Dosje javnega naročila 802749/2014
Naročnik: OŠ OSKARJA KOVAČIČA 
Blago: Pecivo in slaščice
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti

NMV2749/2014 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 28.07.2014
NMV4053/2014 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.09.2014
OS181/2015 - Obvestilo o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma (ZJN-2) (OS - ZJN-2 ), objavljeno dne 26.01.2015
OS63/2016 - Obvestilo o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma (ZJN-2) (OS - ZJN-2 ), objavljeno dne 14.01.2016
JN007464/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 25.11.2016
Zahtevek za revizijo
    NMV2749/2014 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Blago

Pecivo in slaščice

Datum objave: 28. 7. 2014
Številka objave: NMV2749/2014


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): OŠ OSKARJA KOVAČIČA, Ob dolenjski železnici 48, Kontakt: Alenka Mihelčič, V roke: Alenka Mihelčič, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 13064404. Telefaks +386 13064407. E-pošta alenka.mihelcic@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Izbira dobaviteljev konvencionalnih in ekoloških živil za obdobje dveh let za potrebe Osnovne šole Oskarja Kovačiča
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Izbira dobaviteljev konvencionalnih in ekoloških živil za obdobje dveh let za potrebe Osnovne šole Oskarja Kovačiča.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 15812000 (Pecivo in slaščice)
15821200 (Sladki keksi)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Ekonomsko najugodnejša ponudba.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/7/2104-92442129692924236388/razpisna
_dokumentacija_(k).zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 19. 8. 2014
Čas: 09:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 19. 8. 2014
Čas: 13:00
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU: 1. Merila za izbor:
- ponudbena vrednost: do 90 točk,
- več ekoloških živil: do 5 točk,
- embalaža: do 5 točk.
I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 11. 8. 2014
Čas: 12:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 28. 7. 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV4053/2014, Blago: Pecivo in slaščice; datum objave: 30. 9. 2014

.