Dosje javnega naročila 007534/2016
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM PTUJ, Potrčeva cesta 19A, 2250 Ptuj
Blago: Najem imunizacijskega analizatorja
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 119.783,39 EUR

JN007534/2016-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 29.11.2016
JN007534/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.12.2016
JN007534/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 27.01.2017
JN007534/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.01.2017

    JN007534/2016-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM PTUJ
Potrčeva cesta 19A
2250
SI
Ptuj
Slovenija
ana.starovic@zd-ptuj.si
ana.starovic@zd-ptuj.si
+386 27871606
+386 27871617

Internetni naslovi
http://www.zd-ptuj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zd-ptuj.si
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Najem imunizacijskega analizatorja
Referenčna številka dokumenta: JNMV/B-9/16
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38434000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Najem imunokemijskega analizatorja
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696500
38434000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ptuj, Potrčeva 19a
II.2.4 Opis javnega naročila
Najem imunokemijskega analizatorja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z razpisno dokumentacijo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.12.2016   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.06.2017
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.12.2016   12:00
Kraj: Potrčeva 19a, Ptuj

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Zakoniti zastopnik ali druga oseba na podlagi pooblastilaOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.12.2016   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.11.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.12.2016   08:28
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik!

Vaša zahteva v točki 18 za teste je povsem neustrezna.
Navedli ste, da boste na leto izvedli 12000/testov. Po naših izračunih to znese 48/testov na 1 delovni dan, saj je v letu približno 250delovnih dni. Vi omenjate, da želite aparaturo, ki bo zmogla 70 vzorcev na uro? Vaša zahteva je tipičen pokazatelj zapravljanja davkoplačevalskega ravnanja in neekonomično in potratno uporabljanje denarja iz državnega proračuna.
Po naših izračunih potrebujete 48testov/dan, zato vas pozivamo, da spremenite specifikacijo v zahtevi iz 70/testov na uro, na 12/testov na uro!

Hvala za odgovor in lep pozdrav,

ODGOVOR
Vaša računica v zvezi s številom testov je popolnoma pravilna. Imunološke teste delamo vsak dan, vendar zaradi kadrovskih možnosti ne sproti. Začnemo jih delati pozno dopoldne in morajo biti vsi narejeni v približno dveh urah. Zato zahtev ne bomo spreminjali.

VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

Pri strokovnih zahtevah pod število 4, zahtevate 15 pozicij za reagente. Ali so v te pozicije vštete tudi pozicije za kontrole in kalibratorje?

Hvala za premislek in odgovor!


ODGOVOR
Kot ste razbrali iz razpisa bomo izvajali 7 različnih preiskav. Za vsako preiskavo želimo da je en reagent v uporabi, drugi, tudi kalibriran, pa v pripravljenosti.To nanese 14 pozicij za reagente, najmanj ena pozicija pa je za rezervo.
Kontrole in kalibratorji niso všteti v teh 15 pozicij.

VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

Ne razumemo zakaj v strokovnih zahtevah, zahtevate za aparat 15 pozicij za reagente v specifikaciji reagentov, kontrol in kalibratorjev pa nimate napisano, da želite samo 7 reagentov. To dejstvo je kontradiktorno. Ali je prišlo do napake?

Hvala za premislek in odgovor!

ODGOVOR
Odgovorjeno pri prejšnjem vprašanju.

VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

Pozivam Vas, da spremenite zahteve tehnične specifikacije:
1. Odstranite specifična testa VITAMIN B12 in FOLAT, saj sta to tako specifična testa, da jih še v ustanovah kot sta UKC MB ali UKC LJ sicer izvajajo, a v mnogo manjšem obsegu, kot ste navedli vi v vaši dokumentaciji.
Zapisali ste, da boste delali kar 1000 testov Folatov in 1000 Vitamina B12, kar je milo rečeno neverjetno. Samo za primerjavo: UKC MB dela samo 500 folatov in je veliko večja ustanova, predvsem pa drugi nivo zdravstva kot ZD PTUJ, ki je primarni nivo.

Hvala za premislek in odgovor!


ODGOVOR

Zahtev ne bomo spreminjali. Število je določeno glede na število teh priskav, ki jih je doslej za nas izvajal zunanji izvajalec in pričakovano povečanje preiskav, ko jih bomo začeli izvajati sami.


Datum objave: 06.12.2016   12:42
VPRAŠANJE
STROKOVNE ZAHTEVE ZA IMUNOKEMIJSKI ANALIZATOR:
Točka 15: Ali lahko ponudnik ponudi dva od zahtevanih sedmih testov, kjer je potrebna minimalna ročna priprava tako-imenovanega pomožnega reagenta? Ugoditev omenjeni zahtevi, bi pomenilo pridobitev še dodatne konkurenčne ponudbe.

