Dosje javnega naročila NMV3771/2015
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Blago: Energetski števci
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti

NMV3771/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.06.2015
NMV4009/2015 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 02.07.2015
NMV5635/2015 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 08.09.2015
    NMV3771/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Blago

Energetski števci

Datum objave: 19. 6. 2015
Številka objave: NMV3771/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, Kontakt: Miran Žnideršič, V roke: komisija za javna naročila, SI-5000 NOVA GORICA.
Tel. +386 53396600. Telefaks +386 53396705. E-pošta javna.narocila@elektro-primorska.si.
Internetni naslovi: http://www.elektro-primorska.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Kombinirani elektronski števci
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Dobava trifaznih statičnih števcev z GPRS komunikacijskim vmesnikom. Natančnejši opis je v razpisni dokumentaciji.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 38551000 (Energetski števci)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/6/1838-77071759344388806537/Razpisna
_dokumentacija_za__KOMBINIRANI_STEVCI.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 16. 7. 2015
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 16. 7. 2015
Čas: 10:30
Kraj: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 6. 7. 2015
Čas: 10:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 19. 6. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.06.2015   09:38
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Vljudno prosimo, da se reference ponudnika spremenijo v reference proizvajalca, saj v tem primeru dobite več konkurenčnih ponudb za konkurenčno ceno. Hvala za hiter odgovor.

ODGOVOR:
Naročnik zahtev na obrazcu referenc ne bo spreminjal. Kot je navedeno v točki 2.10.12. je potrebno predložiti reference blaga, ki jih potrdi končni kupec.

Datum objave: 23.06.2015   09:40
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
12. Seznam o že izvedenih dobavah.
Ponudniku se prizna sposobnost, v kolikor dostavi potrjene reference za blago, ki ga ponuja, katero je bilo v obdobju od 1.1.2011 do roka za oddajo ponudb, dobavljeno končnim kupcem na področju ENTSO-E in se nanaša na dobavo v skupni vrednosti najmanj 50.000,00 EUR (brez DDV).

Vljudno prosimo, da se dovoli priložiti SAMO referenčna lista proizvajalca, namesto potrjene reference ponudnika. Pred nekaj tedni je potekalo zbiranje ponudb za števce na ELESU in je bilo dovoljeno priložiti samo referenčno listo proizvajalca, kar tudi vam omogoča nakup kvalitetne opreme po konkurenčnih cenah.

ODGOVOR:
V zvezi z zahtevanimi referencami je naročnik podal odgovor že pri prvem vprašanju.

Datum objave: 24.06.2015   12:09
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V kolikor proizvajalca navedemo kot podizvajalca v tem primeru če prav razumemo se reference ponudnika in podizvajalca (proizvajalca) seštevajo.

ODGOVOR:
Da, skladno z določili ZJNVETPS.

Datum objave: 29.06.2015   10:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

v tehničnih zahtevah piše, da morajo biti števci opremljeni z veljavnim žigom USM? Kaj to pomeni?

ODGOVOR:
Skladno s Pravilnikom o postopku overitve meril, morajo vsa merila, preden se dajo v uporabo imeti ustrezno overitev s strani akreditirane organizacije.
Naša zahteva je , da morajo biti ponujeni števci opremljeni z ustreznim žigom ali nalepko o opravljenem prvem pregledu.


Datum objave: 02.07.2015   14:32
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

pri tehničnih zahtevah pri števcu 5.1 zahtevate komunikacijski protokol IEC1107 in DLMS, pri števcu 5.2 pa DLMS.

Ali dovoljujete pri obeh števcih zgolj komunikacijski protokol IEC1107?ODGOVOR:
Primarno je zahtevan komunikacijski protokol DLMS, skladno z zahtevo SONDO- Nabor merilne opreme.

Datum objave: 03.07.2015   10:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

V SONDO v 43. členu piše, da je potrebno zadovoljiti znaslednjo zahtevo:
-aplikacijski nivo: DLMS/COSEM protokol, SIST EN 62056-21.

Protokol IEC1107 je "staro" ime za SIST EN 62056-21.

Ali dovoljujete pri obeh števcih zgolj ta -SIST EN 62056-21 komunikacijski protokol, ki je skladen s SONDO?ODGOVOR:
Kot je navedeno v tehnični zahtevi mora števec omogočiti komuniciranje po DLMS/COSEM protokolu.