Dosje javnega naročila 007226/2016
Naročnik: SŽ - VIT, d.o.o., Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana
Blago: Nabava tabličnih računalnikov, implementacija sistema za upravljanje mobilnih naprav in prenos podatkov za uvedbo elektronske voznoredne knjižice
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 445.148,87 EUR

JN007226/2016-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 14.11.2016
JN007226/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.12.2016
JN007226/2016-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.12.2016
JN007226/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.02.2017
JN007226/2016-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 17.03.2017
JN007226/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.05.2017

    JN007226/2016-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2016/S 220-401477
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
SŽ - VIT, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Slobodanka Rosić
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.sz-vit.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/176992/RD_-_Nabava_tabličnih_računalnikov_in_prenos_podatkov_za_uvedbo_eVK.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
SŽ, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Vložišče SŽ, Sektor za nabavo
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/

I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava tabličnih računalnikov, implementacija sistema za upravljanje mobilnih naprav in prenos podatkov za uvedbo elektronske voznoredne knjižice
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30213200
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nabava tabličnih računalnikov, implementacija sistema za upravljanje mobilnih naprav in prenos podatkov za uvedbo elektronske voznoredne knjižice
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 440.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64212000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava tabličnih računalnikov, implementacija sistema za upravljanje mobilnih naprav in prenos podatkov za uvedbo elektronske voznoredne knjižice
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.12.2016   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.12.2016   12:00
Kraj: Ljubljana


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.12.2016   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SŽ - VIT, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.11.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.11.2016   08:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vprašanje:
Referenca:
6.2 Tehnične zahteve za MDM:
Opis uporabe sistema MDM:
Storitev MDM mora zagotavljati naslednje funkcionalnosti:
 »On-premise« rešitev, ki je v celoti postavljena na virtualni (HyperV) infrastrukturi naročnika.

V razpisni dokumentaciji je zahtevano, da mora biti sistem MDM ponujeno kot "on premise« rešitev.

Mnenja smo, da ta oblika rešitve za naročnika ni optimalna. Predlagamo rešitev v oblaku (cloud), ki je s tehnološkega vidika enakovredna ali boljša. Cenovno pa je rešitev » v oblaku«, ob nespremenjenih zahtevanih funkcionalnostih, neprimerno ugodnejša za naročnika.

Prosimo, za dopolnitev razpisne dokumentacije, ki bo dovoljevala tudi »cloud« rešitev za integracijo sistema MDM.

Lep pozdrav1

ODGOVOR
Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije.


Datum objave: 30.11.2016   14:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v razpisni dokumentaciji pod točko "Tehnične zahteve za ponudnika internetnih storitev in dobavo tabličnih računalnikov:" ste zapisali pogoj
- Priključki in dodatki: USB, Priključek za slušalke: 3.5 mm, Čitalec kartic: micro-SD 128 GB ali več, GPS;

Zanima nas kaj je mišljeno pod USB? Je tukaj mišljen micro USB kabel za polnitev?

ODGOVOR
Na tabličnem računalniku mora biti priključek mikro USB ali USB-C.
Pripadajoči polnilni kabel mora omogočati polnjenje na 220V EURO vtičnico in USB-A priključek.

Datum objave: 08.12.2016   08:06
VPRAŠANJE
Točka 5.2 C poglavja II. - naveden pogoj zagotavljanja certifikata ISO 27001:2013, ki diskriminira med ponudniki, ki so certifikat pridobili in tistimi, ki certifikata sicer niso pridobili, vendar pa pogoje, določene v točki 5.2 C izpolnjujejo ne glede na to, da certifikata niso pridobili (morda celo v večji meri, kot ponudniki, ki so certifikat pridobili). Primerno bi bilo spremeniti besedilo točke 5.2 C na način, da bi omogočala dokazovanje izpolnjevanja tudi na druge načine, ne zgolj s predložitvijo certifikata. Zato predlagamo, da ga v izogib nepotrebnemu revizijskemu zahtevku zahtevo po predložitvi certifikata umaknete.