ODGOVOR
Zaradi kadrovske stiske in racionalizacije dela NE. Ob tem se možnost napak in če ne drugo, posledočno izgubljen čas ob ročni pripravi drastično poveča.
Datum objave: 06.12.2016   12:47
VPRAŠANJE
STROKOVNE ZAHTEVE ZA IMUNOKEMIJSKI ANALIZATOR
Točka 16: V našem primeru imamo pri treh od zahtevanih sedmih testov, reagenčne vsebnike po 50 testov, vendar pa je omembe vredno, da je v reagenčnem pakiranju 5 x 50 testov. Pakiranje ima LOT, ki je enak za vse reagenčne vsebnike v pakiranju, kar doprinese k zmanjšanju potrebnih kalibracij, kot tudi kontrol. V našem primeru, gre za manj frekventne teste, kar pomeni da reagenčni vsebniki, ki so že uporabljeni in na analizatorju ne prekoračijo roka uporabe na analizatorju. Prosimo za ugoditev prošnji za reagenčne vsebnike, ki vsebujejo po 50 testov.

ODGOVOR
Lahko, če so roki uporabe po odprtju v skladu z našimi zahtevami - minimalno 14 dni.


VPRAŠANJE
STROKOVNE ZAHTEVE ZA IMUNOKEMIJSKI ANALIZATOR:
Točka 15: Ali lahko ponudnik ponudi dva od zahtevanih sedmih testov, kjer je potrebna minimalna ročna priprava tako-imenovanega pomožnega reagenta? Ugoditev omenjeni zahtevi, bi pomenilo pridobitev še dodatne konkurenčne ponudbe.

ODGOVOR
Datum objave: 06.12.2016   12:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
pri 16. točki strokovnih zahtev zahtevate, da reagenčni vsebnik vsebuje vsaj 100 testov.
Na ponujenem analizatorju je 24 mest za reagenčne vsebnike. Proizvajalčevi vsebniki vsebujejo 50 testov, v pakiranju po 2 vsebnika.
Ob takem številu prostih mest za reagenčne vsebnike na analizatorju imate lahko za vse omenjene parametre na voljo najmanj 100 testov.
Prosimo, da v takem primeru dovolite reagenčne vsebnike, ki vsebujejo 50 testov.

ODGOVOR
Lahko če so roki uporabe po odpetju v skladu z našimi zahtevami - minimalno 14 dni.
Datum objave: 06.12.2016   12:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
pri 16. točki strokovnih zahtev zahtevate, da reagenčni vsebnik vsebuje vsaj 100 testov.
Na ponujenem analizatorju je 24 mest za reagenčne vsebnike. Proizvajalčevi vsebniki vsebujejo 50 testov, v pakiranju po 2 vsebnika.
Ob takem številu prostih mest za reagenčne vsebnike na analizatorju imate lahko za vse omenjene parametre na voljo najmanj 100 testov.
Prosimo, da v takem primeru dovolite reagenčne vsebnike, ki vsebujejo 50 testov.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Pri 13. točki strokovnih zahtev zahtevate identifikacijo vzorcev, reagentov, kontrol in kalibratorjev preko črtnih kod.
Pri našem analizatorju, ki ga ponujamo, proizvajalec omogoča identifikacijo vzorcev, reagentov in kalibratorjev preko črtnih kod.
Le vnos vrednosti kontrol je ročni, ki pa pri Vašem ocenjenem številu parametrov, ne predstavlja dodatno časovno zamudo, saj je potrebno to opraviti le 2x letno in predstavlja le nekaj minut dela.
Prosimo, da dovolite tudi ročni vnos vrednosti kontrol.

ODGOVOR
Lahko, če drži, da je le 2x letno.
Datum objave: 06.12.2016   13:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
pri 16. točki strokovnih zahtev zahtevate, da reagenčni vsebnik vsebuje vsaj 100 testov.
Na ponujenem analizatorju je 24 mest za reagenčne vsebnike. Proizvajalčevi vsebniki vsebujejo 50 testov, v pakiranju po 2 vsebnika.
Ob takem številu prostih mest za reagenčne vsebnike na analizatorju imate lahko za vse omenjene parametre na voljo najmanj 100 testov.
Prosimo, da v takem primeru dovolite reagenčne vsebnike, ki vsebujejo 50 testov.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Pri 5. točki strokovnih zahtev, zahtevate, da zaradi manjše porabe testov in bolj ekonomičnega dela morajo biti kalibracije imunokemijskih parametrov 2-točkovne.
Pri našem proizvajalcu so kalibracije vseh imunokemijskih parametrov 6-točkovne, predvsem zaradi zagotavljanja točnih in natančnih rezultatov.
Ponudnik v ponudbi že vračuna porabo reagentov zaradi kalibracij, zato je to že ovrednoteno v ponudbeni vrednosti.
Prosimo, da tako zahtevo umaknete.

