Dosje javnega naročila 007140/2016
Naročnik: OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 6A, 5270 Ajdovščina
: UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA – KASTRE V AJDOVŠČINI
ZJN-3: Odprti postopek

JN007140/2016-I01 - Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL), objavljeno dne 10.11.2016
JN007140/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.02.2017
JN007140/2016-J01 - Rezultati natečaja (EU 13 - SL), objavljeno dne 16.03.2017

    JN007140/2016-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA AJDOVŠČINA
Cesta 5. maja 6A
5270
SI023
Ajdovščina
Slovenija
natecji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
ZAPS
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za natečaje
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
ZAPS
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA – KASTRE V AJDOVŠČINI
Referenčna številka dokumenta: 4301-15/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.4 Opis javnega naročila
Javni, projektni, anonimni, odprti, enostopenjski arhitekturni
NATEČAJ
za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za:
UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA – KASTRE V AJDOVŠČINI
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
1.10 Dopustnost udeležbe in pogoji glede usposobljenostiOddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov

Ocenjevalna komisija bo rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po naslednjih merilih:


Urbanizem, arhitektura in oblikovanje
- celovita in dosledno izpeljana zasnova,
- jasnost in prepoznavnost urbanistično - arhitekturne ideje
- upoštevanje prepoznanih vrednot v širšem in ožjem prostoru, posebej enot kulturne dediščine,
- navezava posegov na obodni prostor,
- kakovost odprtega prostora,
- dostopnost in rešitve prometa
- prilagodljivost večuporabnosti odprtega prostora
- koncept razsvetljave
- koncept urbane opreme

Tehnične rešitve: in ekonomičnost
- skladnost s trajnostnimi načeli oblikovanja javnih prostorov in uporaba okolju prijaznih gradbenih materialov in izdelkov
- varnost, gospodarnost, izvedljivosti, vzdrževanje, udobnost, odpornost proti vandalizmu

IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
10.01.2017   16:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
• 1. nagrada 5.000 EUR
• 2. nagrada 4.000 EUR
• 3. nagrada 2.500 EUR
• tri priznanja po 1.000 EUR

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence
• odškodnine 500 EUR

skupaj nagradni in odškodninski sklad je 21.500 EUR

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
V kolikor bo upravičenih do odškodnine več kot 14 natečajnih del, se bo višina posamezne odškodnine ustrezno znižala.

IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
Predsednik ocenjevalne komisije: Matej Vozlič, univ.dipl.inž.arh., Član, podpredsednik ocenjevalne komisije: Tadej Beočanin, Župan Občine Ajdovščina, Članica: Irena Raspor, univ.dipl.inž.arh., Član: Viljem Fabčič, univ. dipl. inž. arh., Član: Rok Jereb, univ.dipl.inž.arh., Namestnica člana naročnika: Marica Žen Brecelj, univ.dipl.inž.arh., Namestnica člana ZAPS: Polona Filipič, univ.dipl.inž.arh., Poročevalka A: Špela Nardoni Kovač, univ.dipl.inž.arh., Skrbnica natečaja: Polona Marinček, univ.dipl.inž.kraj. arh.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.01.2017   00:00

Dodatne informacije:
Rok za postavljanje vprašanj 2.12. 2016
Rok za odgovore na vprašanja 9.12.2016
Rok za postavljanje formalnih vprašanj 2.1.2107
Rok za odgovore na formalna vprašanja
(6 dni pred oddajo) 4.1.2017

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA AJDOVŠČINA
Cesta 5. maja 6A
5270
Ajdovščina
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.11.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.11.2016   16:20
Javno odpiranje bo dne 10.1.2017 ob 17:00 uri na ZAPS, Vegova ulica 8, 1000 Ljubljana.

Datum objave: 09.12.2016   12:52
VPRAŠANJE
Spoštovani, posredujem tri vprašanja povezana z natečajem za ureditev mestnega jedra:
1. Celostna prometna strategija občine –Ker so prometna vprašanja ena od ključnih vprašanj natečaja prosimo za posredovanje delovnih gradiv v zvezi s celostno prometno strategijo za občino Ajdovščina, ki je v izdelavi, zlasti vizije in ciljev ter nabora ukrepov, ki se tičejo mestnega središča.
2. Parkirišče zahodno od Kaster (»za starim mlinom«) ki je v naravi že izvedeno in parkirišče severna od območja (»parkirišče ob OŠ3«), ki je načrtovano sta v podlogah sicer predstavljena v obliki pdf datoteke, nista pa zavedena v podlogah v dwg formatu. Tako prosimo za dopolnitev podlog z risbami teh parkirišč v dwg formatu.
3. Severno od obravnavanega območja je izvedena OŠ Danila Lokarja, ki pa je ni v DKN podlogah. Prosimo za neko obliko podloge skupaj z njeno zunanjo ureditvijo v dwg formatu.


