Dosje javnega naročila NMV468/2015
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Blago: Zaprta dostavna vozila
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 170.324,20 EUR

NMV468/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 29.01.2015
NMV813/2015 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 13.02.2015
NMV5614/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.09.2015
NMV5614/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.09.2015
    NMV468/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Blago

Zaprta dostavna vozila

Datum objave: 29. 1. 2015
Številka objave: NMV468/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, Kontakt: Miran Žnideršič, V roke: komisija za javna naročila, SI-5000 NOVA GORICA.
Tel. +386 53396600. Telefaks +386 53396705. E-pošta javna.narocila@elektro-primorska.si.
Internetni naslovi: http://www.elektro-primorska.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Vozilo z nizkimi emisijami opremljeno za meritve na kablovodih.
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: VOZILO Z NIZKIMI EMISIJAMI OPREMLJENO ZA MERITVE NA KABLOVODIH.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 34136200 (Zaprta dostavna vozila)
38341300 (Instrumenti za merjenje električnih veličin)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/1/1838-46215277838230935021/2_Vozilo
_za_meritve_na_kablovodih.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 17. 2. 2015
Čas: 11:30
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 17. 2. 2015
Čas: 12:30
Kraj: Elektro Primorska, Erjavčeva 22, Nova Gorica.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 7. 2. 2015
Čas: 10:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 28. 1. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV813/2015, Zaprta dostavna vozila; datum objave: 13. 2. 2015
  • NMV5614/2015, Blago: Zaprta dostavna vozila; datum objave: 7. 9. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.02.2015   15:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Prosimo vas za naslednja dodatna pojasnila iz MAPE 2 razpisne dokumentacije:

Iz opisa ni jasno, kaj je del celotnega merilnega sistema, ki se ga upravlja preko kontrolne plošče, in kaj so samostojne (prenosne) merilne naprave, ki delujejo neodvisno. Prosimo za bolj natančen opis.

V točki 13 Sistem kabelskih bobnov z priključni kabli je zahteva (50 m visokonapetostni kabel tip:HK 10/6-80, 50 m napajalni kabel tip: XYMMK35 3x2,5 mm, 50 m ozemljitveni kabel P/F Cu 16 mm2, 25 m pomožna ozemljitvena žica Cu 2,5 mm2), Navedene so interne oznake določenega proizvajalca, zato prosimo za podroben opis vaših zahtev.

V točki 1 zahtevate Okno v drsnih vratih na desni strani in okno na levi strani. To je v nasprotju s pravilnikom o prekategorizaciji vozil (UL 70/2008), ki v 3 členu ne dovoljuje okna v bočnih vratih in stenah tovornega prostora, kar pomeni da posledično ni mogoče pridobiti vpisa predelave/nadgradnje v homologacijo, glede na opis vozila v točki 1. Prosimo za ustrezen popravek RD, da vozilo lahko odstopa od zahtev v dokumentaciji če bo takšna zahteva za pridobitev homologacije s strani organa, ki homologacije izdaja.

V točki 2 za generator zahtevate (izhodna napetost AC: 230V, frekvenca: 50 Hz in moč min 3.5 kVA stalno, max. 6 kVA), Ali je moč generatorja lahko manjša, v kolikor je poraba ponujenega merilnega sistema manjša, npr. 2,5 kVA kontinuirane moči?

V točki 4 Upravljalni sistem zahtevate (Varnostna kontrolna enota za vklop/izklop visoke napetosti, izklop v sili in varnostna funkcija, Centralno krmiljenje za ehometer TDR za vse metode pred-lociranja napake , Centralno krmiljenje za VLF testno napravo za preskušanje z visoko napetostjo, Ročno upravljane različnih naprav (udarni generator, avdio-tonski generator,..). Iz opisa v točki 4 je razvidno, da sistem za upravljanje merilnih naprav za nekatere naprave dovoljuje centralno upravljanje, za druge pa ročno. Ali je sprejemljiva ponudba, ki vsebuje centralno enoto za upravljanje, vendar ne v navedeni kombinaciji ročnega in centralnega upravljanja?

V točki 4 Upravljalni sistem zahtevate (Računalniško krmiljen TDR ( Ehometer zasnovan na Windows operacijskem sistemu) mora biti zasnovan kot osnovni sistem za krmiljenje vseh metod za pred-lokacijo okvare na kablu). Ali je možno ponuditi ehometer (točka 4), ki temelji na operacijskem sistem (Lynux) in ne Windows?