ODGOVOR
Naročnik bo omenjeni pogoj brisal iz razpisne dokumentacije. Objavljen bo popravek razpisne dokumentacije.Datum objave: 09.12.2016   10:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
pri tem naročilu je nejasno kako se bo uporabljala. Predvsem se postavlja problem pri izbiri oprtimalne rešitve za digitalno voznoredno knjižico kako se bo namestila na neko mesto, da bo lahko voznik ormalno upraljal z vozilom. Zato predlagamo, da se popravi razpis tako, da se dopolni glede namestitve in velikosti zaslona.
Namreč ni jasno ali bo voznik držav v roki ali pa bo odložil in namestil v neko stabilno mesto, da bo lahko upravljal z vozilom.

ODGOVOR
Namestitev tabličnega računalnika med vožnjo ni predmet javnega naročila. Velikost zaslona je definirana v tehničnih zahtevah naročnika.


Datum objave: 09.12.2016   10:14
VPRAŠANJE
1. Točka 6.1 poglavja III. – naročnik zahteva rok za odpravo napak 7 delovnih dni. Rok za popravilo naprav v garancijskem roku v skladu s slovensko zakonodajo (Zakon o varstvu potrošnikov, člen 21b) lahko traja do 45 dni “Če napake niso odpravljene v skupnem roku 45 dni od dneva, ko je proizvajalec, prodajalec ali pooblaščeni servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.”. Predlagamo da se razpisna dokumentacija spremeni tako, da se določi razumen rok najmanj 45 dni.
2. Točka 6.1 poglavja III. – naročnik v razpisni dokumentaciji navaja: “da napaka oz. okvara na tabličnem računalniku ni odpravljena v roku 7 delovnih dni oziroma, da se ista napaka v času garancijskega roka pojavi dvakrat, mora izbrani ponudnik zamenjati tablični računalnik z novim, enakovrednim.” Izvajalec/prodajalec je dolžan v primeru okvare napravo posredovati na pooblaščen servis, ki jo obravnava skladno s slovensko zakonodajo in v skladu z navodili proizvajalca. V kolikor proizvajalec nima definirano, da se v primeru iste napake aparat zamenja, izvajalec ne more prevzeti te zahteve. Zato predlagamo, da se razpisna dokumentacija spremeni tako, da se izbriše del zgoraj navedenega stavka : „da napaka oz. okvara na tabličnem računalniku ni odpravljena v roku 7 delovnih dni oziroma, da se ista napaka v času garancijskega roka pojavi dvakrat“ in se le-ta nadomesti z „da napaka oz. okvara na tabličnem računalniku ni odpravljena v roku 45 dni“ .
3. Točka 6.1 poglavja II. – naročnik zahteva 36 mesečno garancijo za opremo in 12 mesečno garancijo za baterijo. Želimo opozoriti da proizvajalci opreme ne zagotavljajo garancijskega obdobja 36 mesecev za opremo in 12 mesecev za baterije, ampak proizvajalci trenutno na trgu zagotavljajo garancijsko obdobje za tablične računalnike 24 mesecev za opremo in 6 mesecev za baterije. Prosimo za spremembo razpisne dokumentacije, da bo skladna s ponudbo proizvajalcev naprav, ki so predmet predmetnega naročila, na trgu.


ODGOVOR
1. Točka 6.1 poglavja III. – naročnik zahteva rok za odpravo napak 7 delovnih dni. Rok za popravilo naprav v garancijskem roku v skladu s slovensko zakonodajo (Zakon o varstvu potrošnikov, člen 21b) lahko traja do 45 dni “Če napake niso odpravljene v skupnem roku 45 dni od dneva, ko je proizvajalec, prodajalec ali pooblaščeni servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.”. Predlagamo da se razpisna dokumentacija spremeni tako, da se določi razumen rok najmanj 45 dni.

ODGOVOR: Naročnikove zahteve ostanejo nespremenjene.

