Dosje javnega naročila NMV1321/2015
Naročnik: OBČINA KRANJSKA GORA 
Gradnje: Gradbena dela, dela na temeljenju in dela na zgornjem ustroju daljinskih cest in cest
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti

NMV1321/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.03.2015
NMV2430/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.05.2015
    NMV1321/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Gradnje

Gradbena dela, dela na temeljenju in dela na zgornjem ustroju daljinskih cest in cest

Datum objave: 12. 3. 2015
Številka objave: NMV1321/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): OBČINA KRANJSKA GORA, KOLODVORSKA ULICA 1B, Kontakt: Bojana Hlebanja, SI-4280 KRANJSKA GORA.
Tel. +386 45809800. Telefaks +386 45809824. E-pošta hlebanja@kranjska-gora.si.
Internetni naslovi: http://www.obcina.kranjska-gora.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Obnova ceste JP689913 v Gozd Martuljku.
I.3)VRSTA NAROČILA: Gradnje.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Predmet javnega naročila je asfaltiranje dela ceste JP689913 v Gozd Martuljku v dolžini 312 m. Predhodno se izvede nova energetsko varčna javna razsvetljava ter uredi meteorna kanalizacija.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 45233000 (Gradbena dela, dela na temeljenju in dela na zgornjem ustroju daljinskih cest in cest)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije: http://www.obcina.kranjska-gora.si
I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 1. 4. 2015
Čas: 12:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 1. 4. 2015
Čas: 12:15
Kraj: Sejna soba Občine Kranjska Gora, Kolodvorska 1b.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 23. 3. 2015
Čas: 10:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 12. 3. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV2430/2015, Gradnje: Gradbena dela, dela na temeljenju in dela na zgornjem ustroju daljinskih cest in cest; datum objave: 6. 5. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.03.2015   12:02
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Razpisna dokumentacija ni objavljena!!

ODGOVOR:
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Kranjska Gora.

Datum objave: 17.03.2015   11:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

Pozdrav,
Prosimo za umik pogojev iz razpisne dokumentacije in sicer

2.3.2. Ponudnik razpolaga s stroji in napravami (finišer, valjar, ipd.), ki so potrebni za izvedbo
predmetnega naročila.
(dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev – Obr. – 4.5. (izpolnjen, žigosan
in podpisan), v kolikor ponudnik nima svoje mehanizacije je potrebno priložiti
pogodbo o najemu opreme!);
2.3.3. Ponudnik ima lastno asfaltno bazo iz katere bo dobavil asfalt za izvedbo predmetnega
naročila.
(dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev – Obr. – 4.6. (izpolnjen, žigosan
in podpisan), v kolikor ponudnik nima svoje asfaltne baze je potrebno priložiti
podpisano pismo o nameri za dobavo asfalta!)


Glede na to, da zahtevate POTRJENO referenco, kjer moramo točno napisati kvadraturo izvedenih asfaltiranih del, pomeni, da smo dela kvalitetno izvedli neglede na to ali imamo finišerje, valjarje itd.in asfaltnim bazam pa je v interesu, da prodajo svoje proizvode, saj zato pa so.

Gradbena podjetja imamo za ta dela podizvajalce, s katerim pred izvedbo sklenemo pogodbe.
Še sva asfalterska dela smo kvalitetno opravili BREZ dokazil o delovnih strojih in potrdilih asfaltnih baz, da bomo dobili asfalt.

Lepo prosim, kaj vse se še boste spomnili...????!!!


Lep pozdravODGOVOR:
Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije. Za izvedbo predmetnega naročila je potrebno, da ponudnik razpolaga s stroji in napravami, ki so potrebni za izvedbo le – tega ter zagotovilom, da bo, v primeru pridobitve tega javnega naročila, lahko zagotovil dobavo asfalta.