V točki 5 Preizkušanje kablov zahtevate (Največja izhodna napetost: 80 kV DC, Največji izhodni tok: pri 80 kV – 0,8 mA, Tok v kratkem stiku: 20 mA, Dimenzije maksimalne: 495x460x285mm ŠxVxG , Teža: 25 kg, Nastavljiva izhodna napetost, Zaščita v primeru kratkega stika, Enota za samodejno razelektritev, Odčitavanje izhodnega toka v 6 območjih med 1 μA in 100 mA, Varnostna krmilna enota v skladu z DIN VDE 0104, Ločljivost 20 nA). Opis naprave za preizkušanje kablov z DC napetostjo v točki 5 zelo precizno (v mm, g in μA) opisuje izključno en proizvod na tržišču. Glede na to da je DC preizkušanje na NN in SN kablih dovoljeno le še na papirno oljni izolaciji nas zanima ali je sprejemljiva naprava, ki ustreza primarnim tehničnim zahtevam (izhodna napetost, tok, prenosljivost), vendar pa odstopa od zgoraj omenjenih preciznih merah?

V točki 7 Pred-lociranje napake na kablu zahtevate (Na operacijskem sistemu Windows zasnovan sistem mora omogočati enostavno in hitro uporabo ter delo z njim. Zaslon TFT LCD, diagonale najmanj 15˝ mora omogočati prikaz najmanj treh rezultatov hkrati. Funkcije: 3 fazna meritev in prikaz rezultatov na zaslon, Pomnilnik za >100.000 meritev (omejitev s kapaciteto trdega diska), TDR izhodni impulz med 20 in 160 V, Zasilna napajalna enota (UPS)). Opis ehometra v točki 7 zelo precizno in z izrazi, ki so registrirane tržne znamke enega proizvajalca opisuje izključno en proizvod na tržišču. Ali je sprejemljiva naprava, ki ustreza primarnim tehničnim zahtevam (domet, zaslon, vzorčenje) in podpira merilne metode, vendar ne pod imeni, ki so navedena v dokumentaciji?

V točki 8 Udarni generator zahtevate (Nastavljiva izhodna napetost od 0 do 100 %, Enkraten impulz ali ponovljiv - v dveh območjih (10 ali 20 imp/min), 2 napravi za samodejno razelektritev, Zanesljivo solenoidno udarno stikalo, Samostojen sistem in naprava za zaščitno ozemljitev). Ali je sprejemljiva naprava, ki ustreza primarnim tehničnim zahtevam udarnega generatorja (točka 8 - napetostna področja, energija), vendar je tehnološko drugače koncipirana – drugačna rešitev samodejne razelektritve. drugačno udarno stikalo, takt impulzov prosto nastavljiv i ne le v dveh stopnjah, drugače rešen DC izhod, ipd?

V točki 9 Sistemska spojna enota zahtevate (Spojna enota mora omogočiti lokacijo napake glede na metodo s sekundarnim impulzom (SIM) in napredno metodo z več impulzi (MIM, Advanced SIM) z uporabo TDR Ehometra in udarnega generatorja). Opis spojne enote v točki 9 zelo precizno in z izrazi, ki so registrirane tržne znamke enega proizvajalca opisuje izključno en proizvod na tržišču. Ali je sprejemljiva naprava, ki ponuja primarne metode, vendar ne pod imeni, ki so navedena v dokumentaciji?

V točki 10 Naprava za iskanje napak na plašču zahtevate (Merjenje napak kablov in napak na plašču kablov do 10 kV, Merjenje upornosti, Pred-lokacija napak na kablu in plašču z visoko preciznim merilnim mostičem po »Murray in Glaser« metodi do 10 kV, z omejitvijo toka, Precizno lociranje napake na plašču, Vgrajena razelektritvena enota, Brezstopensko nastavljanje napetosti med 0 in 10 kV, Baterijsko in omrežno napajanje, Enostaven za uporabo, Definiranje kabelskih odsekov, prenosna samostojna enota, teža pod 20kg). Ali je sprejemljiva naprava ki ustreza tehničnim zahtevam iz točke 10 vendar je težja?