2. Točka 6.1 poglavja III. – naročnik v razpisni dokumentaciji navaja: “da napaka oz. okvara na tabličnem računalniku ni odpravljena v roku 7 delovnih dni oziroma, da se ista napaka v času garancijskega roka pojavi dvakrat, mora izbrani ponudnik zamenjati tablični računalnik z novim, enakovrednim.” Izvajalec/prodajalec je dolžan v primeru okvare napravo posredovati na pooblaščen servis, ki jo obravnava skladno s slovensko zakonodajo in v skladu z navodili proizvajalca. V kolikor proizvajalec nima definirano, da se v primeru iste napake aparat zamenja, izvajalec ne more prevzeti te zahteve. Zato predlagamo, da se razpisna dokumentacija spremeni tako, da se izbriše del zgoraj navedenega stavka : „da napaka oz. okvara na tabličnem računalniku ni odpravljena v roku 7 delovnih dni oziroma, da se ista napaka v času garancijskega roka pojavi dvakrat“ in se le-ta nadomesti z „da napaka oz. okvara na tabličnem računalniku ni odpravljena v roku 45 dni“ .

ODGOVOR: Naročnikove zahteve ostanejo nespremenjene.

3. Točka 6.1 poglavja II. – naročnik zahteva 36 mesečno garancijo za opremo in 12 mesečno garancijo za baterijo. Želimo opozoriti da proizvajalci opreme ne zagotavljajo garancijskega obdobja 36 mesecev za opremo in 12 mesecev za baterije, ampak proizvajalci trenutno na trgu zagotavljajo garancijsko obdobje za tablične računalnike 24 mesecev za opremo in 6 mesecev za baterije. Prosimo za spremembo razpisne dokumentacije, da bo skladna s ponudbo proizvajalcev naprav, ki so predmet predmetnega naročila, na trgu.

ODGOVOR: Naročnikove zahteve ostanejo nespremenjene.Datum objave: 12.12.2016   09:51
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji točka 6.1. Tehnične zahteve za tablični računalnik, so navedene zahteve, ki jih mora ponujena tablica vsebovati.
V zadnjem stavku razpisne dokumentacije na strani 14. Je zapisano:
Garancija za vso opremo je najmanj 36 mesecev in začne teči z dnem prevzem opreme (tabličnega računalnika z zaščitnim ovitkom in tipkovnico).
Nikjer v predračunu in v drugih delih razpisne dokumentacije ovitek in tipkovnica nista omenjena, zato predlagamo popravek zadnjega stavka na strani 14, "Garancija za vso opremo je najmanj 36 mesecev in začne teči z dnem prevzema opreme (tabličnega računalnika)"


ODGOVOR
Gre za napako v razpisni dokumentaciji. Iz razpisne dokumentacije se črta: zaščitni ovitek in tipkovnica. Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije.Datum objave: 12.12.2016   15:36
VPRAŠANJE
v Tehnične zahteve za tablični računalnik ste zapisali:
Povezava: 802.11a/b/g/n (a/b/g/n), Bluetooth 4+, GSM quad-band (850/900/1.800/1900 MHz), UMTS quad-band (850/900/1.900/2100 MHz), LTE quint-band (800/850/1800/2100/2600 MHz), HSPA+ 42/5.76 MBps, LTE Cat. 4 150/50 MBps;

Zanima nas ali je lahko WLAN : WiFi 802.11 b/g/n, 2.4 GHz ?

ODGOVOR
Da. WLAN je lahko tudi WiFi 802.11 b/g/n


Datum objave: 12.12.2016   15:40
VPRAŠANJE
Želeli bi vas opozoriti, da je bilo postavljeno veliko število vprašanj na katere še nismo prejeli odgovorov in predpostavljamo, da bodo v nadaljevanju potrebna dodana vprašanja.Rok za oddajo vprašanj je 12.12.2016 do 9 ure, tako da nimamo možnosti zastaviti dodatnih vprašanj na prejete odgovore. Prosimo vas za podaljšanje roka za oddajo vprašanj in posledično roka za oddajo ponudbe.


ODGOVOR
V skladu s tretjim odstavkom 74. člena ZJN-3 mora naročnik objaviti odgovore najpozneje šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb, naročnik bo odgovore na vprašanja objavil najkasneje do 14. 12. 2016.Datum objave: 12.12.2016   15:45
VPRAŠANJE
1. Točka 6.1 poglavja III. – naročnik zahteva rok za odpravo napak 7 delovnih dni.