ODGOVOR

1. Celostna prometna strategija občine –Ker so prometna vprašanja ena od ključnih vprašanj natečaja prosimo za posredovanje delovnih gradiv v zvezi s celostno prometno strategijo za občino Ajdovščina, ki je v izdelavi, zlasti vizije in ciljev ter nabora ukrepov, ki se tičejo mestnega središča.
Odgovor:
Trenutno je končana šele 1.faza prometne strategije. Oblikovanje vizije in ciljev je predvideno v 2. fazi , zato tega gradiva vam ne moremo še posredovati. Posredujemo vam le izseke Prometne strategije (analiza stanja prometa in poročilo o dosedanjem delu).
Priloga 1: 10_Ajd_prometna strategija_1A3_analiza stanja.pdf
Priloga 2: 10_Ajd_prometna strategija_1B3_poročilo2.JR.pdf
F_natečajne priloge-dopolnitev_koncno: objavljeno: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni

2. Parkirišče zahodno od Kaster (»za starim mlinom«) ki je v naravi že izvedeno in parkirišče severna od območja (»parkirišče ob OŠ3«), ki je načrtovano sta v podlogah sicer predstavljena v obliki pdf datoteke, nista pa zavedena v podlogah v dwg formatu. Tako prosimo za dopolnitev podlog z risbami teh parkirišč v dwg formatu.
Odgovor:
Ker sta se parkirišči (za Starim mlinom in pri OŠ 3) izvajali v času priprave geodetskega posnetka, nista mogli bili še zajeti, zato pošiljamo naknadno posnetke tudi teh območji (posebej in vključeno v prvi geodetski posnetek območja)
priloga 3: Parkirisce _Stari mlin_Ajdovscina.dwg
priloga 4: OŠ Ajdovščina_cesta.dwg
priloga 5: 1.Kastra_situacija Gromap 2014_dopolnjeno_8-12-16.dwg
F_natečajne priloge-dopolnitev_koncno: objavljeno: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni


3. Severno od obravnavanega območja je izvedena OŠ Danila Lokarja, ki pa je ni v DKN podlogah. Prosimo za neko obliko podloge skupaj z njeno zunanjo ureditvijo v dwg formatu.
Odgovor:
Objekt OŠ Ajdovščina je bil zaključen 1.9.2016, vris v kataster je še v teku . Posnetek objekta in prenovljene ceste prilagamo.
Priloga 4: OŠ Ajdovščina_cesta.dwg
F_natečajne priloge-dopolnitev_koncno: objavljeno: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualniDatum objave: 09.12.2016   12:53
VPRAŠANJE
Kakšno razmerje imajo društva, ki so trenutno nastajena v občinskih prostorih z občino glede teh prostorov? Ali je možna prestavitev teh prostorov okoli glavnega trga?

ODGOVOR

Društva uporabljajo prostore v občinskih objektih kot najemniki. Društva, ki delujejo v javnem interesu, imajo prostore v »neodplačni uporabi«. Prostori okrog trga so v privatni lasti, zato bi bili najemi teh prostorov verjetno v drugačnih razmerjih oz. za drugačne cene, kar pa za razna humanitarna društva ni sprejemljivo.

Datum objave: 09.12.2016   13:00
VPRAŠANJE
Kakšni so nameni občine z objektom nekdanje osnovne šole Danila Lokarja? Ali so možni posegi in nova namembnost?
Kakšno je lastništvo ograjenih vrtov na vzhodni strani starega zidu kastruma in ali je možen poseg v njih?
Market Fama. Ali je objekt popolnoma prazen in je možna uporaba za nove namene, kakšno je trenutno lastniško stanje?
Kakšna je potreba društev po novih prostorih?
Ali je možna odstranitev lokala v stolpu na Trgu prve slovenske vlade?
Kakšna je potreba parkirišč za namene prebivalcev v območju kastruma?
Kakšen je možen poseg v vzhodni zid, glede na zahteve zavoda za kulturno dediščino?