ODGOVOR
V kolikor 6tičkovna kalibracija ne pomeni bistveno daljšega časa kalibracije in ste seveda večjo porabo reagentov vračunali v ceno, je 6točkovna kalibracija dopustna. Naj pa vas opozorimo da zaradi zagotavljanja višje kakovosti izvidov kalibriramo vse rwste 1x mesečno.
Datum objave: 06.12.2016   13:17
VPRAŠANJE
Vprašanje:
V razpisni dokumentaciji zahtevate nov imunološki analizator. Zanima nas, če lahko ponudimo v brezplačni najem rabljeni imunološki analizator star dve leti, ki je v brezhibnem stanju. Za ponujeni analizator bomo zagotavljali brezplačno redno in izredno vzdrževanje, tako kot je le-to zahtevano v razpisni dokumentaciji.
Vnaprej hvala za odgovor.

ODGOVOR

Načeloma lahko ponudite analizator katerega starost ne presega 3x garancijsko dobo - to je verjetno 3 leta, saj moramo vsi skupaj računati, da podpisujemo pogodbo za obdobje 4 let.


Datum objave: 06.12.2016   13:20
VPRAŠANJE
Vprašanje:
Točka 6: "Inkubacijski čas za vse imunokemijske preiskave mora biti krajši od 30 minut."
Prosimo za spremembo zahteve, in sicer, da je čas za Folate, B12, daljši, saj to nista nujni preiskavi in ni bistveno za vašo rutino, saj s tem zopet apelirate na določenega proizvajalca.


ODGOVOR

Naš laboratorij deluje na principu, da ničesar ne puščamo za naslednji dan. NOBENA imunološka preiskava ni nujna, razen v izjemnih primerih ščitnica, a kot smo že podali v enem prejšnjih odgovorov, naj bi bili vsi testi narejeni v približno dveh urah. Zato je inkubacijski čas zelo pomemben in vstrajamo pri zahtevi 30 minut.


Datum objave: 06.12.2016   13:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pod točko 5 navajate “Zaradi manjše porabe testov in bolj ekonomičnega dela morajo biti kalibracije imunokemijskih parametrov 2.-točkovne.” Ta kriterij strokovnih zahtev je vezan na specifikacije točno določenega proizvajalca, s tem bo posledično naročnik dobil slabše rezultate kot če bi razpisal večtočkovne parametre. Večtočkovna kalibracija je stabilnejša, ima širši razpon in jo je potrebno manjkrat ponavljati.
Glede na to, da naročnik ne sme s tehničnimi specifikacijami preferirati točno določenega proizvajalca, naročnika pozivamo, da omenjeno zahtevo spremeni in sicer: "...morajo biti kalibracije imunokemijskih parametrov 2. ALI VEČ-točkovne". oziroma zahtevo v celoti umakne.

Hvala.

ODGOVOR

V kolikor 6točkovna kalibracija ne pomeni bistveno daljšega časa kalibracije in ste seveda večjo porabo reagentov vračunali v ceno, je 6točkovna kalibracija dopustna. Naj vas opozorimo, da zaradi višje kakovosti izvidov kalibriramo vse teste 1x mesečno.


Datum objave: 06.12.2016   13:28
VPRAŠANJE
STROKOVNE ZAHTEVE ZA IMUNOKEMIJSKI ANALIZATOR
Točka 17: V našem primeru je pri testih FT3, PSA in Folna kislina omogočeno testiranje samo iz seruma, ki je standarden tip vzorca. Glede na to, da razpisane preiskave niso urgentne, za katere se ponavadi uporablja plazma, Vas prosimo za ugoditev naši zahtevi za omenjene teste, kot izbor tipa vzorca samo serum. S tem boste pridobili dodatno konkurenčno ponudbo.

ODGOVOR

V kolikor metoda omogoča tudi uporabo plazme, lahko vse preiskave opravimo iz enega vzorca, pri čemer manj obremenjujemo pacienta in posledično prihranimo pri potrošnem materialu. Zato ostajamo pri svoji zahtevi.


Datum objave: 06.12.2016   13:31
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik!

Pri strokovnih zahtevah pod število 4, zahtevate 15 pozicij za reagente. Ali so v te pozicije vštete tudi pozicije za kontrole in kalibratorje?

Hvala za odgovor!

ODGOVOR

Kot ste razbrali iz razpisa bomo izvajali 7 različnih preiskav. Za vsako preiskavo želimo da je en reagent v uporabi, drugi,tudi kalibriran, pa v pripravljenosti. To nanese 14 pozicij za reagente, najmanj ena pozicija pa je za rezervo. Kontrole in kalibratorji niso všteti v teh 15 pozicij.