Naročnik zahteva za čas popravila ustrezno nadomestno opremo, zato ni nobenega razloga, da bi ne dopustil standardnega roka za odpravo napake 45 dni, saj lahko v tem času naročnik nemoteno uporablja nadomestno opremo. S podaljšanim časom za odpravo napak pa bo naročnik zagotovil, da bodo ponujene cene ponudnikov lahko nižje, saj bi morali ponudniki v primeru 7 dnevnega roka namreč v ceno vračunati tudi nadstandarden servis – to je odprava napak v 7 dneh. Takšna zahteva naročnika je torej najmanj neekonomična in tako v nasprotju s temeljnimi načeli javnega naročanja. Predlagamo, da naročnik potrdi navedeno možnost 45-dnevnega roka za odpravo napak.

2. Točka 6.1 poglavja III. – naročnik v razpisni dokumentaciji navaja: “da napaka oz. okvara na tabličnem računalniku ni odpravljena v roku 7 delovnih dni oziroma, da se ista napaka v času garancijskega roka pojavi dvakrat, mora izbrani ponudnik zamenjati tablični računalnik z novim, enakovrednim.”

Naročnikova zahteva, da se aparat zamenja z novim že v primeru, da v roku 7 delovnih dni napaka ni odpravljena pomeni, da bodo morali ponudniki dodatne stroške vračunati v ceno, saj zahtev kot jih navaja naročnik proizvajalci ne zagotavljajo. To pomeni, da bo cena višja, ceprav dodatne funkcionalnosti s tem naročnik ne bo dosegel. Naročniku bo v casu servisa omogocen nadomestni aparat, zato je predmetna zahteva neekonomicna in v nasprotju z osnovnimi načeli javnega naročanja. Predlagamo, da naročnik predmetno zahtevo spremeni in sicer tako, da jo nadomesti z zahtevo "da napaka oz. okvara na tabličnem računalniku ni odpravljena v roku 45 dni“ .

3. Točka 6.1 poglavja II. – naročnik zahteva 36 mesečno garancijo za opremo in 12 mesečno garancijo za baterijo.

Kot je bil naročnik ze opozorjen, proizvajalci trenutno na trgu zagotavljajo garancijsko obdobje za tablične računalnike 24 mesecev za opremo in 6 mesecev za baterije. Daljše obdobje garancije, kot ga zagotavljajo proizvajalci, je mogoče zagotoviti le ob nesorazmerno večjih stroskih, ki jih bodo morali ponudniki vračunati v ceno. Ponudniki bodo morali za vse kupljene aparate zaračunati dvojno ceno, ker bodo v primeru okvare morali zagotoviti nove aparate. Cena bo tako višja, kot bi bila, ce bi se narocnik držal zahtev, ki jih izpolnjujejo proizvajalci. V takem primeru bi namreč ponudniki ponudili za polovico nižjo ceno vseh aparatov, in tudi če bi se po izteku garancijske dobe okvarili vsi aparati, bi naročnik bil največ na isti ceni, kot jo bodo morali ponudniki ponuditi ob sedanjih pogojih. Ker pa se najverjetneje ne bodo po izteku garancijske dobe okvarili vsi aparati, pa je zaradi manjše količine aparatov, ki bi se po izteku garancijske dobe okvarile, nesmiselno in neekonomično plačevati dvojno ceno že vnaprej. Predlagamo spremembo razpisne dokumentacije, da bo skladna s ponudbo proizvajalcev naprav, ki so predmet predmetnega naročila, na trgu.


ODGOVOR

1. Točka 6.1 poglavja III. – naročnik zahteva rok za odpravo napak 7 delovnih dni.

Naročnik zahteva za čas popravila ustrezno nadomestno opremo, zato ni nobenega razloga, da bi ne dopustil standardnega roka za odpravo napake 45 dni, saj lahko v tem času naročnik nemoteno uporablja nadomestno opremo. S podaljšanim časom za odpravo napak pa bo naročnik zagotovil, da bodo ponujene cene ponudnikov lahko nižje, saj bi morali ponudniki v primeru 7 dnevnega roka namreč v ceno vračunati tudi nadstandarden servis – to je odprava napak v 7 dneh. Takšna zahteva naročnika je torej najmanj neekonomična in tako v nasprotju s temeljnimi načeli javnega naročanja. Predlagamo, da naročnik potrdi navedeno možnost 45-dnevnega roka za odpravo napak.

