Dosje javnega naročila 007457/2016
Naročnik: SŽ - VIT, d.o.o., Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana
Blago: Olja in masti SŽ-VIT 2016-2018
ZJN-3: Odprti postopek

JN007457/2016-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 24.11.2016
JN007457/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.12.2016
JN007457/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.02.2017
JN007457/2016-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 04.04.2017

    JN007457/2016-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2016/S 228-415847
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
SŽ - VIT, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
nabava@slo-zeleznice.si, Gorazd GRBAC
gorazd.grbac@slo-zeleznice.si
+386 12914416
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/179344/RD_-Olja_in_masti_SŽ-VIT_2016-2018_pTT_16_11_2016.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Mestni železniški, tramvajski, trolejbusni ali avtobusni promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Olja in masti SŽ-VIT 2016-2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09211000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Olja in masti za potrebe SŽ-VIT za obdobje dveh let.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09211000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Olja in masti SŽ-VIT za obdobje dveh let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V razpisni dokumentaciji

Najnižje ravni morebitnih standardov:
V razpisni dokumentaciji

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V razpisni dokumentaciji

Najnižje ravni morebitnih standardov:
V razpisni dokumentaciji

III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
V razpisni dokumentaciji

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
V razpisni dokumentaciji

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
V razpisni dokumentaciji

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
V razpisni dokumentaciji

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.01.2017   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.01.2017   11:00
Kraj: Slovenske železnice, d.o.o., soba 606, sektorja za nabavo, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.01.2017   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SŽ - VIT, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.11.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.12.2016   14:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Kje imate ESPD obrazec?

Hvala.
lp.


ODGOVOR:
Naročnik je objavil na portalu javnih naročil ESPD obrazec dne 19.12.2016.

LP
Datum objave: 05.01.2017   09:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za odgovore na naslednji vprašanji:

Pod zap.št. 33 navajate MAST Shell GADUS S3 V220 C3. Dobavitelj nam je sporočil, da ta mast ne obstaja. Ali lahko ponudimo MAST Shell GADUS S3 V220 C2?

Pod zap.št. 10 je zahtevana embalaža 20L. Ali lahko ponudimo tudi sod, glede na to, da gre za večjo količino 7500L?


ODGOVOR
Pod zap. št. 33 za MAST Shell GADUS je pravilna specifikacija : Shell GADUS S3 V220 C2
Pod zap. št. 10 je zahtevana embalaža 20L , dopustna je tudi embalaža sod.
Datum objave: 05.01.2017   09:12
VPRAŠANJE
Poz. 34.
Navajate drugačen DIN standard kot proizvajalec masti.

Preverite zahtevani kakovostni nivo in uskladite podatke.

ODGOVOR

Pod pozicijo št. 34 MAST litijeva LIMA EPG 180 ; Pravilna specifikacija za mast je: ISO L-XBCHB 1, DIN 51825 - KPF 1 K -20


Datum objave: 05.01.2017   09:13
VPRAŠANJE
Ali lahko odstopajo pakiranja ponujenih maziv?

Poz. 23: olje za komprsorje. Ali lahko ponudimo pakiranje 20L ali 5L?

Poz. 26: Ali lahko namesto 1 kg pakiranja ponudimo pakiranje 0,8 ali 0,85 ali 0,9 kg?

Poz. 30: odobrenih je veliko proizvajalcev, vendar vsi nimajo 10 kg pakiranja. Ali lahko ponudimo,
alternativno pakiranje? npr 15, 18, 20 ali 25KG?

Poz. 31 zahtevano pakiranje je 4,5kg. ALi lahko ponudimo pakiranje 4kg ali 5kg?
Pakiranje 4,5kg ima samo Olma.

Poz. 34 ali lahko namestio 17 kg pakiranja ponudimo pakiranje v npr 15kg, a18kg, 20kg ali 25kg pakiranju?
Pakirnaj emasti v 17 kg je redkost.

ODGOVOR

ODGOVOR:

Za pozicijo 23: da.
Za pozicijo 26: ne.
Za pozicijo 30: da.
Za pozicijo 31: da.
Za pozicijo 34: da.

Opozarjamo pa, da ponudnik navede ceno na mersko enoto (EM) ne glede na embalažo.Datum objave: 05.01.2017   09:14
VPRAŠANJE
Katera maziva je odobria thnična služba SŽ?


ODGOVOR

Za vsa olja in maziva navedena v razpisnem obrazcu št. 10 : Tehnične zahteve, ki imajo v stolpcu “Specifikacije” navedeno “OPOMBA” velja sledeče: Predmetno olje oz. mast je predpisana s strani proizvajalca opreme tirnih vozil.
• Predmetno olje oz. mast je testirana in potrjena s strani tehnične službe naročnika.
• V skladu s Pravilnikom o vzdrževanju železniških vozil (Ur. list RS št. 53/02, 138/06, 61/07 – ZVZelP in 70/2008).
Za pozicijo 30 pa poleg navedenega velja še:
Ponudnik lahko ponudi le masti, ki so bile testirane v skladu z zahtevami SŽ-Infrastruktura, d.o.o., Službe za gradbeno dejavnost in so uspešno prestale testiranje, te so sledeče: BP BIOGRASE EP 00, CICO WSM 3000 T, INA BIOMA EP 00, BERULUB ECORAIL 2001 PLUS, KLUBERRAIL AL 32-2000, RHENUS NORLITH BWN 000/0000, CONDAT BIO SP, CONDAT BIO NATURAIL, MA-ECO SYN WS, BECHEM ECORAIL 2012, NICRO-TERMOCUP 1200-FL.Datum objave: 05.01.2017   09:15
VPRAŠANJE
Prosim, če za vse artikle, ki imajo navedeno opombo navedete opremo za katero je zahtevano dotično mazivo.
Seznami odobrenih maziv, se pri proizvajalcih pogosto posodabljajo, zato je velika verjetnaost, da so pri vsaj nekaterih postavkah
odobrena dodatna maziva


ODGOVOR
Maziva, ki imajo v stolpcu “Specifikacije” navedeno “OPOMBA” so maziva za mazanje kretnic, navedena so pod tabelo Tehnične zahteve – razpisni obrazec 10.Datum objave: 05.01.2017   09:15
VPRAŠANJE
pozdravljeni,

prosimo za spremembo spiska in sicer:

pozicija 2; mogoča tudi 1 in 5 literska embalaža
pozicija 23; mogoča tudi 20 literska embalaža
pozicija 35; mogoča tudi 10 literska embalaža

prosim sporočite ali je za pozicije 11, 12 in 13 obvezen standard AFNOR, ali se blago lahko dobavi brez tega standarda vendar z izpolnjevanjem ostalih.

LP

ODGOVOR

Za navedene pozicije 2,23, 35, je dopustna tudi dobava v predlaganih embalažah , ki so navedene v vprašanju.
Blago za pozicije 11, 12 in 13 mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve določene v razpisni dokumentaciji za predmetne pozicije.Datum objave: 05.01.2017   09:16
VPRAŠANJE
imamo vprašanje vezano na tekst razpisne dokumentacije; na strani 4 navajate, da bo pogodba z izbranim dobaviteljem sklenjena za dve leti - naše vprašanje se nanaša na ponujene cene in povečevanje le teh skladno z rastjo cen na trgu. Kolikrat letno se cene lahko korigirajo.

za dobavo na navedene lokacije navajate dobavo v 48 urah; kako je z dobavo, če le ta pade na proste delovne dni? Ali naročnik pričakuje dobavo večjih količin olj prav tako v 48 urah?

ODGOVOR

Odgovor na prvi del vprašanja je :
Skladno z določbami razpisne dokumentacije so cene iz ponudbenega predračuna v času veljavnosti pogodbe fiksne in nespremenljive ves čas veljavnosti pogodbe in zajemajo vse morebitne podražitve blaga.

Odgovor na drugi del vprašanja:

Zahteva se dobava v roku 48 ur od odpoklica (pisnega naročila s strani naročnika), ne glede na to ali gre za delovne dni ali dela proste dni in ne glede na naročeno količino posameznega odpoklica.Datum objave: 05.01.2017   09:17
VPRAŠANJE
spoštovani,

prosim za pojasnilo in sicer: ali je izločitveni kriterij, če ne ponudimo vseh postavk iz vašega spiska - skratka, ali lahko sodelujemo s ponudbo, ki ne bo vsebovala vseh postavk od 1 do 39.

hvala za odgovor

ODGOVOR
Javno naročilo je enovito in se odda v celoti, ponudnik mora predložiti ponudbo za vse zahtevane pozicije, sicer bo izključen iz postopka oddaje javnega naročila.Datum objave: 05.01.2017   09:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za dodatna pojasnila:

