Dosje javnega naročila 801940/2016
Naročnik: ELEKTRO GORENJSKA, d.d 
Blago: Motorna vozila
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 132.853,00 EUR

NMV1940/2016 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 25.03.2016
JN001273/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.05.2016
JN001273/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.05.2016
Zahtevek za revizijo
    NMV1940/2016 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Blago

Motorna vozila

Datum objave: 25. 3. 2016
Številka objave: NMV1940/2016


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): ELEKTRO GORENJSKA, d.d, Ulica Mirka Vadnova 3A, Kontakt: Marjeta Rozman, SI-4000 Kranj.
Tel. +386 42083000. Telefaks +386 42083600. E-pošta marjeta.rozman@elektro-gorenjska.si.
Internetni naslovi: http://www.elektro-gorenjska.si/
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Dobava vozil z nizkimi emisijami.
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Dobava vozil z nizkimi emisijami.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 34100000 (Motorna vozila)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Ekonomsko najugodnejša ponudba.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije: http://www.elektro-gorenjska.si/
I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 21. 4. 2016
Čas: 8:30
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 21. 4. 2016
Čas: 10:00
Kraj: Na sedežu naročnika Ulica Mirka Vadnova 3, 4000 Kranj v II. nadstropju stare poslovne stavbe.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 13. 4. 2016
Čas: 10:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 25. 3. 2016
SKLOP ŠT. 1
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Tovorno vozilo 4x4
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34100000 (Motorna vozila)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 2
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Tovorno vozilo
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34100000 (Motorna vozila)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 3
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Osebno vozilo
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34100000 (Motorna vozila)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

.