ODGOVOR:
Naročnik je razpisno dokumentacijo predmetnega javnega naročila pripravil upoštevajoč vsa temeljna načela javnega naročanja. Naročnikove zahteve v zvezi z rokom za odpravo napak ostanejo nespremenjene.

2. Točka 6.1 poglavja III. – naročnik v razpisni dokumentaciji navaja: “da napaka oz. okvara na tabličnem računalniku ni odpravljena v roku 7 delovnih dni oziroma, da se ista napaka v času garancijskega roka pojavi dvakrat, mora izbrani ponudnik zamenjati tablični računalnik z novim, enakovrednim.”

Naročnikova zahteva, da se aparat zamenja z novim že v primeru, da v roku 7 delovnih dni napaka ni odpravljena pomeni, da bodo morali ponudniki dodatne stroške vračunati v ceno, saj zahtev kot jih navaja naročnik proizvajalci ne zagotavljajo. To pomeni, da bo cena višja, ceprav dodatne funkcionalnosti s tem naročnik ne bo dosegel. Naročniku bo v casu servisa omogocen nadomestni aparat, zato je predmetna zahteva neekonomicna in v nasprotju z osnovnimi načeli javnega naročanja. Predlagamo, da naročnik predmetno zahtevo spremeni in sicer tako, da jo nadomesti z zahtevo "da napaka oz. okvara na tabličnem računalniku ni odpravljena v roku 45 dni“ .

ODGOVOR:
Naročnik je razpisno dokumentacijo predmetnega javnega naročila pripravil upoštevajoč vsa temeljna načela javnega naročanja. Naročnikove zahteve ostanejo nespremenjene.

3. Točka 6.1 poglavja II. – naročnik zahteva 36 mesečno garancijo za opremo in 12 mesečno garancijo za baterijo.

Kot je bil naročnik ze opozorjen, proizvajalci trenutno na trgu zagotavljajo garancijsko obdobje za tablične računalnike 24 mesecev za opremo in 6 mesecev za baterije. Daljše obdobje garancije, kot ga zagotavljajo proizvajalci, je mogoče zagotoviti le ob nesorazmerno večjih stroskih, ki jih bodo morali ponudniki vračunati v ceno. Ponudniki bodo morali za vse kupljene aparate zaračunati dvojno ceno, ker bodo v primeru okvare morali zagotoviti nove aparate. Cena bo tako višja, kot bi bila, ce bi se narocnik držal zahtev, ki jih izpolnjujejo proizvajalci. V takem primeru bi namreč ponudniki ponudili za polovico nižjo ceno vseh aparatov, in tudi če bi se po izteku garancijske dobe okvarili vsi aparati, bi naročnik bil največ na isti ceni, kot jo bodo morali ponudniki ponuditi ob sedanjih pogojih. Ker pa se najverjetneje ne bodo po izteku garancijske dobe okvarili vsi aparati, pa je zaradi manjše količine aparatov, ki bi se po izteku garancijske dobe okvarile, nesmiselno in neekonomično plačevati dvojno ceno že vnaprej. Predlagamo spremembo razpisne dokumentacije, da bo skladna s ponudbo proizvajalcev naprav, ki so predmet predmetnega naročila, na trgu.

ODGOVOR:
Naročnikove zahteve ostanejo nespremenjene.Datum objave: 12.12.2016   15:45
VPRAŠANJE
Prosim navedite primer tablice, ki bo ustrezala vašim zahtevam.

