Dosje javnega naročila 003714/2016
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: Izdelava strokovnih podlag za razvoj koridorskih prog v RS
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 622.773,40 EUR

JN003714/2016-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.07.2016
JN003714/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.08.2016
JN003714/2016-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.08.2016
JN003714/2016-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.08.2016
JN003714/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.10.2016
JN003714/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 10.11.2016
JN003714/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.11.2016
Zahtevek za revizijo

    JN003714/2016-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2016/S 218-397190

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Matjaž Kovač
matjaz.kovac@gov.si
+386 22341430
+386 22341495

Internetni naslovi
http://www.di.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava strokovnih podlag za razvoj koridorskih prog v RS
Referenčna številka dokumenta: 43001-176/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71500000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava strokovnih podlag za razvoj koridorskih prog v RS
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 510.470,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava strokovnih podlag za razvoj koridorskih prog v RS
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
dodatne reference s15%
dodatne reference kds15%
dodatne reference ponudnika20%

Merilo stroškov:
imeponder
ni bilo0%

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN003714/2016-B01
Številka obvestila v UL: 2016/S 134-241320
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 11.07.2016
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov: Izdelava strokovnih podlag za razvoj koridorskih prog v RS

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
26.10.2016
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 4
Število prejetih ponudb MSP-jev: 4
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
PNZ d.o.o.
Vojkova cesta 65
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
+386 15896500
+386 15683339

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 1.100.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 510.470,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
ZPVPJN
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.11.2016