ODGOVOR
Kakšni so nameni občine z objektom nekdanje osnovne šole Danila Lokarja? Ali so možni posegi in nova namembnost?
Odgovor:
OŠ Danila Lokarja Ajdovščina je do 1.9.2016 delovala v treh objektih. S preselitvijo šole v nov objekt so bile tudi za bivše šolske objekte izdelane idejne zasnove (energetska prenova objektov), kjer je bilo predvideno, da se stavbo 1 ohrani za vzgojno izobraževalni program (vrtec/šola), stavba 2 se bo preuredila v glasbeno šolo, stavba 3 pa je predvidena za rušenje, saj ne izpolnjuje statično varnostnih zahtev.
Za območje Ceste 5.maja je bil v novembru 2016 zaključen natečaj za urbanistično, arhitekturno in krajinsko ureditev javnih površin. (natečajna dela so razstavljena v avli Dvorane 1.Slovenske vlade, v Ajdovščini, do 13.1.2017).

Kakšno je lastništvo ograjenih vrtov na vzhodni strani starega zidu kastruma in ali je možen poseg v njih?
Odgovor:
Večina ograjenih vrtov na vzhodni strani Kastre je v privatni lasti.
V sklopu teh vrtov je tudi Križajev vrt (vrt pok. Arhitekta Svetozarja Križaja, ki predstavlja tudi pomemben del njegove arhitekturne zapuščine,..)
Na priloženi sliki so označene parcele, ki so v lasti Občine Ajdovščina oz. so Javno dobro občine. Ostale površine so privatne.
Priloga 6: javne in občinske površine na območju obravnave.
F_natečajne priloge-dopolnitev_koncno: objavljeno: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni


Market Fama. Ali je objekt popolnoma prazen in je možna uporaba za nove namene, kakšno je trenutno lastniško stanje?
Odgovor:
Bivša trgovina Nanos je razdeljena na dva dela, en del je v lasti Fama d.o.o., kjer je (delujoča) trgovina (z mešanim blagom) in severni del objekta, ki je v lasti Investicijske nepremičnine d.o.o. v stečaju, ki je prazen.
Ti objekti so tudi del kompleksa Edlingovega dvorca.