ODGOVOR
Tehnične zahteve za tablični računalnik so definirane v točki 6.1 razpisne dokumentacije.Datum objave: 12.12.2016   15:55
VPRAŠANJE
1. Točka 3 poglavja II. – ali bo naročnik v primeru nemožnosti izpolnitve dobave in izvedbe del v rokih določenih v razpisni dokumentaciji iz opravičljivih razlogov, izvajalcu podaljšal možnost izpolnitve v razumnem roku?
2. Točka 5.2 C poglavja II. – ali je navedeni pogoj izpolnjen če eden od navedenih gospodarskih subjektov zagotavlja storitveni center za pomoč uporabnikom (alternativno), ali ga mora zagotavljati vsak od navedenih gospodarskih subjektov (kumulativno)?
3. Točka 6.1 poglavja II. – Prosimo za pojasnilo ali je lahko del tehnične dokumentacije tudi v tujem (angleškem) jeziku, ob predpostavki, da bo v slovenskem jeziku predložen večinski del dokumentacije, pri čemer bo iz dela dokumentacije v slovenskem jeziku naročnik lahko jasno razbral , da ponujena oprema ustreza naročnikovim zahtevam.
4. Točka 7. poglavja II – (i) ali bo bančna garancija unovčena šele po predhodnem pozivu in dodatnem roku za izpolnitev (ii) ali bo unovčena le za najhujše kršitve (iii) ali pa bo unovčena brez predhodnega poziva in dodatnega roka (iv) ali bo unovčena za kršitve kakršnekoli narave in intenzitete?
5. Naročnik zahteva ESPD obrazec, poleg tega pa tudi potrdila, ki jih izdajajo javni organi in druge osebe, hkrati pa v Obrazcu 2a zahteva podpise vseh članov upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa, vključno z osebami, ki imajo pooblastila za zastopanje. Kdaj je rok, v katerem morajo ponudniki zagotoviti druga dokazila – pred rokom za oddajo ponudb ali po roku za oddajo ponudb, a pred podpisom pogodbe? Namen ZJN-3 je namreč ravno v tem, da se pospeši postopek z izdajo ESPD obrazcev, dokazila pa se zahteva šele kasneje – torej od ponudnika, ki je izbran. Zahteva po obrazcu 2a je torej nezakonita, zato predlagamo, da dokumentacija spremeni tako, da se zahteva obrazec 2a le od izbranega ponudnika in gospodarskih subjektov, ki so vključeni v ponudbo.
6. Obrazec 7- 10. člen (i) ali bo pogodbena kazen unovčena šele po predhodnem pozivu in dodatnem roku za izpolnitev (ii) ali bo unovčena le za najhujše kršitve (iii) ali pa bo unovčena brez predhodnega poziva in dodatnega roka (iv) ali bo unovčena za kršitve kakršnekoli narave in intenzitete?


ODGOVOR

1.Točka 3 poglavja II. – ali bo naročnik v primeru nemožnosti izpolnitve dobave in izvedbe del v rokih določenih v razpisni dokumentaciji iz opravičljivih razlogov, izvajalcu podaljšal možnost izpolnitve v razumnem roku?

ODGOVOR: Ne. Naročnik bo podaljšal roke samo v primeru nastanka okoliščin, ki niso na strani izvajalca: višja sila ali razlogi na strani naročnika.

2. Točka 5.2 C poglavja II. – ali je navedeni pogoj izpolnjen če eden od navedenih gospodarskih subjektov zagotavlja storitveni center za pomoč uporabnikom (alternativno), ali ga mora zagotavljati vsak od navedenih gospodarskih subjektov (kumulativno)?

ODGOVOR: V kolikor gre za skupno ponudbo dveh gospodarskih subjektov ali za ponudbo s podizvajalcem in se eden sklicuje na kapacitete drugega: eden od subjektov bo dobavljal in popravljal tablične računalnike, drugi subjekt pa implementiral in vzdrževal MDM sistem, potem mora vsak od njiju zagotavljati storitveni center za pomoč uporabnikom.

3. Točka 6.1 poglavja II. – Prosimo za pojasnilo ali je lahko del tehnične dokumentacije tudi v tujem (angleškem) jeziku, ob predpostavki, da bo v slovenskem jeziku predložen večinski del dokumentacije, pri čemer bo iz dela dokumentacije v slovenskem jeziku naročnik lahko jasno razbral , da ponujena oprema ustreza naročnikovim zahtevam.

ODGOVOR: Tehnična dokumentacija je lahko v angleškem jeziku. Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, lahko to zahteva in ponudniku določi ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oziroma uraden prevod ponudbe v slovenski jezik. Morebitne napake v prevodu gredo izključno v breme ponudnika.

4. Točka 7. poglavja II – (i) ali bo bančna garancija unovčena šele po predhodnem pozivu in dodatnem roku za izpolnitev (ii) ali bo unovčena le za najhujše kršitve (iii) ali pa bo unovčena brez predhodnega poziva in dodatnega roka (iv) ali bo unovčena za kršitve kakršnekoli narave in intenzitete?

