILA NAJNIŽJA CENA IZBRAL DOBAVITELJA IN Z NJIM PODPISAL POGODBO IN ODDAL NAROČILO ZA DOBAVO V LETU 2017 (ZA VSAK SKLOP POSEBEJ),

- PONUDNIKE, S KATERIMI BO NAROČNIK PODPISAL OKVIRNE SPORAZUME BO POVABIL K ODDAJI PONUDBE V LETIH 2018, 2019 IN 2020, PREDVIDOMA ENKRAT LETNO TER S PONUDNIKOM, KI BO IZBRAN PO NAVEDENIH MERILIH PODPISAL POGODBO ZA NAROČILA V TEKOČEM LETU.


Datum objave: 14.11.2016   11:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Ali je potrebno izponniti obrazec št. 4 (vsi člani nadzornega, upravnega , vodstvenega odbora), če prilagamo izpolnjen ESPD obrazec?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

NE, če ponudnik predloži izpolnjen ESPD obrazec in v njem navede podatke v zvezi s kaznivimi dejanji tudi za člane njegovega nadzornega, upravnega in vodstvenega organa, mu ni potrebno izpolniti razpisnega obrazca 4.«


Datum objave: 15.11.2016   09:41
VPRAŠANJE
vprasanje ?

ali je dovolj podpisana izjava oziroma izpolnjeni razpisni obrazci kot dokazilo o placanih prispevkih, potrdilo o nekaznovanosti, itd.. ali se mora
priloziti razpisni dokumentaciji tudi original dokazilo, ce gre za podjetje, ki nima sedeza v Sloveniji.


hvala

ODGOVOR

Kot predhodni dokaz je dovolj, da ponudnik predloži izpolnjene in podpisane obrazce ali izpolnjen ESPD obrazec, naročnik pa bo lahko v postopku ugotavljanja resničnosti navedb ponudnika, na podlagi 77. člena ZJN-3, zahteval od ponudnika predložitev dokazov.


Datum objave: 16.11.2016   14:01
VPRAŠANJE
Vprašanje:

Ali mora ponudnik, ki predloži izpolnjene in podpisane obrazce dodatno vključiti tudi ESPD obrazec?

ODGOVOR

Naročnik bo v skladu z 79. členom ZJN-3 sprejel ESPD obrazec, če ga bo ponudnik predložil.


Datum objave: 23.11.2016   11:33
VPRAŠANJE
V vzorcu okvirnega sporazum in vzorcu pogodbe je več krat prisotno pojmovanje še drugih strank (kupec, prodajalec, ponudnik, prevoznik), ki pa niso stranke pogodbe pod tem imenom.


ODGOVOR


V objavo na Portal JN smo posredovali korekcijo vzorcev Okvirnega sporazuma in Pogodbe z upoštevanjem zgornje pripombe.