V točki 11. Trasiranje kablov in lociranje napake na njih zahtevate (Avdio-frekvenčni oddajnik mora biti omrežno napajan. Z njim se vsili avdio-frekvenčni signal v kabel kar nato omogoča trasiranje le tega ter izmera na kateri globini se nahaja. Mora omogočati tudi trasiranje kovinskih cevi. Specifikacije: možnost izbire izhodne moči 600 VA in 60 VA, največja izhodna moč do 600 VA, Ročna in samodejna prilagoditev impedance kabla, Kontinuiran ali pulzni način delovanja, 2 izhodni frekvenci 2kHz in 10kHz). Iz opisa tonskega generatorje je razvidno da mora omogočat določanje trase in globine kablov in cevi. Za to nalogo običajno zadošča moč 5 do 10 W pri nižjih frekvencah in 3 do 5W pri frekvencah nad 10 kHz, zato nas zanima ali je sprejemljiv tudi kak tonski generator manjše moči?

V točki 12 Vgradnja opreme zahtevate (Naprave morajo biti vgrajene v 19“ ohišje. 19“ stojalo s predalniki mora omogočati shranjevanje pribora). Glede na to, da bo oprema trajno vgrajena v vozilu, nas zanima ali je lahko okvir v katerem je nameščena oprema tudi drugih dimenzij, oziroma s čim je pogojena širina 19 palcev, kakor je zahtevano v točki 12?

Hvala za odgovore in lep pozdrav!


ODGOVOR:
Odgovori sledijo po vrstnem redu vprašanj

Samostojne enote so: Udarni generator, Audio-frekvenčni generator, naprava za iskanje napak na plašču kablovoda in naprava, ki nam da visoko DC napetost.

Visokonapetostni kabel 80 kV, jedro 10 mm2, plašč 6 mm2
Napajalni kabel: fleksibilen, odporen na mehanske in kemične vplive, preseka 3x2,5 mm2

Okno na drsnih vratih je zahtevano zaradi večje varnosti pri delu (vizuelni pregled instrumentov iz zunanjosti vozila). Po naših podatkih je predelava v zahtevano vozilo in pridobitev ustreznih listin (homologacije) možna.

Moč generatorja mora biti skladna s podanimi zahtevami naročnika.

Ne. Samostojne enote morajo omogočiti ročno delovanje, neodvisno od centralnega upravlja.

Računalniško krmiljen TDR Ehometer mora biti zasnovan na Windows operacijskem sistemu

Naprava mora generirati 7 x Uo DC. Navedena dimenzija in teža je zaželjena, vendar ni pogojena.

Lahko ponudite napravo, ki ustreza minimalnim tehničnim zahtevam za funkcionalnost.

Udarni generator naj ima tri napetostna območja, 1500 J energije izhodnega impulza in naj bo sposobno generirati 20 ali 30 impulzov/min.

Lahko ponudite napravo, ki ustreza minimalnim tehničnim zahtevam za funkcionalnost

Glede na to, da je naprava prenosna ima max. teža naprave pomembno vlogo, zato je naročnik ne bo spreminjal.

Glede na dolžine kabelskih vodov, mora imeti naprava zahtevano moč.

Naročnik ne pogojuje velikosti ohišja. Ohišje mora biti ustrezno, da je omogočena vgradnja, rokovanje in varen transport.


Datum objave: 11.02.2015   15:10
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Je zahteva "Nosilnost min. 3000 kg" pravilna ?

ODGOVOR:
Skupna teža vozila ( vozilo in merilna oprema ) ne sme preseči 3500 kg, da je dovoljena vožnja z B kategorijo vozniškega dovoljenja.

NAROČNIK HKRATI DOLOČA TUDI MAKSIMALNO VIŠINO VOZILA, KI JE 215 CM !!

Datum objave: 11.02.2015   15:10
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
na strani 3 razpisne dokumentacije je navedeno:
"Ponudbena dokumentacija mora biti podpisana s stani osebe ali oseb, ki so pravnomočno pooblaščene za podpis v imenu ponudnika.

Ali to pomeni da morajo ponudbo podpisati vsi podpisniki, ki so pravnomočno pooblaščeni za podpis ?

ODGOVOR:
Dovolj je, da ponudbo podpiše ena pooblaščena oseba ponudnika.

Datum objave: 04.03.2015   08:33
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

1. Vprašanje:
Ali je možno ponuditi ehometer (točka 4), ki ne temelji na operacijskem sistemu Windows? Tehnološko gledano je platforma na kateri je zasnovan ehometer (TDR) irelevantna, saj gre le za aplikacijo, ki teče bodisi v Windows ali Lynux ali kakem drugem operacijskem sistemu, ki sam kot tak ne prinaša neke prednosti. Zato nas zanima ali je za naročnika sprejemljiva naprava, temelječa na operacijskem sistem Lynux, ki pa ima v standardnem paketu priložen tudi program, ki omogoča arhiviranje in obdelavo meritev v Windows okolju, ter prenos shranjenih meritev bodisi z računalnika na ehometer, kakor tudi obratno?


