Dosje javnega naročila 007160/2016
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izvedba gradbeno-obrtniških del pri obnovi uličnih in stranskih fasad s stavbnim pohištvom na stavbi na naslovu Prisojna ul. 1 v Ljubljani
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007160/2016-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.11.2016
JN007160/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.03.2017
JN007160/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.03.2017
Zahtevek za revizijo

    JN007160/2016-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Aleš Muzlovič
ales.muzlovic@ljubljana.si
+386 13064444
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://enarocanje.si/App/Datoteke/176003/RD_Prisojna_1_LMM.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba gradbeno-obrtniških del pri obnovi uličnih in stranskih fasad s stavbnim pohištvom na stavbi na naslovu Prisojna ul. 1 v Ljubljani
Referenčna številka dokumenta: 430-1290/2016-13
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212300
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba gradbeno-obrtniških del pri obnovi uličnih in stranskih fasad s stavbnim pohištvom na stavbi na naslovu Prisojna ul. 1 v Ljubljani
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212300
45262500
45421000
45442100
45454100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI021 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Prisojna 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba gradbeno-obrtniških del pri obnovi uličnih in stranskih fasad s stavbnim pohištvom na stavbi na naslovu Prisojna ul. 1 v Ljubljani v okviru projekta Ljubljana - moje mesto. Količina in obseg naročila ter pogoji izvedbe so razvidni iz popisa del št. 1607/2016-2 (19.8.2016), kulturno varstveni pogoji ZVKDS, OE Ljubljana št. 35102-1510/2015-2 z 22. 12. 2015 in kulturno varstveno soglasje ZVKDS, OE Ljubljana, št. 35102-1510/2015-4 z s 1. 2. 2016, ki so priloge razpisne dokumentacije.

Količina in obseg naročila sta razvidna iz popisov del, ki je priloga razpisne dokumentacije (popisi del so v elektronski obliki).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.11.2016   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.11.2016   12:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.11.2016   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.11.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.