Dosje javnega naročila NMV601/2016
Naročnik: TEB d.o.o. 
Storitve: Storitve tehničnega testiranja, analize in svetovanja
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 118.713,32 EUR

NMV601/2016 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.02.2016
NMV1055/2016 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.02.2016
NMV1055/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.03.2016
    NMV1055/2016 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA MALE VREDNOSTI

Storitve

Storitve tehničnega testiranja, analize in svetovanja

Datum objave: 23. 2. 2016
Številka objave: NMV1055/2016


Podatki o obvestilu o naročilu, na katero se nanasa to obvestilo o oddaji naročila:
NMV601/2016, Storitve: Storitve tehničnega testiranja, analize in svetovanja; datum objave: 2. 2. 2016 (NMV1)
Naročnik: TEB d.o.o., Cesta prvih borcev 18, SI-8280 Brestanica, kontakt: Nataša Jakoš, tel.: +386 74816129, telefaks: +386 74922262, e-pošta: natasa.jakos@teb.si

Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE: TEB d.o.o., Cesta prvih borcev 18, Kontakt: Nataša Jakoš, SI-8280 Brestanica.
Tel. +386 74816129. Telefaks +386 74922262. E-pošta natasa.jakos@teb.si.
Internetni naslovi: http://www.teb.si
I.2)NAZIV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Periodične meritve VN opreme v letu 2016 in 2017.
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O OKVIRNEM SPORAZUMU ALI DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU:Če se obvestilo nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma, s koliko ponudniki je ta sklenjen?V okvirnem sporazumu so opredeljeni vsi pogodbeni pogoji, zato se bodo posamezna naročila oddajala brez ponovnega odpiranja konkurence med strankami okvirnega sporazuma:I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Izvajanje periodičnih meritev, preizkusov in analiz za diagnosticiranje stanja VN opreme, analiza olja, kontrola ozemljitvenega in strelovodnega sistema za leto 2016 in 2017.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 71600000 (Storitve tehničnega testiranja, analize in svetovanja)
I.7)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČIL:I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)INFORMACIJE O ELEKTRONSKI DRAŽBI Uporabljena je elektronska dražba: ne.
I.10)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
I.11)PREJŠNJE OBJAVE V ZVEZI Z ISTIM NAROČILOM NA PORTALU JAVNIH NAROČIL: Številka objave na Portalu javnih naročil: NMV601/2016 z dne 2. 2. 2016
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 23. 2. 2016
SKLOP ŠT.
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 18. 2. 2016
2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR, Hajdrihova ulica 2, SI-1000 Ljubljana.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 104000,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 97306,00 EUR, brez DDV
Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma: 24 mesecev.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA