Dosje javnega naročila 007462/2016
Naročnik: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Blago: Namizna računalniška oprema 2017
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 461.482,08 EUR

JN007462/2016-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.11.2016
JN007462/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.01.2017
JN007462/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 16.03.2017
JN007462/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.03.2017
JN007462/2016-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 17.03.2017
JN007462/2016-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 17.03.2017
JN007462/2016-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 17.03.2017
JN007462/2016-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 17.03.2017
JN007462/2016-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 17.03.2017
JN007462/2016-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 17.03.2017

    JN007462/2016-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2016/S 228-414899
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SŽ, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sonja Milanović
sonja.milanovic@slo-zeleznice.si
+386 12914013
+368 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/

SŽ - Potniški promet, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sonja Milanović
sonja.milanovic@slo-zeleznice.si
+386 12914013
+368 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/

SŽ - Infrastruktura, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sonja Milanović
sonja.milanovic@slo-zeleznice.si
+386 12914013
+368 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/

SŽ - VIT, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sonja Milanović
sonja.milanovic@slo-zeleznice.si
+386 12914013
+368 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/

FERSPED, d.o.o.
Parmova ulica 37
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sonja Milanović
sonja.milanovic@slo-zeleznice.si
+386 12914013
+368 12914833

Internetni naslovi
http://www.fersped.si/

Prometni institut Ljubljana d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sonja Milanović
sonja.milanovic@slo-zeleznice.si
+386 12914013
+368 12914833

Internetni naslovi
http://www.prometni-institut.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/179313/NRO_2017.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Namizna računalniška oprema 2017
Referenčna številka dokumenta: 124/2016/12
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30213000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nabava nove okoljsko manj obremenjujoče namizne računalniške opreme oz. energijsko učinkovitih osebnih računalnikov, energijsko
učinkovitih zaslonov in energijsko učinkovitih prenosnih računalnikov.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30213000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana, Postojna, Celje in Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Opis predmeta javnega naročila: Nabava nove okoljsko manj obremenjujoče namizne računalniške opreme oziroma energijsko učinkovitih osebnih računalnikov, energijsko učinkovitih zaslonov in energijsko učinkovitih prenosnih računalnikov, ki jih naročniki časovno in po obsegu ne more vnaprej določiti (v nadaljevanju 'oprema').

Naročnik je, po pooblastilu družb v skupini SŽ, obvladujoča družba Slovenske železnice, d. o. o.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.01.2017   08:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.01.2017   09:00
Kraj: Slovenske železnice, d. o. o., soba 606, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.01.2017   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SŽ, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.11.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.12.2016   07:55
VPRAŠANJE
Ali lahko pri prenosnem računalniku Tip 2 ponudimo prenosno delovno postajo priznanega in vodilnega proizvajalca mobilnih delovnih postaj, ki sicer nima vgrajenega posebnega konektorja za priklopno postajo, ampak ima priklop nanjo rešen preko posebnega povezovalnega kabla? Preko tega kabla je rešeno tudi napajanje prenosnika iz smeri priklopne postaje. Prenosnik drugače izpolnjuje vse tehnične zahteve oziroma jih celo presega.

ODGOVOR
Da, če zagotavljate enako funkcionalnost kot je bila zahtevana v razpisni dokumentaciji.

Datum objave: 21.12.2016   07:55
VPRAŠANJE
Pri prenosniku TIP 2 zahtevate, da ima priklopna postaja VGA, DVI, PD in Audio priklopne vmesnike.
Ali vam lahko ponudimo prenosnik, ki uporablja priklopno postajo, ki sicer nima DVI priklopa, ima pa namesto tega 2 x DP port in 1 x VGA port?
V vseh ostalih tehničnih zahtevah pa ta priklopna postaja povsem ustreza oziroma celo nudi več kot je zajhtevano.

ODGOVOR
Da.Datum objave: 21.12.2016   12:31
VPRAŠANJE
Pri prenosniku TIP 1 zahtevate, da ima priklopna postaja VGA, DVI, DP in Audio priklopne vmesnike.
Ali vam lahko ponudimo prenosnik, ki uporablja priklopno postajo, ki sicer nima DVI priklopa, ima pa namesto tega 2 x DP port in 1 x VGA port?
V vseh ostalih tehničnih zahtevah pa ta priklopna postaja povsem ustreza oziroma celo nudi več kot je zahtevano.


ODGOVOR
Da.