Dosje javnega naročila NMV2092/2016
Naročnik: SŽ - VIT, d.o.o. 
Blago: Tirna vozila in njihovi deli
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti

NMV2092/2016 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.03.2016
JN001892/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.05.2016
    NMV2092/2016 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Blago

Tirna vozila in njihovi deli

Datum objave: 30. 3. 2016
Številka objave: NMV2092/2016


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): SŽ - VIT, d.o.o., Zaloška cesta 217, Kontakt: Sandi Mesarič, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 12914532. Telefaks +386 12914833. E-pošta sandi.mesaric@slo-zeleznice.si.
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: IGBT moduli.
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Nakup 54 kosov IGBT modulov.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 34600000 (Tirna vozila in njihovi deli)
31700000 (Elektronske, elektromehanske in elektrotehniške potrebščine)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2016/3/13692-99270833359613335704/IGBT_mo
duli.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 15. 4. 2016
Čas: 8:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 15. 4. 2016
Čas: 9:00
Kraj: Slovenske železnice d.o.o.
Kolodvorska 11
1506 Ljubljana
sejna soba 606
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 8. 4. 2016
Čas: 11:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 30. 3. 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.