ODGOVOR:
Bančna garancija bo unovčena na prvi poziv:
- če ponudnik ne bo pričel izvajati svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe,
- če ponudnik ne bo izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe,
- če ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe,
- če ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe,
- če bo ponudnik prenehal izpolnjevati svoje obveznosti v skladu z določili pogodbe.

5. Naročnik zahteva ESPD obrazec, poleg tega pa tudi potrdila, ki jih izdajajo javni organi in druge osebe, hkrati pa v Obrazcu 2a zahteva podpise vseh članov upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa, vključno z osebami, ki imajo pooblastila za zastopanje. Kdaj je rok, v katerem morajo ponudniki zagotoviti druga dokazila – pred rokom za oddajo ponudb ali po roku za oddajo ponudb, a pred podpisom pogodbe? Namen ZJN-3 je namreč ravno v tem, da se pospeši postopek z izdajo ESPD obrazcev, dokazila pa se zahteva šele kasneje – torej od ponudnika, ki je izbran. Zahteva po obrazcu 2a je torej nezakonita, zato predlagamo, da dokumentacija spremeni tako, da se zahteva obrazec 2a le od izbranega ponudnika in gospodarskih subjektov, ki so vključeni v ponudbo.

ODGOVOR: Obrazec 2 a je pooblastilo naročniku za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za fizične osebe. Gre za obrazec naročnika in ne za dokazilo. Ponudnik v ponudbi predloži ESPD obrazec, ki je skladno z 79. členom ZJN-3 predhodni dokaz, in razpisni obrazec 2a. Ponudnik torej ni dolžan v ponudbi predložiti dokazila o nekaznovanosti, ampak le izpolnjen ESPD obrazec in razpisni obrazec 2a. Lahko pa ponudnik namesto razpisnega obrazca 2a že v sami ponudbi predloži dokazila o nekaznovanosti (za vse gospodarske subjekte v ponudbi in za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z vsemi osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor) za vsa predmetna navedena kazniva dejanja, izdana s strani pristojnega organa.

6. Obrazec 7- 10. člen (i) ali bo pogodbena kazen unovčena šele po predhodnem pozivu in dodatnem roku za izpolnitev (ii) ali bo unovčena le za najhujše kršitve (iii) ali pa bo unovčena brez predhodnega poziva in dodatnega roka (iv) ali bo unovčena za kršitve kakršnekoli narave in intenzitete?

ODGOVOR:
Pogodbena kazen se bo obračunavala skladno z 10. členom razpisnega obrazca 7:
»Izvajalec je v primeru zamude pri dobavi opreme ali izvedbi del, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,3 % od vrednosti posameznega naročila, za vsak zamujeni dan.
Pogodbena kazen se zaračuna v primeru, da je izvajalec v zamudi z dobavo ali izvedbo več kot en delovni dan od roka dobave oz. izvedbe, ki ga določa ta pogodba.
Pogodbena kazen se lahko obračuna do vključno 10 dni (koledarskih) zamude. Za nadaljnjo zamudo lahko naročnik izvajalcu unovči zavarovanje za dobro izvedbo posla.
V primeru zamude odzivnih časov, vključno z garancijskimi obveznostmi, po izključni krivdi izvajalca, lahko naročnik izvajalcu za vsak zamujen dan zaračuna pogodbeno kazen v višini 200,00 EUR. Pogodbena kazen se lahko obračuna do vključno 10 dni zamude. Za nadaljnjo zamudo lahko naročnik izvajalcu unovči zavarovanje za dobro izvedbo posla.
V primeru nepravilne izpolnitve pogodbenih obveznosti, vključno z garancijskimi obveznostmi, lahko naročnik izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 10 % ocenjene pogodbene vrednosti.
Pogodbeni stranki sta soglasni, da v primeru zamude z izpolnitvijo, izvajalca ob sprejemu izpolnitve ni potrebno posebej obvestiti o pridržanju pravice do obračuna pogodbene kazni, pač pa se pogodbena kazen lahko obračuna v skladu z določili te pogodbe ob vsaki zamudi brez obvestila.«