Dosje javnega naročila 800963/2016
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Blago: Transformatorji
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 55.595,40 EUR

NMV963/2016 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.02.2016
NMV1248/2016 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 01.03.2016
JN001090/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.05.2016
JN001090/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.06.2016
Zahtevek za revizijo
    NMV963/2016 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Blago

Transformatorji

Datum objave: 18. 2. 2016
Številka objave: NMV963/2016


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, Kontakt: Miran Žnideršič, V roke: komisija za javna naročila, SI-5000 NOVA GORICA.
Tel. +386 53396600. Telefaks +386 53396705. E-pošta javna.narocila@elektro-primorska.si.
Internetni naslovi: http://www.elektro-primorska.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: DVA ENERGETSKA TRANSFORMATORJA 1600 KVA
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Dobava dveh energetskih transformatorjev moči 1600 kVA.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 31170000 (Transformatorji)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2016/2/1838-21250000077818802073/Razpisna
_dokumentacija_za_energetski_transformator_1600_kVA.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 9. 3. 2016
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 9. 3. 2016
Čas: 10:30
Kraj: Elektro primorska d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica (sejna soba).
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 29. 2. 2016
Čas: 10:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 17. 2. 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.02.2016   15:35
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Ponudnik na obrazcu 6.1. potrdi reference za energetske transformatorje 21/0,42kV in 1600kVA ali več. To se pravi da se kot ustrezna referenca štejejo vsi transformatorji, ki imajo enake ali višje vrednosti od zahtevanih?

ODGOVOR:
Referenca se bo upoštevala za transformatorje SN/0,42kV (20/0,4), moči 1000 kVA in več..
SN pomeni nazivno napetost od 1 kV do 35 kV.


Datum objave: 23.02.2016   15:35
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo vas, da spremenite referenčni pogoj za ponudnika in sicer iz:
Ponudniku se prizna sposobnost v kolikor dostavi potrjene refernce, da je v obdobju od.1.1.2013 do roka za oddajo ponudb, dobavil končnim kupcem na področju ENTSO-E najmanj 2 kosa energetskih transformatorjev s prestavnim razmerjem 21/0,42kV in nazivne moči najmanj 1600kVA
spremenite na:
Ponudniku se prizna sposobnost v kolikor dostavi potrjene refernce, da je v obdobju od.1.1.2013 do roka za oddajo ponudb, dobavil končnim kupcem na področju ENTSO-E najmanj 2 kosa energetskih transformatorjev s prestavnim razmerjem 21 (10,5)/0,42kV in nazivne moči najmanj 1000kVA ali več.

S tem bi omogočili sodelovanje na JNMV večim ponudnikom in s tem pridobili tudi konkurenčnejše ponudbe.

Lep pozdrav.


ODGOVOR:
Odgovor podan v odgovoru št. 1

Datum objave: 23.02.2016   15:41
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo vas, da spremenite referenčni pogoj za ponudnika in sicer iz:
Ponudniku se prizna sposobnost v kolikor dostavi potrjene refernce, da je v obdobju od.1.1.2013 do roka za oddajo ponudb, dobavil končnim kupcem na področju ENTSO-E najmanj 2 kosa energetskih transformatorjev s prestavnim razmerjem 21/0,42kV in nazivne moči najmanj 1600kVA
spremenite na:
Ponudniku se prizna sposobnost v kolikor dostavi potrjene refernce, da je v obdobju od.1.1.2013 do roka za oddajo ponudb, dobavil končnim kupcem na področju ENTSO-E najmanj 2 kosa energetskih transformatorjev s prestavnim razmerjem 21 (10,5)/0,42kV in nazivne moči najmanj 1000kVA ali več.

S tem bi omogočili sodelovanje na JNMV večim ponudnikom in s tem pridobili tudi konkurenčnejše ponudbe.

Lep pozdrav.


ODGOVOR:
Spoštovani.

Glede referenc je vse pojasnjeno v prejšnjih odgovorih.

Različna temperaturna območja so zaradi občutljivejših komponent v krmilni omarici.

IP zaščita je pri krmilni omarici zahtevana zaradi izvedbe prezračevanja in preprečitev vdora vode ter prahu.

Tehnična dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku. V kolikor so poročila tipskih preizkusov v ang. jeziku, jih ni potrebno prevajati.

Datum objave: 23.02.2016   20:36
Prosimo vse zaiteresirane ponudnike, da odgovora št. 6 ne upoštevajo.
Na predmetno vprašanje je odgovorjeno v odgovoru št. 2.
Za nastalo napako se opravičujemo.

Datum objave: 01.03.2016   08:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani.

1. Opazili smo, da je zahteva po izguah v tehnični tabeli na strain 14. neustrezna saj zahtevate A0Ck, kar ni v skladu z novo EU uredbo št. 548/2014.
Prosim za pojasnilo, ali je potrebno ponuditi transformatorja z A0Bk izgubnim razredom kot zahteva direktiva?

2. V točki VI. na strain 13 je podana zahteva, da ima transforamtor NN navitje izvedeno iz bakrenih žič. Ali lahko ponudimo transformator z ALU NN navitjem?

3. Ali lahko ponudimo potrjene reference končnega kupca na podobnih obrazcih, ki vsebujejo vse podatke, ki jih zahtevate tudi vi na obrazcu PRILOGA 6.1?

Lep pozdrav.


ODGOVOR:
1. Kratkostične izgube morajo biti v razredu Bk ( to je do 14000 W )
Izgube praznega teka pa v razredu A0 ( to je do 1200 W )

2. Ne.

3. Da. Obrazci morajo zajemati vse zahtevane podatke, ki so zahtevani na obrazcu v razpisni dokumentaciji.


Datum objave: 01.03.2016   08:49
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani naročnik.

V kolikor želi naronik prihraniti pri ceni transformatorja predlagamo, da odobri izvedbo navitij iz aluminija, ki je trenutno tehnološki trend izdelave transformatorjev in omogoča znatni prihranek pri enaki kvaliteti.

Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Odgovor že podan v odgovoru št 3, točka 2.


Datum objave: 01.03.2016   08:50
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani.

Prosimo vas, da glede na to, da ima transformator MIDEL olje, da odobri malenkost večje dimenzije transformatorja:
2210 x 1350 x 1860 (D x Š x V do kotla).

Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Zaradi prostorske stiske naročnik ne bo spreminjal dovoljenih maksimalnih dimenzij transformatorje.