Priloga 7: izsek iz diplomskega dela 2010/11, prof.Vodopivec, Domen Fučka: Idejna zasnova centralne knjižnice v prenovljenem Kompleksu nekdanje Edlingove graščine v Ajdovščini;
»…Lokacija kompleksa Edlingovega dvorca je stoletja zasedala pomembno mesto v razvoju in kulturnem oblikovanju naselja. V obdobju turških vpadov in obnove obzidja v 15. stoletju je prav dvorec družine Ellacher, ki je dobila Ajdovščino v fevd, prva pomembnejša stavba znotraj obzidja. Pod vladavino grofov Edling dvorec razširijo in pozidajo v baročnem stilu. Dvorec, rezidenca zemljiških gospodov, je močno vplival na oblikovanje notranje strukture naselja. Tako predstavlja stavbni kompleks zaključek osrednjega trga s tipično baročno centralno pozicijo in načrtovanimi tremi krili v obliki črke U. S svojo mogočno pojavo nesporno izraža simbolno moč in vzpostavlja jasno hierarhijo v prostoru. Stavba se odpira proti trgu in nadzoruje dogajanje na njem ter prebivalcu sporoča pomemben podatek o hierarhični družbeni ureditvi. Tudi po odhodu zemljiške gospode in ob spremembi družbenega sistema igra dvorec kot sedež okrajnega sodišča, nespremenjeno dominantno vlogo. Še po požigu in porušenju dela osrednjega reprezentenčnega krila dvorca v 2. svetovni vojni, se tedanja oblast zaveda pomena stavbe in vanjo namesti sedež varnostno obveščevalne službe, v severni trakt pa prvo povojno ljudsko knjižnico.
Simbolna moč lokacije se izgubi v 50. in 60. letih, ko z novo blagovnico pozidajo ostanke dvorca in del trga pred njim ter spremenijo dotedanjo kompozicijsko razporeditev stavbnih mas. Trg tako nima več jasne volumenske dominante, z umestitvijo stanovanjskega in trgovskega programa v ostanke dvorca pa izgubi tudi logično družbeno hierarhično ureditev.
Po odhodu večine trgovskih dejavnosti iz blagovnice konec 90. let stavba blagovnice je večinoma prazna. Današnje stanje je zgodovinska priložnost za ponoven premislek o vlogi in vrednosti kompleksa nekdanjega dvorca za nadaljnji mestni razvoj. Stavbni kompleks kot rezidenca gospode, ki ji Ajdovščina dolguje velik del zaslug za svoj razvoj in obstoj, si zasluži nekdanjo vlogo v prostoru in novo mesto v zavesti prebivalcev.
Dr. Igor Sapač v svojem pismu županu Ajdovščine g. Marjanu Poljšaku v zvezi z rušenjem in ponovno izgradnjo vrtnega zidu omenja problematiko kompleksa Edlingove graščine:
‘‘Problematika porušenega in ponovno zgrajenega dela vrtnega zidu kaže, da je najprej nujno treba celovito ovrednotiti ostanke dvorca v sklopu celotnega mestnega jedra in razmisliti o izdelavi natančnega ureditvnega načrta za to območje. Javna razprava bo morala odgovoriti na vprašanje ali je nadaljnje ohranjanje vrtnega zidu in ostankov dvorca sploh še smiselno, ali pa bi bilo nemara celo smiselno odstraniti med letoma 1968 in 1969 zgrajeni poslopji trgovske hiše Nanos in načrtovati novo stavbo, ki bi povzela gabarite porušenega osrednjega dela dvorca in ki bi povezala originalne ostanke dvorca v novo razumljivo celoto, s čemer bi območje vrtca z obzidjem dobilo nov pomen, osrednji mestni trg pa ponovno svojo identitetno najpomembnejši grajeni simbol. Vsekakor bo le ustrezna javna razprava lahko odgovorila na vprašanje kakšen naj bo pomen nekdanjega vrta dvorca v prihodnje in na kakšen način ohraniti in preurediti vrtno obzidje.’’
izsek iz pisma dr. Igorja Sapača županu Ajdovščine, g. Marijanu Poljšaku, z naslovom: Strokovno mnenje o kulturnozgodovinskem pomenu vrtnega zidu ob nekdanjem dvorcu v Ajdovščini v zvezi s porušitvijo in ponovno gradnjo njegovega dela v preteklih letih, 2011…«
F_natečajne priloge-dopolnitev_koncno: objavljeno: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni

Kakšna je potreba društev po novih prostorih?
Odgovor:
Društva uporabljajo občinske objekte (v mestu in na vaseh), ki pokrivajo vse trenutne prostorske potrebe.

Ali je možna odstranitev lokala v stolpu na Trgu prve slovenske vlade?
Odgovor:
Lokal v Stolpu (stolp štev.13), na Trgu 1.slovenske vlade je v privatni lasti, del zunanjega vrta pa je na javni površini.

Kakšna je potreba parkirišč za namene prebivalcev v območju kastruma?
Odgovor:
Za potrebe stanovalcev in obiskovalcev Kastre sta bila l.2015 zgrajena dodatna parkirišča na robovih in sicer na zahodu Kastre, ob Cesti 5.maja (ob OŠ stavba 3) in na vzhodu, za Starim mlinom.


Kakšen je možen poseg v vzhodni zid, glede na zahteve zavoda za kulturno dediščino?
Odgovor:
Priloga 8: izsek iz smernic za izdelavo idejne zasnove urejanja območja Starega mlina in Grajskega vrta, april 2008, ZVKD RS-Nova Gorica, ;
F_natečajne priloge-dopolnitev_koncno: objavljeno: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualniDatum objave: 14.12.2016   14:58
VPRAŠANJE
Lep pozdrav. Naprošamo vas za podaljšanje roka oddaje natečaja saj večina dela pade ravno v obdobje praznikov.

ODGOVOR
Rok za oddajo natečajnih elaboratov ostaja nespremenjen!Datum objave: 14.12.2016   14:59
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Prosili bi za prestavitev roka oddaje natečajnih elaboratov. Rok oddaje je zaradi praznikov in dopustov terminsko zelo neugoden. Zaradi, za Občino in celo Ajdovščino zelo pomembne teme, predlagamo, da se rok prestavi, saj se bodo le tako pridobile strokovno resnično primerne rešitve. Po pogovorih s stanovskimi kolegi pa bi tudi udeležba bila večja v kolikor bi bil datum oddaje ustreznejši. Hvala za razumevanje in lep pozdrav.


