Dosje javnega naročila 004996/2016
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: A-125/16; Preplastitev vozišča na cesti R2-437,odsek 0267 Šentilj-meja od km 0.000 do 1.420 in na cesti R2-437,odsek 0268 Šentilj-Pesnica od km 5.383 do 6.100.
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.103.874,44 EUR

JN004996/2016-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.08.2016
JN004996/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.10.2016
JN004996/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 03.11.2016
JN004996/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.11.2016
JN004996/2016-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 26.04.2017
JN004996/2016-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 26.04.2017
Zahtevek za revizijo

    JN004996/2016-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Sabina Brodt
jn.drsi@gov.si
+386 014788336
+386 014788036

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-125/16; Preplastitev vozišča na cesti R2-437,odsek 0267 Šentilj-meja od km 0.000 do 1.420 in na cesti R2-437,odsek 0268 Šentilj-Pesnica od km 5.383 do 6.100.
Referenčna številka dokumenta: 43001-261/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Preplastitev vozišča na cesti R2-437,odsek 0267 Šentilj-meja od km 0.000 do 1.420 in na cesti R2-437,odsek 0268 Šentilj-Pesnica od km 5.383 do 6.100.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 855.630,93 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Preplastitev vozišča na cesti R2-437,odsek 0267 Šentilj-meja od km 0.000 do 1.420 in na cesti R2-437,odsek 0268 Šentilj-Pesnica od km 5.383 do 6.100.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN004996/2016-B01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 29.08.2016
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
03.11.2016
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
POMGRAD d.d.
Bakovska ulica 31
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 814.269,77 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 855.630,93 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.11.2016