Dosje javnega naročila 007402/2016
Naročnik: Slovenska turistična organizacija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana
Storitve: So-organizacija Slovenske turistične borze (SIW) 2017
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007402/2016-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.11.2016
JN007402/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.12.2016
JN007402/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.01.2017
Zahtevek za revizijo

    JN007402/2016-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Slovenska turistična organizacija
Dimičeva ulica 13
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Rudi Bernik
rudi.bernik@slovenia.info
+386 15898550
+386 15898560

Internetni naslovi
http://www.slovenia.info

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/179279/SIW_2017_november.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Nacionalna ali zvezna agencija/urad
I.5 Glavna področja dejavnosti
javna agencija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: So-organizacija Slovenske turistične borze (SIW) 2017
Referenčna številka dokumenta: JNM-0012/2016-S-POG-STO
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79952000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
So-organizacija Slovenske turistične borze (SIW) 2017
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79952000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
• izvedba »Welcome party« (stroške pogostitve (večerje, pijače) in animacijskega nastopa nosi ponudnik)
• zagotovitev hotelskih nastanitev (nočitev z zajtrkom) za tuje udeležence in ekipo SIW (za cca 220 oseb skupaj), za katere je plačnik naročnik
• zagotovitev hotelskih nastanitev (nočitev z zajtrkom) za domače udeležence (za cca. 120 oseb), ki si rezervirajo in plačajo sobo sami
• zagotovitev prostorov in opreme za izvedbo borze (strošek najema prostorov in opreme nosi ponudnik)
• welcome drink za tuje udeležence (ob registraciji) – stroške krije naročnik
• odmor s kavo (2x) v času poslovne borze – stroške krije naročnik
• kosilo v času poslovne borze – stroške krije naročnik
• slavnostna večerja po končani poslovni borzi – stroške krije naročnik
• enodnevno študijsko potovanje (stroške vstopnin, prevozov, animacije, kosila, večerje, vodnikov in morebitnih drugih stroškov za organizacijo enodnevnega študijskega potovanja nosi ponudnik)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.12.2016   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 16.05.2017
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.12.2016   13:00
Kraj: Slovenska turistična organizacija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana (sejna soba v II. nadstropju)

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb predložiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.12.2016   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.11.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.