Dosje javnega naročila 007305/2016
Naročnik: SŽ - VIT, d.o.o., Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana
Blago: Rezervni deli grelno hladilnih naprav Webasto
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 179.165,54 EUR

JN007305/2016-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 17.11.2016
JN007305/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.11.2016
JN007305/2016-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.12.2016
JN007305/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.02.2017
JN007305/2016-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 27.03.2017
JN007305/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.03.2017

    JN007305/2016-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
SŽ - VIT, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sandi Mesarič
sandi.mesaric@slo-zeleznice.si
+386 12914532

Internetni naslovi
https://www.sz-vit.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/178845/Rezervni_deli_grelno_hladilnih_naprav_Webasto.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
SŽ, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sandi Mesarič
sandi.mesaric@slo-zeleznice.si
+386 12914532

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/

I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rezervni deli grelno hladilnih naprav Webasto
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34600000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nabava rezervnih delov grelno hladilnih naprav Webasto
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: SŽ-VIT d.o.o., Center Maribor, Kurilniška ulica 8, 2000 Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava rezervnih delov grelno hladilnih naprav Webasto
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 11
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
Predvideno najmanjše število: 1
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.12.2016   08:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.12.2016   12:00

Dodatne informacije:
Javno odpiranje ponudb bo izvedeno 19.12.2016 ob 9.00 uri na naslovu, navedenem v razpisni dokumentaciji.VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SŽ - VIT, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.11.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.11.2016   11:31
VPRAŠANJE
Spoštovani

Prosim za spremembo pravil pri referencah.
Dobiti potrdilo od EU železnic za vsak del v razpisu v tako kratkem času je utopia.
Prosimo da se poenostavi reference.

ODGOVOR
Spoštovani,

določba razpisnega obrazca 13: Reference ponudnika, se je pred objavo vašega vprašanja glasila:
"Potrebno je navesti podatke za zaključene dobave, iz katerih bo razvidno, da je ponudnik/proizvajalec v zadnjih treh (3) letih pred dnevom objave tega javnega razpisa dobavil rezervne dele, ki so predmet tega javnega naročila najmanj enemu naročniku."

Danes je bil objavljen popravek razpisne dokumentacije, vezan na razpisni obrazec 13: Reference ponudnika, ki se sedaj glasi:
"Potrebno je navesti podatke za zaključene dobave, iz katerih bo razvidno, da je ponudnik/proizvajalec v zadnjih treh (3) letih pred dnevom objave tega javnega naročila dobavil rezervne dele katerekoli pozicije, ki je predmet tega javnega naročila najmanj enemu naročniku."


Lep pozdrav


Datum objave: 01.12.2016   11:58
VPRAŠANJE
Spoštovani

Imamo naslednjo vprašanje, oziroma pripombo:
- Pozicija držalo šobe, kataloška 115320 in tesnilo webasta 59x3, kataloška 111368 nista več dobavljivi. Ti poziciji sta bili pri grelnikih DBW2003 kateri se že 30 let ne proizvajajo in jih kot rezervni del za te grelnike ni mogoče dobiti.
- Pozicija Stikalo zagonsko, kataloška 550056100, stikalo za grelnike Jugowebasto, proizvajalec TGN Ljubljana, propadla leta 1995, nadomestnih delov za to stikalo ni, prav tako ni alternativne možnosti.

Enako pripombo smo posredovali tudi pri zadnjem razpisu za dele Webasto in so te pozicije bile umaknjene iz razpisa.

Lep pozdrav

Webasto d.o.o.
Branko Hajdinjak

ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik bo navedene tri (3) pozicije odstranil iz razpisne dokumentacije. Objavljen bo popravek.

Lep pozdrav

Sandi Mesarič
Sektor za nabavo
Slovenske železnice, d.o.o.
Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, Slovenija


Datum objave: 01.12.2016   12:02
VPRAŠANJE
Zdravo

Pri pregledu dobav je prva v roku 25 dni od podpisa pogodbe.
To je zelo težko doseči za dele naštete v razpredelnice.
V izogib problemov pri dobavi vas naprošamo za podaljšanje roka prve dobave iz 25 dni na 40 dni.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik dobavnega roka ne bo podaljšal.

Lep pozdrav


Datum objave: 01.12.2016   12:08
VPRAŠANJE
Zdravo,

Prosim za rešitev sledečih postavk:

1.DELI KATERI SO NEPREPOZNAVNI IN ZA KATERE POTREBUJEMO VEČ INFORMACIJ:
-Termostat temperature 1062 klime 24v za 664/644
-Stikalo zagonsko 550056100 WEBASTO

2.DELI KATERI SE NE PROIZVAJAJO VEČ, KAJ NAREDITI?
-Držalo šobe 115320
-Prirobnica nastavitve zraka Webasta 2020 250.427 Z

3.DEL KATERI IMA ZAMENJAVO, PROSIM ZA ODOBRITEV.
-Rele za WEBASTO 24V 203 00 083 za D8LC ZA RELE-20300084

Lep pozdrav


ODGOVOR
Spoštovani,

- Termostat si je možno ogledati v skladišču delavnice ŠŽ_VIT Proizvodnja Divača.
- Stikalo zagonsko 550056100 WEBASTO, Držalo šobe 115320 se umakneta iz razpisne dokumentacije. Objavljen bo popravek.
- Prirobnica zraka je dobavljiva in ostaja v razpisni dokumentaciji.
- Rele za WEBASTO 24V 203 00 083 za D8LC ZA RELE-20300084 - Zamenjava dovoljena le, v kolikor se ob oddaji ponudbe predloži dokument proizvajalca Webasto, da je ta del iz proizvodnje.


Lep pozdrav