2. Vprašanje:
Za točko 10 razpisne dokumentacije (Naprava za iskanje napak na plašču) nudimo napravo, ki ustreza tehničnim zahtevam, katere teža je 25 kg, v standardnem Peli Case ohišju s koleščki in zložljivo ročico, ki je kot taka ravno tako zelo prenosna in mobilna. Ali v tem primeru sprejemate navedeno odstopanje?


3. Vprašanje:
Za točko 11 razpisne dokumentacije (Avdio-frekvenčni oddajnik) nudimo tonski generator moči 200 W oziroma kot alternativo 500 W, za katerega menimo da ustreza potrebam, saj zadostuje za trasiranje kablov do dolžine 800 km pri običajnih pogojih. Ali je tak tonski generator sprejemljiv naročniku?

Hvala za odgovore in lep pozdrav!


ODGOVOR:
1.Naročnik dopušča možnost ponudbe ehometra, ki temelji na operacijskem sistemu Lyinux, s tem, da je omogočeno izvajanje meritev tudi v primeru nedelovanja (okvare) operacijskega sistema. Naročnik zahteva, da se v tem primeru nudi tudi aplikacija, ki omogoča prenos podatkov v Windows okolje in obratno. Ponudnik mora izpolnjevanje navedenih pogojev potrditi s posebno izjavo.S tem odgovorom se spreminja tudi pododgovor št. 6 v odgovoru št. 1.

2.Naročnik dopušča možnost, da ponudnik lahko ponudi napravo za iskanje napak na plašču, katere masa ne sme presegati 25 kg.S tem odgovorom se spreminja tudi pododgovor št. 11 v odgovoru št. 1.

3. Za naročnika je sprejemljiv tonski generator moči min 500 W, ki mora ustrezati minimalnim tehničnim zahtevam za funkcionalnost.


Datum objave: 04.03.2015   08:33
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

1. Vprašanje:
Ali je možno ponuditi ehometer (točka 4), ki ne temelji na operacijskem sistemu Windows? Tehnološko gledano je platforma na kateri je zasnovan ehometer (TDR) irelevantna, saj gre le za aplikacijo, ki teče bodisi v Windows ali Lynux ali kakem drugem operacijskem sistemu, ki sam kot tak ne prinaša neke prednosti. Zato nas zanima ali je za naročnika sprejemljiva naprava, temelječa na operacijskem sistem Lynux, ki pa ima v standardnem paketu priložen tudi program, ki omogoča arhiviranje in obdelavo meritev v Windows okolju, ter prenos shranjenih meritev bodisi z računalnika na ehometer, kakor tudi obratno?


2. Vprašanje:
Za točko 10 razpisne dokumentacije (Naprava za iskanje napak na plašču) nudimo napravo, ki ustreza tehničnim zahtevam, katere teža je 25 kg, v standardnem Peli Case ohišju s koleščki in zložljivo ročico, ki je kot taka ravno tako zelo prenosna in mobilna. Ali v tem primeru sprejemate navedeno odstopanje?


3. Vprašanje:
Za točko 11 razpisne dokumentacije (Avdio-frekvenčni oddajnik) nudimo tonski generator moči 200 W oziroma kot alternativo 500 W, za katerega menimo da ustreza potrebam, saj zadostuje za trasiranje kablov do dolžine 800 km pri običajnih pogojih. Ali je tak tonski generator sprejemljiv naročniku?

Hvala za odgovore in lep pozdrav!


ODGOVOR:
1.Naročnik dopušča možnost ponudbe ehometra, ki temelji na operacijskem sistemu Lyinux, s tem, da je omogočeno izvajanje meritev tudi v primeru nedelovanja (okvare) operacijskega sistema. Naročnik zahteva, da se v tem primeru nudi tudi aplikacija, ki omogoča prenos podatkov v Windows okolje in obratno. Ponudnik mora izpolnjevanje navedenih pogojev potrditi s posebno izjavo.S tem odgovorom se spreminja tudi pododgovor št. 6 v odgovoru št. 1.

2.Naročnik dopušča možnost, da ponudnik lahko ponudi napravo za iskanje napak na plašču, katere masa ne sme presegati 25 kg.S tem odgovorom se spreminja tudi pododgovor št. 11 v odgovoru št. 1.

3. Za naročnika je sprejemljiv tonski generator moči min 500 W, ki mora ustrezati minimalnim tehničnim zahtevam za funkcionalnost.