Dosje javnega naročila 006891/2016
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: C-29/16; Nadgradnja obstoječih semaforskih naprav MSKE 60 in upravljanje naprav iz CUVP.
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 203.252,00 EUR

JN006891/2016-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 28.10.2016
JN006891/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 22.11.2016
JN006891/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.11.2016
Zahtevek za revizijo

    JN006891/2016-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sabina Brodt
jn.drsi@gov.si
+386 014788336
+386 014788036

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: C-29/16; Nadgradnja obstoječih semaforskih naprav MSKE 60 in upravljanje naprav iz CUVP.
Referenčna številka dokumenta: 43001-332/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Nadgradnja obstoječih semaforskih naprav MSKE 60 in upravljanje naprav iz CUVP.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 166.600,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Nadgradnja obstoječih semaforskih naprav MSKE 60 in upravljanje naprav iz CUVP.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga: zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine

Razlaga:
Predmet naročila je dobava strojne in programske opreme za nadgradnjo obstoječih semaforskih naprav tipa MSKE 60 (proizvajalec Asist) za potrebe navezave na Center za upravljanje in vodenje prometa (CUVP) ter izvedba navezave naprav za potrebe nadzora in upravljanja semaforskih naprav DRSI. V odvisnosti od stanja naprav je za vsako napravo potrebna določena nadgradnja strojne in programske opreme. Spisek opreme za priklop posamezne naprave je natančneje določen na osnovi pregleda (popisa) naprav.
Za komunikacijo med napravo in CUVP se uporabi obstoječa tehnična rešitev, ki je bila izvedena po pogodbi 2415-12-000233 Informacijski sistem nadzora in upravljanja naprav CUVP, ki jo je izvedel isti ponudnik in jo tudi sedaj zaradi tehničnih razlogov in zaradi garancije na delovanje sistema ne more izvesti drug ponudnik. Rešitev zajema preprogramiranje semaforske naprave, dopolnitev konfiguracije v master koncentratorju CUVP in izdelavo ter dinamizacijo scade s prenosom na portal. Za vsako napravo se izvede prvo testiranje delovanja v preizkuševalnici proizvajalca in drugo testiranje delovanja po sami vgradnji opreme na lokaciji naprave.
Za potrebe naročnika ponudnik izvede tudi ustrezno izobraževanje ter za specifične primere nudi dodatno pomoč na terenu pri vgradnji naprav oziroma vzpostavljanju povezav na CUVP.
Nakup strojne in programske opreme je možen samo pri proizvajalcu semaforske naprave. Dela so vezana na obstoječe stanje in predstavljajo posege v obstoječo unikatno programsko opremo, ki delije na opremi in napravah na terenu in v CUVP, katere izvajalec je Asist d.o.o., ki razpolaga z vso izvedbeno dokumentacijo, vključno z izvorno kodo programske opreme. Iz tega vidika je navedeni izvajalec edini možni ponudnik tega naročila, saj iz tehničnih razlogov konkurence za predmet naročanja in naročilo lahko zagotovi le pozvani ponudnik.IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN006891/2016-L01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 28.10.2016
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
21.11.2016
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ASIST, d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 23A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 166.600,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 166.600,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.11.2016