Dosje javnega naročila 006539/2016
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: C-28/16; Obnova Oracle storitve tehnične podpore št. 1601712
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 57.783,62 EUR

JN006539/2016-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 20.10.2016
JN006539/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.11.2016
JN006539/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.11.2016
Zahtevek za revizijo

    JN006539/2016-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sabina Brodt
jn.drsi@gov.si
+386 014788336
+386 014788036

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: C-28/16; Obnova Oracle storitve tehnične podpore št. 1601712
Referenčna številka dokumenta: 43001-300/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Obnova Oracle storitve tehnične podpore št. 1601712
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 47.363,62 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Obnova Oracle storitve tehnične podpore št. 1601712
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga: zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine

Razlaga:
Direkcija RS za infrastrukturo že več kot 20 let uporablja Oracle licenčno programsko opremo na področju podatkovnih baz, za katero se izvede vzdrževanje standardne programske opreme s tehnično podporo. V sklopu vzdrževanja nam pripadajo vse nadgradnje programske opreme, ki jo razvija Oracle. V uporabi imamo strežnik Oracle Database Enterprise Edition - Named User Multi Server z možnostjo 90 sočasnih konekcij na bazo bodisi neposredni uporabniki ali strežniki, na katerih tečejo posamezne aplikacije. Za delovanje strežniških aplikacij, ki so dostopne preko Internet Explorerja se uprablja Oracle WebLogic Server Standard Edition en strežnik je namenjen delovanju v lokalnem omrežju, drugi je nameščen v DMZ coni za potrebe aplikacij za zunanje uporabnike. Za nameščanje spletnih aplikacij se uporablja dodatno orodje Oracle Internet Developer Suite aplikacij

Zagotavljanje podpore in vzdrževanja na področju Oracle programske opreme je nujno potrebno za nemoteno tekoče delovanje in nadaljnji razvoj informacijskih sistemov. Praktično vse aplikacije, ki tečejo na Direkciji, imajo podatke shranjene v Oracle bazi. Aplikacije si med seboj izmenjujejo podatke preko Oracle baze (podatek vpisan enkrat in je večkrat uporabljen v različnih aplikacijah). Aplikacije se postopno nadgrajujejo, prihajajo tudi nove potrebe, ki uporabljajo nove možnosti, ki jih omogočajo višje verzije Oracla. V primeru, da bi prekinili vzdrževanje, bi s časoma ne mogli dopolnjevati aplikacij po zahtevah uporabnikov (za nove funkcionalnosti strežnik ne bi bil nadgrajen), nastale bi tudi težave, v primeru okvare obstoječega Oracle strežnika (oprema), saj ne bi imeli ustreznih licenc za namestitev in migracijo obstoječega strežnika na novo računalniško opremo. Storitev se naroča za obdobje enega leta.

Oracle Software d.o.o., Ljubljana, je edini usposobljeni ponudnik za vzdrževanje standardne programske opreme Oracle s tehnično podporo. V prilogi je izjava o zastopstvu in distribuciji Oracle opreme.

Vzdrževanje programske opreme Oracle s tehnično podporo se naroča za 24 mesecev.


IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN006539/2016-L01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 20.10.2016
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
07.11.2016
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ORACLE d.o.o., Ljubljana
Dunajska cesta 156
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 48.785,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 47.363,62 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.11.2016