1. V tabeli "TEHNIČNE ZAHTEVE" ste drugi stolpec poimenovali "Zahtevana specifikacija", dejansko pa navajate proizvode. Da ne bo dvoma predlagamo, da naziv stolpca spremenite v "Naziv blaga" ali "Proizvodi", itd.
2. Pod zap. št. 34 ste razpisali proizvod MAST litijeva LIMA EPG 180, in navedli ste specifikacije, ki so drugačne kot jih navajajo v tehničnem listu za proizvod Lima EPG 180, zato predlagamo, da uskladite specifikacije za to mast oz. potrdite pravilnost specifikacij
3. Pri specifikacijah proizvoda pod zap.št.16 je zapisana specifikacija ZF TE-ML 05S, ki ne obstaja, zato prosimo, da navedete veljavno specifikacijo
4. Ali lahko za mast CICO TL 1500B pod zaporedno št. 36 ponudimo 10kg embalažo, namesto predpisega soda?

Hvala

ODGOVOR

Odgovor na vprašanje št 1:
Naročnik ne bo spreminjal predmetnega stolpca.
Odgovor na vprašanje 2:
Pod pozicijo št.34 MAST litijeva LIMA EPG 180 ; Pravilna specifikacija za mast je: ISO L-XBCHB 1, DIN 51825 - KPF 1 K -20
Odgovor na vprašanje 3:
Pod pozicijo št.16: OLJE ZA MENJALNIKE GL-5 85W-140 ; Pravilna specifikacija za olje je: SAE 85W-140, API GL 5, MIL-L-2105D, Volvo 97310-91, ZF TE-ML 05A/07A/08/16D/21A
Odgovor na vprašanje 4:
Za mast CICO TL 1500B pod zaporedno št. 36 je dopustna tudi embalaža: 10kg.Datum objave: 05.01.2017   09:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali lahko pod zap.št. 23 ponudimo olje za kompresorje v 20L embalaži ?

hvala

ODGOVOR

Pod zap.št. 23 olje za kompresorje je dopustna tudi embalaža 20 L.


Datum objave: 05.01.2017   09:59
VPRAŠANJE
imamo vprašanje vezano na tekst razpisne dokumentacije; na strani 4 navajate, da bo pogodba z izbranim dobaviteljem sklenjena za dve leti - naše vprašanje se nanaša na ponujene cene in povečevanje le teh skladno z rastjo cen na trgu. Kolikrat letno se cene lahko korigirajo.

za dobavo na navedene lokacije navajate dobavo v 48 urah; kako je z dobavo, če le ta pade na proste delovne dni? Ali naročnik pričakuje dobavo večjih količin olj prav tako v 48 urah?

ODGOVOR

Odgovor na prvi del vprašanja je :
Skladno z določbami razpisne dokumentacije so cene iz ponudbenega predračuna v času veljavnosti pogodbe fiksne in nespremenljive ves čas veljavnosti pogodbe in zajemajo vse morebitne podražitve blaga.

Odgovor na drugi del vprašanja:

Zahteva se dobava v roku 48 ur od odpoklica (pisnega naročila s strani naročnika), glede delovni dan ne glede na naročeno količino posameznega odpoklica.Datum objave: 05.01.2017   10:29
Odgovor na prvi del vprašanja je :
Skladno z določbami razpisne dokumentacije so cene iz ponudbenega predračuna v času veljavnosti pogodbe fiksne in nespremenljive ves čas veljavnosti pogodbe in zajemajo vse morebitne podražitve blaga.

Odgovor na drugi del vprašanja:

Zahteva se rok dobave: dva delovna dni od odpoklica (pisnega naročila s strani naročnika), ne glede na naročeno količino.


Datum objave: 05.01.2017   10:29
VPRAŠANJE
imamo vprašanje vezano na tekst razpisne dokumentacije; na strani 4 navajate, da bo pogodba z izbranim dobaviteljem sklenjena za dve leti - naše vprašanje se nanaša na ponujene cene in povečevanje le teh skladno z rastjo cen na trgu. Kolikrat letno se cene lahko korigirajo.

za dobavo na navedene lokacije navajate dobavo v 48 urah; kako je z dobavo, če le ta pade na proste delovne dni? Ali naročnik pričakuje dobavo večjih količin olj prav tako v 48 urah?

ODGOVOR

Odgovor na prvi del vprašanja je :
Skladno z določbami razpisne dokumentacije so cene iz ponudbenega predračuna v času veljavnosti pogodbe fiksne in nespremenljive ves čas veljavnosti pogodbe in zajemajo vse morebitne podražitve blaga.

Odgovor na drugi del vprašanja:

Zahteva se rok dobave: dva delovna dni od odpoklica (pisnega naročila s strani naročnika), ne glede na naročeno količino.