ODGOVOR
Rok za oddajo natečajnih elaboratov ostaja nespremenjen!Datum objave: 14.12.2016   14:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
po posvetovanju s stanovskimi kolegi, ki tudi nameravajo sodelovati na natečaju, vas naprošamo za podaljšanje roka saj je le ta nerodno postavljen ravno čez praznike.

ODGOVOR
Rok za oddajo natečajnih elaboratov ostaja nespremenjen!Datum objave: 14.12.2016   15:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Zanima nas, če je možno prestaviti datum oddaje natečajnih elaboratov? Rok za oddajo je zelo neugoden.

Hvala.

ODGOVOR
Rok za oddajo natečajnih elaboratov ostaja nespremenjen!Datum objave: 14.12.2016   15:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Glede na prihajajoče praznike ob koncu leta in posledično manjše število delovnih dni, me zanima, kaj je vplivalo na izbiro 10. januarja za rok oddaje natečaja?
Predvidevam, da se s podobnimi težavami in vprašanji ukvarja še kdo drugi od potencialnih sodelujočih, kar lahko vpliva na manjše število prispelih elaboratov, pomanjkanje delovnih dni v tem času pa se seveda lahko odraža tudi v manj dodelanih natečajnih rešitvah.
Z vidika številčnosti in raznolikosti nabora predlogov ter njihove kvalitete se mi zato zdi smiselno vprašanje oz. prošnja za zamik roka oddaje za en mesec - torej na začetek meseca februarja.

ODGOVOR
Rok za oddajo natečajnih elaboratov ostaja nespremenjen!
Datum objave: 14.12.2016   15:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Zanima me, če bi bilo možno rok za oddajo rešitev podaljšati npr. do konca meseca januarja 2017? Predvsem zaradi prazničnega obdobja, ki je pred nami...
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Rok za oddajo natečajnih elaboratov ostaja nespremenjen!
Datum objave: 14.12.2016   15:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima me, če je mogoča prestavitev roka za oddajo natečaja. Z ekipo se zaradi velike zasedenosti v tem času in prazničnega obdobja zelo težko usklajujemo za delo na natečaju kljub veliki želji za sodelovanje. Verjamemo, da lahko poznejši termin oddaje natečajnih nalog prinese več prostorsko kvalitetnejših rešitev.


ODGOVOR
Rok za oddajo natečajnih elaboratov ostaja nespremenjen!
Datum objave: 27.12.2016   13:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, zanima me kako izpolniti Prilogo 1: Kontakt.
Piše namreč: Naslov naj ne izdaja imena avtorja!
Kaj je mišljeno s tem? Lahko navedete konkreten (namišljeni) primer. Hvala

ODGOVOR
Avtorji natečajnega elaborata določijo zanesljivo kontaktno osebo, ki bo posredovala obvestila, dopolnitev, idp. v zvezi z natečajem. Kontaktna oseba naj ne izdaja identitete avtorja.
Datum objave: 04.01.2017   14:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na dejstvo, da natečaj obravnava zelo pomembno točko mesta, ki je v zadnjih desetletjih popolnoma izgubilo svojo identiteto, prosimo za podaljšanje roka za oddajo natečajnih elaboratov, kar bi zelo pripomoglo pri pridobitvi večjega števila kvalitetnih natečajnih rešitev, na podlagi katerih bo mogoča strokovna odločitev in izbira najustreznejše rešitve.ODGOVOR
Rok za oddajo natečajnih elaboratov ostaja nespremenjen!Datum objave: 04.01.2017   14:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ker smatram da je v interesu Občine Ajdovščina pridobiti kvalitetne in strokovne rešitve, prosim za podaljšanje roka za oddajo natečajnih elaboratov. Glede na mnoge natečaje v zadnjem obdobju, tudi organizirane s strani ZAPS-a ima natečaj za ureditev Kastre precej krajši rok za oddajo, ki ga še dodatno krnijo praznični decembrski dnevi.

Poleg tega je bilo v obdobju po objavljenem obvestilu o natečaju postavljenih večje število vprašanj morebitnih ponudnikov, ki so razreševala mnoge dileme iz prvotno objavljene razpisne dokumentacije in so bila odgovorjena šele 14.12.


ODGOVOR
Rok za oddajo natečajnih elaboratov ostaja nespremenjen!
Objavljeni odgovori dne 14.12.2016 so bili v povezavi z rokom oddaje natečajnih elaboratov.