Dosje javnega naročila 002918/2016
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: A-74/16; Obnova vozišča R2-413, odsek 1079 Zbilje - Vodice, od km 0,490 do km 1,223.
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 901.541,51 EUR

JN002918/2016-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 22.06.2016
JN002918/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.08.2016
JN002918/2016-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.08.2016
JN002918/2016-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.10.2016
JN002918/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 11.11.2016
JN002918/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.11.2016
JN002918/2016-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 19.05.2017
JN002918/2016-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 08.06.2017
Zahtevek za revizijo

    JN002918/2016-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Sabina Brodt
jn.drsi@gov.si
+386 014788336
+386 014788036

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-74/16; Obnova vozišča R2-413, odsek 1079 Zbilje - Vodice, od km 0,490 do km 1,223.
Referenčna številka dokumenta: 43001-137/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Obnova vozišča R2-413, odsek 1079 Zbilje - Vodice, od km 0,490 do km 1,223.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 505.298,13 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: odsek 1079 cesta R2-413 Zbilje - Vodice
II.2.4 Opis javnega naročila
Obnova vozišča R2-413, odsek 1079 Zbilje - Vodice, od km 0,490 do km 1,223.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN002918/2016-B01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 21.06.2016
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
09.11.2016
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
CVP d.o.o.
Tbilisijska ulica 81
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 235.455,36 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 505.298,13 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.11.2016